ຄວນກວດເບີ່ງລົດກ່ອນເຂົ້າສູນບໍລິການ ຊ່ວຍປະຢັດເງີນໄດ້

ເຊື່ອວ່າທ່ານທີ່ມີລົດໃຫຍ່ ເມື່ອເຖີງເວລາທີ່ຈະຕ້ອງເອົາລົດເຂົ້າສູນໄປກວດສະພາບທີ່ສູນບໍລິການ ເມື່ອເຂົ້າສູນແຕ່ລະເທື່ອຊ່າງຈະກວດສຸຂະພາບ ແລະ ປະເມີນບອກໃຫ້ເຮົາປ່ຽນດອກໄຟ ປ່ຽນຢາງ ປ່ຽນຖ່າຍນໍ້າມັນເຄື່ອງ ແລະ ອີກຫຼາຍໆ ຢ່າງຕາມຄວາມເຊື່ອມຂອງສະພາບຈາກການໃຊ້ງານຂອງລົດ ເຊີ່ງເມື່ອຄິດເປັນເງີນຄ່າບໍລິການຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າບໍລິການແບບແພງໆ ໃນມື້ນີ້ທາງມູມຂ່າວຈີ່ງໄດ້ມີຄຳແນະນຳມາບອກທ່ານຜູ້ອ່ານທັງຫຼາຍເຖີງບາງຢ່າງທີ່ຈະຕ້ອງປ່ຽນ ບອກໄດ້ເລີຍວ່າຊື້ປ່ຽນເອງ ຫຼື ປ່ຽນທາງນອກທີ່ບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າສູນບໍລິການ ແລະ ປະຢັດເງີນໄປໄດ້ຫຼາຍເຕີບ ເຊີ່ງແຕ່ລະຢ່າງທີ່ຈະແນະນຳໃຫ້ປ່ຽນທາງນອກນັ້ນມີຫັຍງແດ່ເຮົາມາເບີ່ງນຳກັນເລີຍ.

  • ດອກໄຟ

ດອກໄຟເຮົາສາມາດປ່ຽນເອງໄດ້ ຖ້າຫາກເຮົາມີທັກສະຊ່າງແດ່ ເປີດເບີ່ງຂໍ້ມູນໃນອິນເຕີເນັດແລ້ວເຮັດຕາມໄດ້ເລີຍ ງ່າຍກ່ວາທີ່ຄິດໄວ້ຫຼາຍ ອີກຢ່າງດອກໄຟຍັງມີລາຄາບໍ່ສູງຫຼາຍຫາຊື້ໄດ້ຈາກຮ້ານທາງນອກ ແລະ ເສຍເວລາໃນການປ່ຽນໃສ່ບໍ່ເຖີງ 10 ນາທີ ແລະ ສາມາດປະຢັດຄ່າແຮງງານໄດ້ຫຼາຍເຕີບ.

  • ຢາງລົດໃຫຍ່

ຢາງລົດໃຫຍ່ ຖືວ່າເປັນອະໄຫຼ່ທີ່ຕ້ອງປ່ຽນຢູ່ເລື້ອຍໆ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ເມື່ອເຂົ້າສູນບໍລິການເພື່ອເຊັກໄລຍະ ແລະ ສະຫຼັບຢາງລົດໃຫຍ່ ຫາກທາງສູນພົບວ່າດອກຢາງ ໃກ້ໝົດ ຫຼື ຂອງເຮົາໄປປ່ຽນຢາງຮ້ານທາງນອກອາດໄດ້ລາຄາຖືກກ່ອນ ຫຼື ຢາງທີ່ມີອາຍຸໃໝ່ກ່ອນ ແຖມບາງຮ້ານຢາງເກົ່າທີ່ເຮົາປ່ຽນຖີ້ມ ຮ້ານທາງນອກກໍ່ຮັບຊື້ຕໍ່ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາເລືອກໄປປ່ຽນຮ້ານທາງນອກດີກ່ວາ ຮັບຮອງວ່າລາຄາຖືກກ່ອນແນ່ນອນ.

  • ແບັດເຕີລີ້

ຫາກທາງສູນພົບວ່າ ແບັດເຕີລີ້ເລີ່ມໃກ້ໝົດອາຍຸການໃຊ້ງານແລ້ວ ທາງສູນກໍ່ຈະສະເໜີຂາຍແບັດເຕີລີ້ໜ່ວຍໃໝ່ໃຫ້ທ່ານ ທັນທີ ພ້ອມບັນຍາຍສັບພະຄຸນຕ່າງໆ ວ່າມັນດີກ່ວາຮ້ານທາງນອກແນວໃດ ເຊີ່ງແທ້ໆ ແລ້ວຄຸນນະພາບຂອງແບັດເຕີລີ້ ບໍ່ໄດ້ແຕກຕ່າງຫັຍງກັນເລີຍ ຈະຕ່າງກັນກໍ່ເລື່ອງລາຄາຮ້ານທາງນອກຈະປ່ຽນໄດ້ລາຄາຖືກກ່ອນ ແລະ ຮ້ານທາງນອກເຂົາຮັບເທີນແບັດເຕີລີ້ໜ່ວຍເກົ່າ ເຮັດໃຫ້ເຮົາປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ຫຼາຍ.

  • ນໍ້າມັນເຄື່ອງ

ສ່ວນຫຼາຍເຮົາມັກຈະຄິດວ່າ ນໍ້າມັນເຄື່ອງຈາກສູນບໍລິການນັ້ນດີ ໄດ້ມາດຕະຖານ ເພາະມາຈາກສູນໂດຍຕົງ ແຕ່ຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່ານໍ້າມັນເຄື່ອງຂອງສູນ ກັບນໍ້າມັນເຄື່ອງຍີ່ຫໍ້ຕ່າງໆ ທີ່ເປັນແບນມາດຕະຖານນັ້ນ ຜະລິດຂື້ນມາຄືກັນ ຄຸນສົມບັດ ແລະ ປະໂຫຍດບໍ່ແຕກຕ່າງກັນເລີຍ ເມື່ອຊື້ມາປ່ຽນເອງໄດ້ດ້ວຍຊໍ້າ ປະຢັດຄ່າແຮງງານໄປຫຼາຍເຕີບ.

  • ນໍ້າຢາລ້າງຫົວສີດ

ສຳລັບໃຜເຂົ້າໄປເຊັກໄລຍະ ຈະຕ້ອງພົບບັນຫານີ້ “ໃສ່ນໍ້າຢາລ້າງຫົວສີດບໍ່” ເພາະສູນບໍລິການຕ້ອງການຈະຂາຍນໍ້າຢາໂຕນີ້ ແທ້ໆ ແລ້ວນໍ້າຢາລ້າງຫົວສີດຄືນໍ້າມັນເບັນຊິນທີ່ມີສ່ວນປະສົມແບບພິເສດ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີການເຜົາຜານໃນເຄື່ອງຈັກສົມບູນຂື້ນ ເຊີ່ງເຮົາມັກຈະຖືກເຊີນຊວນໃຫ້ໃຊ້ໃນປະລິມານຫຼາຍ ຄວາມຈຳເປັນປົກກະຕິໃຊ້ປີລະ 1-2 ເທື່ອ ກໍ່ພໍແລ້ວ ແລະ ຫາຊື້ຕາມຮ້ານທາງນອກກໍ່ໄດ້ລາຄາຖືກກ່ອນອີກ.