ມີເດຍລາວແຂວງເຊກອງ (ຂ່າວ-ພາບ: ແກ້ວໄຊຍະວົງ) ນັບວ່າຍັງເປັນຄວາມທ້າທາຍສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ເຖິງແມ່ນພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍພະແນກການເງິນໄດ້ບຸກບືນສູ້ຊົນປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນທີ່ສະພາຮັບຮອງ, ແຕ່ການເກັບໃນ 5 ເດືອນໄດ້ພຽງ 21% ຂອງແຜນການປີ.

ຕາມການລາຍງານຈາກ ທ່ານ ຄຳຮູ້ ອ່ອນມະນີ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງເຊກອງ ກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດຂອງແຂວງ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ເມື່ອບໍ່ດົນນີ້ວ່າ: ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ 5 ເດືອນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 16,68 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 21% ຂອງແຜນການປີ ໃນນີ້ລາຍຮັບພູດສູນກາງມາປະຕິບັດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ 0,24 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 5% ແລະລາຍຮັບພູດຂອງແຂວງ 16,44 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 22% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ໃນນັ້ນ: ລາຍຮັບພູດຂອງແຂວງເກັບໄດ້ຈາກສ່ວຍສາອາກອນ 15,13 ຕື້ກີບກວມເອົາ 92,03% ແລະຊັບສິນຂອງລັດ 1,31 ຕື້ກີບກວມເອົາ 7,97% ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ.

ສ່ວນລາຍຈ່າຍງົບປະມານສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 102,31 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 37% ຂອງແຜນການປີ ໃນນັ້ນ: ລາຍຈ່າຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເງິນເດືອນ-ເງິນອຸດໜູນ 74,37 ຕື້ກີບ, ຮອງມາຈ່າຍເງິນນະໂຍບາຍ 10,39 ຕື້ກີບ, ຈ່າຍບໍລິຫານ-ວິຊາການ 8,70 ຕື້ກີບ, ຈ່າຍເງິນດັດສົມສົ່ງເສີມ 2,9 ຕື້ກີບ, ຈ່າຍພາກລົງທຶນ 5,12 ຕື້ກີບ, ຈ່າຍເງິນແຮຂອງແຂວງ 0,74 ຕື້ກີບ ແລະອື່ນໆ 0,09 ຕື້ກີບ.

ທ່ານ ຄໍາຮູ້ ອ່ອນມະນີ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ການເກັບລາຍຮັບໃນ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ນັ້ນ ເຊິ່ງມັນກໍ່ມີຫຼາຍສາເຫດ ເນື່ອງຈາກວ່າໄດ້ມີຜົນກະທົບຍ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະມີບາງຖານຂໍ້ມູນການຈັດເກັບແມ່ນໄດ້ຖືກຍົກເວັ້ນໃນໄລະຍາ 3 ເດືອນເປັນຕົ້ນ ລາຍໄດ້ຈາກອາກອນເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານລັດ ແລະເອກກະຊົນທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳກົ່ວ 5 ລ້ານກີບລົງມາ, ລາຍໄດ້ຈາກຈຸນລະວິສະຫະກິດທີ່ມີລາຍໄດ້ 400 ລ້ານລົງມາ, ລາຍໄດ້ຈາກໂຄງການລົງທືນຂອງລັດທີ່ຕິດພັນກັບພັນທະອາກອນປະເພດຕ່າງໆກໍ່ເຫັນວ່າຫລຸດລົງເປັນຈຳນວນຫຼຼວງຫຼາຍພໍສົມຄວນ.

ພ້ອມນີ້ ກໍມີບາງຖານຂໍ້ມູນຈັດເກັບໄດ້ສິ້ນສຸດບໍ່ສາມາດສືບຕໍ່ຈັດເກັບໄດ້ແມ່ນໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຫ້ວຍລໍາພັນຕອນລຸ່ມ ແລະບັນດາໂຄງການໃຫຍ່ທີ່ທາງລັດຖະບານອະນຸຍາດ, ລາຍຮັບຄ່າພາສີຊັບພະຍາກອນດິນດຳ-ດິນແດງທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການລົງທືນຂອງລັດ, ລາຍຮັບຄ່າຊັບພະຍາກອນໄມ້ ແລະໜີ້ສິນທີ່ຕິດພັນກັບພັນທະໄມ້ແມ່ນມີບາງຫົວໜ່ວຍເອົາໂຄງການກໍ່ສ້າງມາຄ້ຳປະກັນ ແຕ່ແຜນການລົງທືນຂອງລັດພັດມີຈຳກັດ ແລະຫຼຸດດລົງເປັນແຕ່ລະປີ, ລາຍຮັບຈາກຄ່າເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານຕຶກອາຄານ ແມ່ນເຫັນວ່າຈັດເກັບບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນ ແລະສິນສິນທີ່ຕິດພັນກັບບັນດາໂຄງການລົງທືນທີ່ລັດຖະບານອະນຸຍາດ, ລາຍໄດ້ຈາກການແກ້ໄຂພາຫະນະນຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແມ່ນໄດ້ມີການຢຸດຕິການແກ້ໄຂ, ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງຢູ່ດ່ານດາກຕາອອກມີລັກສະນະຈຳກັດ ເພາະວ່າຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນແຂວງເປັນແຕ່ລະເດືອນ ເຊິ່ງປະຈຸບັນມີພຽງແຕ່ 3 ຫົວໜ່ວຍ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກໄດ້ ແຕ່ເຄື່ອງຂອງດັ່ງກ່າວແມ່ນນຳເຂົ້າແບບຍົກເວັ້ນພາສີ, ລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນຄາດຄະເນໝົດປີຈະປະຕິບັດໄດ້ 89% ຂອງແຜນການເບື້ອງຕົ້ນ ແຕ່ໃນລາຍຮັບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຂໍ້ມູນຈາກລາຍຮັບອ່ວາຍໜີ້ສາມແຈໃນໄລຍະທີ 2 ລວມຢູ່ນໍາ ໂດຍອີງຕາມຖານຂໍ້ມູນໃນໄລຍະທີ 1 ທີ່ໄດ້ສະສາງ ແລ້ວໃນປີ 2020 ແລະສືບຕໍ່ສະສາງປີ 2021 ໂດຍອີງຕາມມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 154/ລົງວັນ ທີ17/08/2021 ວ່າດ້ວຍອະນຸຍາດໃຫ້ລັດຖະບານ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແກ້ໄຂໜີ້ສິນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ຖ້າບໍ່ມີການອວ່າຍໜີ້ດັງກ່າວ ສ່ວຍສາອາກອນແຂວງເຊກອງ ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ພຽງແຕ່ 60% ຂອງແຜນການປີ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໃນ 7 ເດືອນທ້າຍປີທີ່ຍັງເຫຼືອ ພະແນກການເງິນແຂວງ ແລະສາມຂະແໜງສາຍຕັ້ງຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ບຸກບືນສຸດຄວາມສາມາດຕາມທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບ ໂດຍສະເພາະເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງອາກອນປະເພດຕ່າງໆເປັນຕົ້ນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ອາກອນລາຍໄດ້ຈາກບັນດາໂຄງການໃຫຍ່ທີ່ພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປະຈຸບັນ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາບັນດາສັນຍາສໍາປະທານບໍ່ແຮ່ຕ່າງໆ, ເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ເຫັນວ່າສິ້ນສຸດການຍົກເວັ້ນ, ທັງນີ້ ກໍເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບໄປຕາມເປົ້າໝາຍແຜນການທີ່ວາງໄວ້.