ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ສິງຫາ 2019 ສະພາປະຊາຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈັດພິທີເຜີຍແຜ່ເອກະສານມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຊຸດທີ 1 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄຳເຜີຍ ຜັນທະຈອນ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ຂ່າວແຂວງສະຫວັນນະເຂດ


ສຳລັບ ເອກະສານມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ປະກອບດ້ວຍ: ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ບາງມາດຕະການເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ-ເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ການດັດແກ້ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2019, ມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ຊີ້ແຈງຕໍ່ການຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການອອກໃບຕາດິນ, ການອອກໃບຕາດິນຊໍ້າຊ້ອນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ, ມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການພື້ນຟູປ່າ ແລະ ປູກໄມ້ຕາມມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ມະຕິ ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຕາມຂະແໜງການບູລິມະສິດ ໃນສາຂາວິຊາກະສິກຳ, ຄູ ແລະ ພະຍາບານ.


ສຳລັບ ເອກະສານມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຊຸດທີ 1 ປະກອບມີ ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາແຜນດັດແກ້ແຜນລາຍຮັບ ວິຊາການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2019 ຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ, ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາມາດຕະການ ໃນການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດຖ່ານດຳ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ການອອກອະນຸຍາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຮງງານຜະລິດຖ່ານຂາວ.

ຂ່າວແຂວງສະຫວັນນະເຂດ


ຈາກນັ້ນປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງກໍ່ໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ: ການຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ມະຕິຂອງສະພາໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະພາປະຊາຊົນແຂວງ, ຄະນະກຳມາທິການ, ສະມາຊິກສະພາປະຈຳແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ກຳແໜ້ນບັນດາເນື້ອໃນຂອງມະຕິຕ່າງໆທີ່ສະພາໄດ້ຮັບຮອງເອົາເພື່ອນຳໄປຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ.

ຂ່າວ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ