ບໍລິສັດ ທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໃນປີ 2020 ໂດຍຈະໃຫ້ສຳເລັດການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ເຊັ່ນ: ອຸໂມງ, ພື້ນທາງ, ຂົວ ແລະ ໜ້າວຽກພື້ນຖານ.

      ທ່ານ ຫລີ ປີ້ງສວນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ກ່າວໃນໂອ ກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງ ປະຊຸມພະນັກງານ ປະຈຳປີ 2020 ໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ 2020 ນີ້ວ່າ: ໂຄງການຕິດຕັ້ງຂາງຂົວ ໃຫ້ເລີ່ມວັນທີ 1 ເມສາ, ຮອດທ້າຍປີ ແມ່ນໃຫ້ປູລາງຮອດ ແຂວງຫລວງພະບາງ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງ 4 ລະບົບໃຫ້ດຳເນີນຢ່າງຮອບດ້ານ, ວັນທີ 1 ເມສາ ໃຫ້ສຳເລັດສ້າງ ຕັ້ງເສົາອັນທຳອິດ ແລະ ເສົາເຫລັກທາງລົດໄຟແຫ່ງທຳອິດ, ໂຄງການຫລັກໃຫ້ສຳເລັດ 40% ແລະ ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງອຸປະກອນ ໃຫ້ສຳເລັດ 35%. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະຖານນີ ໃຫ້ສຳເລັດການປະມູນໃນ ທ້າຍເດືອນມີນາ, ວຽກງານພື້ນຖານ ຂອງສະຖານນີ ໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນລະດູຝົນ, ໂຄງການຂໍ້ມູນ ແລະ ການບໍລິການຜູ້ໂດຍສານ ໃຫ້ສຳເລັດການປະມູນໃນໄຕມາດທີ 2.

      ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ, ບໍລິສັດ ທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້, ສ້າງແນວຄິດ ອັນດຽວກັນ ແລະ ແນວຄິດຮ່ວມກັນໃຫ້ພະນັກງານ ເພື່ອພ້ອມກັນຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການ ກໍ່ສ້າງໂຄງ ການຕາມແບບວິທະຍາສາດ ແລະ ເປັນລະບຽບ ໂດຍສຸມການກໍ່ສ້າງໂຄງການໃຫ້ດີເດັ່ນ, ປອດໃສຂາວສະອາດ, ເປັນໂຄງການສີຂຽວ, ໂຄງການມິດຕິພາບ ແລະ ໂຄງການຍືນຍົງ. ສິ່ງສຳຄັນ ແມ່ນຈະສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 ດ້ານ ຄື: ກໍ່ສ້າງໃຫ້ສຳເລັດດີ, ດຳເນີນການໃຫ້ສຳເລັດດີ, ພັດທະນາໃຫ້ສຳເລັດດີ ແລະ ໂຄສະນາໃຫ້ສຳເລັດດີ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ ການກໍ່ສ້າງ ໂຄງການໃຫ້ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ຍຶດໝັ້ນທິດຊີ້ນຳການແກ້ໄຂບັນຫາ, ສະກັດກັ້ນ ການຄໍລັບຊັນ, ເພີ່ມທະວີການສິດສອນ, ຕິດຕາມ ປະຕິບັດວິໄນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບໍລິສັດ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ມີຫລັກໝັ້ນ, ບໍ່ກ້າວກ່າຍເສັ້ນແດງ ແລະ ເຮັດວຽກໃຫ້ປອດ ໃສຂາວສະອາດ.

      ທ່ານ ຫລີ ປີ້ງສວນ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມຈິດຮ່ວມໃຈກັນ, ຍົກສູງຄວາມຮັບຮູ້, ຍົກສູງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ, ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມ, ໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທັງໝົດ ແລະ ປະຕິບັດທຸກມາດຕະການ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ, ບັນລຸໄລຍະໂຄງການ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບໂຄງການ ແລະ ສຳເລັດວຽກງານກໍ່ສ້າງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ມາຮອດວັນທີ 30 ພະຈິກ 2019, ສາມາດມອບພື້ນ ທີ່ໃຫ້ແກ່ ການກໍ່ສ້າງໄດ້ທັງໝົດ 99,59%, ວຽກກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງປະຕິບັດໄດ້ສຳເລັດ 83%, ການຊົດເຊີຍ ສິ່ງກີດຂວາງ ເບີກຈ່າຍທັງໝົດ 666,81 ຕື້ກີບ, ຊີເຈາະອຸໂມງສໍາເລັດ 86,5% ແລະ ການກໍ່ສ້າງຂົວ ສໍາເລັດ 59,3%.

Medialaos