ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໄດ້ດຳເນີນມາເປັນເວລາ 20 ວັນລະຫວ່າງວັນທີ 07/11 ຫາ 06/12/2019, ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ. ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ການສຸມເຫື່ອແຮງສະຕິປັນຍາຂອງບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຊຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍບັນຍາກາດຟົດຟື້ນ ບົນຈິດໃຈເສີມຂະຫຍາຍສິດປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຂອງບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນຖານະທີ່ເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ມີສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 127 ທ່ານ, ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາມະຕິກອງປະຊຸມ ຈຳນວນ 11 ສະບັບ ແລະ ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ຈຳນວນ 8 ສະບັບ ຄື:
1). ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ,
2). ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ,
3). ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຳປີ 2019 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 2020,
4). ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດສະຫລຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2019, ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ປະຈຳປີ 2020, ບົດລາຍງານຜົນການກວດສອບບົດສະຫລຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2018 ແລະ ບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດກາລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບຜົນການກວດກາຕາມຜົນການກວດສອບ ສົກປີ 2014-2015, 2015-2016 ແລະ ປີ 2017,
5). ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການສະຫລຸບຂາດຕົວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານ ປະຈຳປີ 2018, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 9 ເດືອນ, ຄາດຄະເນປະຕິບັດໝົດປີ 2019 ແລະ ແຜນການປະຈຳປີ 2020,
6). ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບການສ້າງວິຊາອາຊີບ, ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳຂອງປະຊາຊົນ,
7). ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມການກວດກາຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບການຈັດເກັບລາຍຮັບ,
8). ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມການກວດກາຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກຳ ທີ່ພົວພັນກັບການເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນ,
9). ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2019 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປະຈຳປີ 2020 ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ,
10). ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາການຈັດຕັ້ງປະເມີນຜົນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ຂອງບຸກຄະລາກອນດຳລົງຕຳແໜ່ງທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການແຕ່ງຕັ້ງ,
11). ມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2019 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2020 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ,

ໄດ້ຮັບຮອງເອົາການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ຈຳນວນ 07 ສະບັບ ຄື:
(1) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍກການອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ,
(2) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍກິລາ-ກາຍຍະກຳ,
(3) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ,
(4) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ,
(5) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ,
(6) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພ,
(7) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຮູບເງົາ,
(8) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນມາຮອດຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 06/12/2019 ໄດ້ປະກາດອັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ຢ່າງເປັນທາງການ.

ຂ່າວ-ພາບ: ລັດຕະນາວັນ ວົງຈັນດີ
Medailaos Massmedia