ຕະຫລອດໄລຍະ 45 ປີຜ່ານມາ, ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່, ເຂັ້ມແຂງ ໃນຫລາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນ ຕາໜ່າງບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍ ການປົກຄຸມຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ລະບົບບໍລິການ ມີຄວາມເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງ ລົງເຖິງ ທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານ ກໍຄື ພູດອຍຫ່າງໄກສອກຫລີກ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະຕອບໂຕ້ ແລະ ແກ້ໄຂ ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ນີ້, ເປັນການພິສູດຢ່າງຊັດເຈນເຖິງລະບົບການບໍລິການສາທາລະນະສຸກຂອງປະເທດເຮົາ ມີຄວາມສາມາດຮັບມືໄດ້ ດີສົມຄວນ.

ທ່ານ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ໂດຍທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນ ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸກຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ຜົນງານ ແລະ ຜົນສຳເລັດ ທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຍາດມາໄດ້ໃນ ໄລຍະຜ່ານມາ ເປັນຕົ້ນ, ໃນຊຸມປີທຳອິດ, ພາຍຫລັງປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 1975, ໃນໄລຍະນັ້ນມີໂຮງໝໍສູນກາງພຽງແຕ່ 2 ແຫ່ງຄື: ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ແລະ ໂຮງໝໍໂອບີ (ເຊດຖາທິຣາດໃນປະຈຸບັນ) ແລະ ໂຮງໝໍແຂວງຈຳນວນໜຶ່ງ, ອຸປະກອນການແພດຍັງຢູ່ໃນສະພາບປະຖົມປະຖານ, ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດມີໜ້ອຍ, ລະດັບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດບໍ່ທັນສູງ.

ແຕ່ມາຮອດປັັດຈຸບັນ, ລະບົບບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍປົກຄຸມຢ່າງທົ່ວເຖິງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຕາໜ່າງບໍລິ ການສາທາລະນະສຸກໄດ້ຂະຫຍາຍເພີ່ມຂຶ້ນ 98% ລວມທັງ ລະບົບການປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ, ມີລະບົບອະນາໄມ-ກັນພະຍາດ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ເປັນຕົ້ນ ການບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ, ການໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ, ໂພຊະນາການ, ສັກຢາກັນພະຍາດ, ວາງແຜນຄອບຄົວ, ການຊົມໃຊ້ນໍ້າສະອາດ ແລະ ວິດຖ່າຍ, ມີລະບົບຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຕອບໂຕ້ພະຍາດລະບາດ ຕາມລະດູການ ແລະ ອື່ນໆ.

ປັດຈຸບັນ ທົ່ວປະເທດມີໂຮງໝໍເມືອງ 135 ແຫ່ງ, ໂຮງໝໍແຂວງ 17 ແຫ່ງ, ໂຮງໝໍສູນກາງ 5 ແຫ່ງ ແລະ ສູນບໍລິການປິ່ນປົວສະເພາະ ເປັນຕົ້ນ ສູນການແພດຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ, ສູນສຸຂະພາບຕາ, ສູນຜິວໜັງ, ສູນວິໄຈພະຍາດ ຊຶມເຊື້ອ, ມີໂຮງງານຜະລິດຢາ 8 ແຫ່ງ, ສະຖາບັນການສຶກສາສາທາລະນະສຸກມີ 11 ແຫ່ງ, ກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດໄດ້ຂະຫຍາຍກວມ 17 ແຂວງ (ຍັງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ).

ຕະຫລອດໄລຍະ 45 ປີຜ່ານມາ, ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖີ່ນຮາກຖານ, ກົມກອງວິຊາການມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວອອກ ເປັນຕົ້ນ ສູນວິຊາການ ເພີ່ມຂຶ້ນ 21 ແຫ່ງ, ວິທະຍາໄລ ແລະ ໂຮງຮຽນສາທາລະນະສຸກ ເພີ່ມຂຶ້ນ 7 ແຫ່ງ, ສະຖານທີ່ປີ່ນປົວສຸຂະພາບ ເປັນຕົ້ນ ໂຮງໝໍແຂວງ, ໂຮງໝໍເມືອງ ເພີ່ມຂຶ້ນເກີນສອງເທົ່າ ໂດຍສະເພາະ ໂຮງໝໍນ້ອຍ ຫລື ສຸກສາລາ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 1.000 ກວ່າແຫ່ງ, ອັນໄດ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

Medialaos MMD (ແຫູ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)