ການທີ່ເຮົາຈະໃຫ້ນໍ້າໜັກຕົວຫຼຸດລົງ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກອີກຕໍ່ໄປແລ້ວສຳລັບປັດຈຸບັນ ມື້ນີ້ມາຂໍແບ່ງປັນເຄັດລັບເລັກໆ ນ້ອຍໆ ເປັນເລື່ອງລາວເຄັດລັບງ່າຍໆ ມາຝາກກັນ ຖ້າຮູ້ແລ້ວວ່າຈະໃຫ້ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ ຮ່າງກາຍດີຂື້ນ ແລະ ຫ່າງໄກຈາກພະຍາດຕ່າງໆ ອີກດ້ວຍ.

ວິທີຫຼຸດໜ້າທ້ອງແບບເລັ່ງດ່ວນ ແມ່ນເຮົາໃຊ້ນົມ ແລະ ໄຂ່ຕົ້ມ 3 ມື້ ລົງ 3 ກິໂລກຼາມ ໄດ້ຜົນແທ້ແນ່ນອນ

ວິທີ 1

ສີ່ງທີ່ຕ້ອງມີ ໄຂ່ ແລະ ນົມ

ມື້ທີ່ 1

 • ຕອນເຊົ້າ ຈະດື່ມນໍ້າ ຫຼື ນົມກໍ່ໄດ້ 1 ແກ້ວ ໄຂ່ຕົ້ມກິນ 1 ໜ່ວຍ
 • ຕອນສວຍ ໄຂ່ອີກ 2 ໜ່ວຍ ນົມ ແລະ ລວກຜັກ
 • ຕອນແລງ ເຮົາກິນນົມແລ້ວອອກກຳລັງກາຍຂາໜ້ອຍໜື່ງ ຫຼັງຈາກນັ້ນອາບນໍ້ານອນເລີຍ ເຮົານອນກ່ອນ 10 ໂມງທຸກໆ ມື້ (ຈະໄດ້ຜິວງາມໆ)

ມື້ທີ 2

 • ຕອນເຊົ້າ ດື່ມນໍ້າ ຫຼື ນົມ 1 ແກ້ວ ໄຂ່ຕົ້ມກິນ 2 ໜ່ວຍ ແລະ ລວກຜັກ
 • ຕອນສວຍ ໄຂ່ອີກ 1 ໜ່ວຍ ນົມ ແລະ ລວກຜັກ
 • ຕອນແລງ ເຮັດຄືມື້ທີ່ 1

ໝາຍເຫດ ຖ້າຮູ້ສຶກຫິວແຮງໃຫ້ກິນໂຍເກີດລົດບໍ່ມີນໍ້າຕານກໍ່ໄດ້

ມື້ທີ່ 3

 • ຕອນເຊົ້າ ດື່ມນໍ້າ ຫຼື ນົມ 1 ແກ້ວ ໄຂ່ຕົ້ມ 1 ໜ່ວຍ
 • ຕອນສວຍ ໄຂ່ 1 ໜ່ວຍ ນົມ ແລະ ລວກຜັກ
 • ຕອນແລງ ເຮັດຄືມື້ທີ່ 1

ຕ້ອງເຮັດແບບຈີງຈັງ ເຊື່ອວ່າຫຸ່ນຂອງທ່ານຕ້ອງດີແນ່ນອນ

ວິທີ 2

ນໍ້າໝາກນາວ ແລະ ນໍ້າອຸ່ນ

ວິທີນີ້ງ່າຍທີ່ສຸດ ແຕ່ໄດ້ຜົນຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ທ່ານຄວນດື່ມຫຼັງຈາກຕື່ນນອນ (ກ່ອນອາຫານເຊົ້າ) ໄດ້ຕໍ່ເນື່ອງກັນທຸກໆ ມື້ ຈະສຳພັດໄດ້ເຖີງຄວາມປ່ຽນແປງໃນອາທິດທຳອິດ ແລະ ຫາກເຮັດໄດ້ ຄົບ 21 ມື້ ສຸຂະພາບພາຍໃນ ແລະ ຜິວພັນພາຍນອກຈະດີຂື້ນ ຈົນຄົນອ້ອມຂ້າງທ້ວງເລີຍ.

ສ່ວນປະສົມ

 • ໜາກນາວເຄີ່ງລູກ
 • ນໍ້າ 2 – 4 ແກ້ວ

ວິທີເຮັດ

ເອົາໜາກນາວເຄີ່ງໜື່ງປະສົມໃສ່ນໍ້າອຸ່ນ ຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ແລ້ວດື່ມທັນທີ ໂດຍດື່ມເປັນຢ່າງທໍາອິດຫຼັງຈາກຕື່ນນອນ ແລະ ດື່ມກ່ອນກິນອາຫານເຊົ້າ