ປີ 2019 ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນປະເທດມີພຽງແຕ່ 1.222 ເມກາວັດ. ຂະນະທີ່ ກະຊວງພະລັງງານແລະ ບໍ່ແຮ່ ປະເມີນວ່າແຕ່ປີ 2020-2025 ຄາດວ່າຈະມີຄວາມຕ້ອງການ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃຫ້ສຳພາດ ຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປີດກວ້າງ ຄັ້ງທີ 2 ປີ 2019 ວ່າ: ການພັດທະນາດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ ໄດ້ຖືເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານ ເຫັນໄດ້ວ່າຜົນ ຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ກວມເອົາ 10,8% ຂອງ GDP ໃນປີ 2018 ແລະ ຄາດວ່າຈະຮັກສາການເຕີບໂຕໃນ ລະດັບດຽວກັນໃນປີ 2019, ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ສະແດງເຖິງການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

ເພື່ອໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດສາມາດເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າພຽງພໍໃນລາຄາສົມເຫດສົມຜົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເປັນຕົ້ນ ອັດຕາການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃຫ້ບັນລຸ 98% ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນປີ 2020 ພ້ອມນັ້ນກໍເອົາໃຈໃສ່ສ້າງແຜນພັດທະນາທີ່ມີ ລັກສະນະເຊື່ອມສານຢ່າງກົມກຽວກັບຫຼາຍຂະແໜງການ (ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ກະຊວງການເງິນ ແລະ ຂະແໜງອື່ນໆ) ເພື່ອກໍານົດຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນໃຫ້ຊັດເຈນເຊັ່ນ: ການຊົມໃຊ້ ໄຟຟ້າ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ເສດຖະກິດສະເພາະ, ເຂດອຸດສາຫະກໍາ, ບັນດາໜໍ່ແໜງອຸດສາຫະກໍາໜັກ, ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ແຕ່ລະແຂວງໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້ານີ້, ຄາດຄະເນແຜນການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດໄຟຟ້າຢູ່ພາຍໃນຈາກປີ 2020-2025 ຈະມີຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 1.800 ເມກາວັດ (MW), ປັດຈຸບັນນີ້ການຊົມໃຊ້ພາຍໃນປະເທດປີ 2019 ມີພຽງ ແຕ່ 1.222 MW.

ແບ່ງຄວາມຕ້ອງການ ການຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ ອອກເປັນ 3 ພາກ ດັ່ງນີ້: ພາກເໜືອ ປະມານ 1.050 MW, ພາກກາງ 500 MW, ພາກໃຕ້250 MW. ສັງລວມຮອດ ປີ2025 ຈະສາມາດຂະຫຍາຍຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍໄຟຟ້າພາຍໃນປະເທດໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 3.000 MW.

ປັດຈຸບັນທົ່ວປະເທດມີແຫຼ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ 73 ແຫ່ງ ກຳລັງຕິດຕັ້ງ 9.531 ເມກາວັດ ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 50.000 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ໃນນີ້ໄດ້ສົ່ງຂາຍໃຫ້ຕ່າງປະເທດ 6.000 ເມກາວັດ.

ສ່ວນແຜນການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດໄຟຟ້າໄປຕ່າງປະເທດ ໄດ້ມີບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນການຮ່ວມມືພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານເຊັ່ນ: ຫວຽດນາມ, ໄທ, ກໍາປູເຈຍ, ໃນລະດັບ 5.000; 9.000; 6.000 MW ຕາມລໍາດັບ.

ໂດຍສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍແລກປ່ຽນພະລັງງານທີ່ນໍາຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ, ພວກເຮົາໄດ້ດໍາເນີນການເຈລະຈາກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທາງດ້ານກົນໄກຮ່ວມມືຈົນກ້າວໄປເຖິງການເຊັນສັນຍາຊື້-ຂາຍ ໄຟຟ້າ (PPA) ຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາດ້ວຍລາຄາທີ່ເໝາະສົມຕາມທ່າແຮງໄດ້ປຽບດ້ານການພັດທະນາພະລັງງານຂອງປະເທດເຮົາ.

Medialaos