ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2019 ບັນລຸໄດ້ຫລາຍກ່ວາ 1.000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນ, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກປະມານ 372 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ນໍາເຂົ້າປະມານ 635 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ຂະນະດຽວກັນ ຂາດດຸນການຄ້າປະມານ 263 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ສີນຄ້າສົ່ງອອກຫລັກ ມູນຄ່າ 372 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ປະກອບມີ ແຮ່ທອງ, ທອງແດງ ແລະ ເຄື່ອງຂອງທີ່ເຮັດດ້ວຍທອງແດງ, ໝາກກ້ວຍ, ເຍື່ອໄມ້ ແລະ ເສດເຈ້ຍ, ໂຄງຮ່າງ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນກ້ອງບັນທຶກພາບ, ເຄື່ອງດື່ມ (ນໍ້າອັດລົມ, ນໍ້າ, ເຄື່ອງດື່ມຊູກໍາລັງ), ຄຳປະສົມ, ຄຳແທ່ງ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ເຄື່ອງໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ຢາງພາລາ ແລະ ງົວ, ຄວາຍ. ບັນດາປະເທດທີ່ ສປປ ລາວ ສົ່ງອອກຫລັກ ມີ ສປ ຈີນ ປະມານ 133 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໄທ ປະມານ 81 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສສ ຫວຽນນາມ ປະມານ 98 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ອີນເດຍ ປະມານ 14 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ປະມານ 7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ສ່ວນໝວດສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຫລັກມູນຄ່າ 635 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ມີ: ພາຫະນະທາງບົກ ນອກຈາກລົດໄຖນາ ແລະ ລົດຈັກ, ເຄື່ອງໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ນ້ຳມັນກາຊວນ, ອຸປະກອນກົນຈັກ (ນອກຈາກເຄື່ອງກົນຈັກພາຫະນະ), ເຫລັກ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫລັກ, ເຫລັກກ້າ, ເຄື່ອງດື່ມ (ນໍ້າ, ນໍ້າອັດລົມ, ຊູກໍາລັງ…), ຊິ້ິ້ນສ່ວນອາໄຫລ່ລົດ (ລວມທັງຢາງ, ແວ່ນ, ໂສ້…) ພລາສະຕິກ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ເຮັດດ້ວຍ ພລາສະຕິກ, ນໍ້າຕານ ແລະ ສັດທີ່ມີຊີວິດ, ເຊິ່ງບັນດາປະເທດຫລັກທີ່ນໍາເຂົ້າມີ ໄທ ປະມານ 292 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສປ ຈີນ ປະມານ 234 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສສ ຫວຽດນາມ ປະມານ 64 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຍີ່ປຸ່ນ ປະມານ 10 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສ ອາເມລິກາ ປະມານ 4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມມູນຄ່າ ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດືອນ 11 ປີ 2019 ແມ່ນຍັງບໍ່ກວມເອົາມູນຄ່າ ການສົ່ງອອກໄຟຟ້າ.

Medialaos