ເປັນອີກໜື່ງຄວາມຮູ້ດີໆ ສຳລັບທ່ານທີ່ໃຊ້ Facebook ແນ່ນອນວ່າໃນຊີວິດປະຈຳວັນສະໄໝນີ້ມີເລື່ອງໃຫ້ເຮົາຕ້ອງຄິດຫຼາຍລະຫັດນັ້ນ ລະຫັດນີ້ຈົນມີບາງເທື່ອກໍ່ລືມ ຖ້າຍີ່ງເປັນລະຫັດ Facebook ແລ້ວ ກໍ່ຕ້ອງສະໝັກໃໝ່ທຸກໆເທື່ອ ເຮັດໃຫ້ມີ Facebook ຫຼາຍ.

Facebook ຄືເວັບໄຊ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ອອນໄລຜ່ານອິນເຕີເນັດ ຫຼື ເອີ້ນວ່າເປັນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ (Social Network), Facebook ອະນຸຍາດໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າສະໝັກລົງທະບຽນ ກັບ Facebook ແລະ ຜູ້ເປັນສະມາຊິກ ຂອງ Facebook ສາມາດສ້າງພື້ນທີ່ສ່ວນຕົວສຳລັບການແນະນຳຕົນເອງ, ຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບໝູ່ເພື່ອນ ໂດຍຜ່ານຂໍ້ຄວາມ, ພາບ, ສຽງ ແລະ ວີດີໂອ ໂດຍຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກທີ່ຈະເປັນເພື່ອນ ຫຼື ບໍ່ເປັນເພື່ອນກັບໃຜກໍ່ໄດ້ໃນ Facebook.

Facebook ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຖ້າລະຫັດເສຍ ເຮົາມາມີວິທີກູ້ລະຫັດມາບອກໄປເບີ່ງນຳກັນວ່າເຮັດແນວໃດແດ່?

ຂັ້ນຕອນທີ່ 1 ໃຫ້ເຂົ້າໄປເວັບໄຊ Facebook ເຊີ່ງເມື່ອລ໊ອກອິນແລ້ວຈະເຫັນວ່າມີຊ່ອງໃສ່ສຳລັບອີເມວ, ລະຫັດຜ່ານ ແລ້ວໃສ່ຄຳວ່າເຂົ້າສູ່ລະບົບນັ້ນ ກໍ່ຈະມີຄຳວ່າ: (ກູ້ຄືນບັນຊີຜູ້ໃຊ້ຂອງທ່ານ).

ຂັ້ນຕອນທີ່ 2 ຄິກເຂົ້າໄປຈະພົບບ່ອນເຂົ້າສູ່ອີເມວ ທີ່ເຮົາໃຊ້ສະໝັກໄວ້ກັບບັນຊີ Facebook ຂອງເຮົາເອງ ເຊີ່ງເຮົາຕ້ອງເລືອກຢ່າງໃດຢ່າງໜື່ງ ຖ້າຫາກຈື່ອີເມວ ໃຫ້ໃສ່ອີເມວ ຈາກນັ້ນກົດປຸ່ມ (ຄົ້ນຫາ).

ຂັ້ນຕອນທີ່ 3 ເມື່ອເຮົາໄດ້ກົດປຸ່ມຄົ້ນຫາແລ້ວ ທາງ Facebook ຈະເຮັດການຄົ້ນຫາບັນຊີ ຂອງທ່ານໃນກໍລະນີໃສ່ເບີໂທລະສັບ ທາງ Facebook ກໍ່ຈະສົ່ງລະຫັດຜ່ານ 6 ຫຼັກ ໂດຍທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າຈະໃຫ້ສົ່ງໄປທີ່ເບີໂທລະສັບ ຫຼື ອີເມວ ເຊີ່ງເຮົາສາມາດເລືອກໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສະດວກຂອງເຮົາເລີຍ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ກົດ (ດຳເນີນການຕໍ່).

ຂັ້ນຕອນທີ່ 4 ຖ້າຫາກເລືອກສົ່ງລະຫັດຜ່ານໄປທາງອີເມວ ຫຼື ໂທລະສັບແລ້ວໃຫ້ເຮົາເອົາເລກລະຫັດ 6 ໂຕ ໄປໃສ່ໃນຊ່ອງທີ່ຂຽນວ່າລະຫັດໄດ້ເລີຍ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ກົດຄຳວ່າ (ດຳເນີນການຕໍ່).

ຂັ້ນຕອນທີ່ 5 ເມື່ອເຮົາໄດ້ລະຫັດໃໝ່ແລ້ວໃຫ້ເຮົາກັບມາໃສ່ລະຫັດຜ່ານໃໝ່ບ່ອນນີ້ ຖ້າຫາກສຳເລັດແລ້ວກໍ່ເລືອກທີ່ (ດຳເນີນການຕໍ່).

ຂັ້ນຕອນທີ່ 6 ຫຼັງຈາກນັ້ນເຮົາກໍ່ເຂົ້າສູ່ໜ້າທີ່ເຮົາສາມາດເລືອກໄດ້ 2 ຂໍ້ ຄືເຮົາສະໝັກການປ່ຽນລະຫັດແລ້ວກໍ່ສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າເຮົາຈະຍັງຢູ່ໃນລະບົບຂອງໂທລະສັບມືຖືຕໍ່ໄປບໍ່? ໃນກໍລະນີທີ່ໂທລະສັບເສຍ ໃຫ້ເລືອກຄຳວ່າອອກຈາກລະບົບຂອງອຸປະກອນອື່ນ ຈະດີກ່ວາ ແລະ ນີ້ຄືຂັ້ນຕອນງ່າຍໆ ສຳລັບການກູ້ລະຫັດຜ່ານ Facebook ທີ່ເຮົາລືມ ເປີດແລ້ວລອງເຮັດເບີ່ງເດີ, ຄ່ອຍໆ ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນຂ້າງເທີງນັ້ນຮັບຮອງວ່າໄດ້ແນ່ນອນ ຫັວງວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດ ກັບຫຼາຍໆທ່ານ.