ວັນທີ 31 ທັນວາ 2019 ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງຫຼວງນໍ້າທາປະກາດພະນັກງານລັດຖະກອນເຂົ້າຮັບອຸດໜຸນບຳນານ ເຊີງຈັດຂື້ນຢູ່ທີຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງຫຼວງນໍ້າທາໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ພັນໃຈ ຫົງພະຈັນ ກຳມະການພັກເມືອງ,ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ,ມີຄະນະຈັດຕັ້ງທີກ່ຽວຂ້ອງ, ພະນັກງານທີມີເງືອນໄຂເຂົ້າຮັບອຸດໜຸນບໍານານ ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານວີຊາການເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ນາງ ພັນດາວັນ ສີພັນດອນ ຫົວໜ້າຈັດຕັ້ງພະນັກງານຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດອອກພັກການຮັບອຸດໜຸນບໍານານ,ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານລັດຖະກອນສະບັບເລກທີ 74/ສພຊ,ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມລະບັບເລກທີ54/ສພຊ,ດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາສະບັບເລກທີ 67/ນຍ,ແຈ້ງການຂອງກະຊວງພາຍໃນສະບັບເລກທີ 1164/ພນ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າເຫັນດີຂອງກົມຈັດຕັ້ງພະນັກງານ.

ສະນັ້ນລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຕົກລົງໃຫ້ທ່ານ ຫຼ້າອັອດ, ທ່ານ ນາງ ແດງ, ທ່ານ ສີພອນ ຍົດທະຈັກ, ທ່ານ ນາງ ອີນຄຳ, ທ່ານ ນາງ ເຫຼັກ ວົງເພັດ, ທ່ານ ນາງ ສົມສີ ຄູນທະວີສຸກ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄຳສາ ກຳມະນີ, ໃນນີ້ມີພະນັກງານບໍລິຫານ 2 ທ່ານ,ຍິງ 1 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານຄູສອນ 5 ທ່ານ,ຍິງ 4 ທ່ານ ພັກການຮັບອຸດໜຸນບຳນານນັບແຕ່ 1 ມັງກອນ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ,ສ່ວນການຄິດໄລ່ນະໂຍບາຍອຸດໜຸນບໍານານ ແລະ ສະຫວັດດີການອື່ນໆ.ແມ່ນຄິດໄລ່ຕາມຄຳແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມສະບັບປັບປຸງ ມາດຕາ 34 ເງືອນໄຂຮັບການອຸດໜຸນບໍານານ,ມາດຕາ 35 ການກຳນົດອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍບຳນານ,ມາດຕາ 36 ການຄິດໄລ່ອຸດໜຸນບໍານານ ແລະ ອື່ນໆ.

Medialaos