ທ່ານ ສອນໄຊ ຍົມມະລາ ຮອງຫົວໜ້າ ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ສາຂາແຂວງຫຼວງນ້ຳທາໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວໃນວັນທີ 16 ທັນວາ 2019 ນີ້ວ່າ: ເລີ່ມແຕ່ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໂຮງງານນ້ຳປະປາບ້ານນາເຕີຍໄດ້ປະສົບປັນຫານ້ຳເກືອໄຫຼອອກມາຈາກອຸໂມງມິດຕະພາບລາວ-ຈີນສູ່ແມ່ນ້ຳທຸງເຮັດໃຫ້ນ້ຳປະປາເຄັມ ກາງເດືອນ 10 ໄດ້ສົບທົບກັບບໍລິສັດທາງລົດໄຟແລ້ວກໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂພ້ອມນີ້ໂຄງການທາງລົດໄຟໄດ້ໃຫ້ງົບປະມານຈຳນວນໜື່ງສ້າງໂຮງງານນ້ຳປະປາບ້ານນາເຕີຍເຊິ່ງແມ່ນລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາເປັນຜູ້ອອກທຶນກ່ອນ ແລະ ໂຄງການທາງລົດໄຟເປັນຜູ້ໃຊ້ແທນຄືນ ມູນຄ່າ 300 ກວ່າລ້ານກີບ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຊົມໃຊ້ນ້ຳທີ່ສະອາດ,ໂຮງງານສາມາດຜະລິດນ້ຳໄດ້ 1.200 ແມັດກ້ອນຕໍ່ມື້, ມີ 314 ຄົວເຮືອນ ທີ່ຊົມໃຊ້ນ້ຳ ເທົ່າກັບ 400 ແມັດກ້ອນຕໍ່ມື້.

ທ່ານ ຈັນທະຈອນ ແກ້ວລະຄອນຕາງໜ້າຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການທາງລົດໄຟແຂວງຫຼວງນ້ຳທາກ່າວວ່າ: ນ້ຳເຄັມແມ່ນເນື່ອງຈາກການເຈາະອຸໂມງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນຊ່ວງທ້າຍເດືອນ 9 ຜ່ານມາ ເຈາະອຸໂມງມິດຕະພາບລາວ-ຈີນ ເຊີ່ງເຈາະໄປຖືກສາຍນ້ຳເກືອ ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນ້ຳເກືອໄຫຼໃສ່ແມ່ນ້ຳທຸງແລ້ວສົ່ງກະທົບຕໍ່ໂຮງງານນ້ຳປະປາບ້ານນາເຕີຍ, ສະນ້ັນມາຮອດກາງເດືອນ 10 ຄະນະປະສານງານຂັ້ນແຂວງ ຈິ່ງໄດ້ສົບທົບກັບລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ບໍລິສັດ ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ລົງກວດກາຕົວຈິ່ງຮ່ວມກັນ ແລ້ວໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃຫ້ກໍ່ສ້າງຫົວງານນ້ຳປະປາບ້ານນາເຕີຍແຫ່ງໃໝ່ຢູ່ເຂດບ້ານຕີນຕົກ ແລະ ວາງທໍ່ຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນ
ຫານ້ຳເຄັມ.

ສຳລັບການກໍ່ສ້າງ ອຸໂມງ ທາງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ກໍ່ໄດ້ມີວິທີການແບບໃໝ່ໃນການແກ້ໄຂບັນຫານ້ຳເຄັມເຊັ່ນດຽວກັນ ເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ນ້ຳເກືອທີ່ໄຫຼອອກຈາກການກໍ່ສ້າງອຸໂມງນັ້ນໃຫ້ຍັງປະລິມານໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ການກວດກາເຫັນວ່ານ້ຳເກືອທີ່ໄຫຼອອກມານັ້ນແມ່ນມີປະລິມານໜ້ອຍລົງກ່ວາເກົ່າ, ຜ່ານການວັດແທກຕົວຈິງເຫັນວ່າປະລິມານນ້ຳເກືອໃນເມື່ອກ່ອນ 4 ມີລີລິດ/ນ້ຳ 1 ລິດ ມາເປັນ 2 ມີລິລິດ /ນ້ຳ 1 ລິດ ແລ້ວມາຜະລິດເປັນນ້ຳປະປາ ເຫຼືອພຽງແຕ່ 0,13 ມີລີລິດ/ນ້ຳ 1 ລິດ ເຫັນວ່າຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານຂອງສາກົນ; ເຊິ່ງໃນຕໍ່ໜ້າທາງໂຄງການມີແຜນຈະໃຊ້ເຕັກນິກສູງກ່ວາເກົ່າເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງອຸໂມງດັ່ງກ່າວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີນ້ຳເກືອໄຫຼອອກມາ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສາຍນ້ຳທຸງອີກ.

Medialaos