ແຜຮ້ອນໃນໃນປາກ ກິນຫັຍງເຂົ້າໄປກໍ່ເຈັບປາກ ພວກເຮົາມາຈົບຄວາມທໍລະມານຈາກອາການຮ້ອນໃນດ້ວຍ 3 ສູດແກ້ຮ້ອນໃນທີ່ຫາງ່າຍຈາກທຳມະຊາດ ແຖມຊ່ວຍບັນເທົາອາການຮ້ອນໃນປາກນໍາກັນເລີຍ.

ວິຕາມິນ
  • ແກ້ຮ້ອນໃນດ້ວຍວິຕາມິນ E

ວິຕາມິນ E ມີຄຸນປະໂຫຍດຊ່ວຍຮັກສາແຜໄດ້ດີ ດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວໃຫ້ຕັດແຄັບຊູນວິຕາມິນ E ແລ້ວບີບວິຕາມິນ E ໃສ່ທາບ່ອນແຜຮ້ອນໂດຍຕົງໄດ້ເລີຍ.

ຊາ
  • ແກ້ຮ້ອນໃນດ້ວຍຖົງຊາ

ຊາມີຄຸນປະໂຫຍດຮັກສາອາການອັກເສບພາຍໃນຮ່າງກາຍ  ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ພວກເຮົາສາມາດໃຊ້ຖົງຊາສຳເລັດຮູບມາບັນເທົາອາການຮ້ອນໃນປາກ ຫຼື ໃຊ້ຮັກສາແຜໃນປາກໄດ້ຄືກັນ.

  • ແກ້ຮ້ອນໃນດ້ວຍຫວ້ານຫາງແຂ້

ວຸ້ນຂອງຫວ້ານຫາງແຂ້ມີລິດເຢັນ ຊ່ວຍບັນເທົາອາການຮ້ອນໃນໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ໂດຍເອົາວຸ້ນຫາງແຂ້ທາໃສ່ບ່ອນແຜ ແລະ ຂັດຖູໃຫ້ແຫ້ງແລ້ວ ແຕ່ຄວນລະວັງຢາງຫວ້ານຫາງແຂ້ ກ່ອນທາປາກ.

ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີລັກສະນະຮ້ອນໃນໃນປາກ ຫຼື ບາດແຜດ້ານໃນປາກແລ້ວຫາຢາຮັກສາແຜໃນປາກບໍ່ທັນ ທົດລອງແກ້ອາການຮ້ອນໃນ ດ້ວຍ 3 ສູດນີ້ໄປເບີ່ງກ່ອນກໍ່ໄດ້ ຫຼື ຖ້າມີສະໝຸນໄພແກ້ຮ້ອນໃນ ເຄື່ອງດື່ມແກ້ຮ້ອນໃນ ຈະເອົາມາປະຢຸກເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບເພີ່ມຂື້ນຫຼາຍ ສໍາລັບການຮັກສາ.