ທ່ານ ປອ ໂພສີ ແກ້ວສີພັນດອນ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະການລົງທຶນແຂວງສາລິວັນໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງເປີດກວ້າງຄັ້ງທີ11 ສະໃໝ່ທີ 8 ວ່າ: ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາດ້ານການລົງທຶນມີທັງໝົດ 5 ແຫຼ່ງທຶນ, ມີມູນຄ່າ 1.118,45 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ 104%, ທຶນລັດແຜນປົກກະຕີການລົງທຶນທົ່ວແຂວງມີທັງໝົດ 243 ໂຄງການ, ມີມູນຄ່າອະນຸມັດ 49,76 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 100% ຂອງແຜນການປີ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າເພື່ອການພັດທະນາມີທັງໝົດ 33 ໂຄງການ, ມີມູນຄ່າ 66,80 ລ້ານໂດລາ, ໃນນັ້ນມີແຜນເບີກຈ່າຍ 13,37 ລ້ານໂດລາ, ປະຕິບັດໄດ້ 9,91 ໂດລາ, ທຶນເອກະຊົນພາຍ ແລະຕ່າງປະເທດມີມູນຄ່າທັງໝົດ 1.179,26 ຕື້ກວ່າກີບ, ແຕ່ວ່າການລົງທຶນຕົວຈິ່ງມີມູນຄ່າ 616,78 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 82%, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນບັນລຸໄດ້ 4.441,81 ຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບ 92,50%, ຈັງວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນ 7,73% ແລະສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 165,66 ຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບ 87%ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຮັບພູດສູນກາງປະຕິບັດໄດ້ 62,29 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 83% ຂອງແຜນການປີ, ພູດຂອງແຂວງປະຕິບັດໄດ້ 102,99 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 93,56 %, ດ້ານລາຍຈ່າຍປະຕິບັດໄດ້ 417,03 ຕື້ກີບ ແລະມູນຄ່າການສົ່ງອອກປະຕິບັດໄດ້ 474,84 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 13,73% ຂອງແຜນການປີ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກະເຟ, ມັນຕົ້ນ, ສາລີ ແລະສັດລ້ຽງ, ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າປະຕິບັດໄດ້ 97,80 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 52,36% ຂອງແຜນການປີສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຄື່ອງຈັກ, ໂຮງງານອຸດສະຫະກຳ, ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ ແລະອື່ນໆ,

ທິດທາງຕໍ່ໜ້າສືບຕໍ່ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງ ແລະຍົກລະດັບເສັ້ນທາງທີ່ຈຳເປັນເພື່ອເຊື່ອມຈອດລະຫວ່າງບ້ານຕໍ່ບ້ານ, ບ້ານຫາເມືອງໃຫ້ມີຄວາມສະດວກຂື້ນເປັນຕົ້າກໍ່ແມ່ນເຂດຊົນນະບົດ, ກໍ່ສ້າງເສັນທາງໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ 82 ກີໂລ, ທະລຸໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ 8 ກິໂລ, ທາງດິນແດງ 56 ກິໂລ ແລະປູຢ່າງໃຫ້ໄດ້ 18 ກິໂລ, ສ້າງຂົວເບຕົງ-ຂົວແຜນ-ຂົວໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 27 ແຫ່ງໃນນັ້ນຂົວເບຕົງ(ຂົວແຜນ)ໃຫ້ໄດ້ 1 ແຫ່ງ, ຂົວເບຕົງເສີມເຫຼີກໃຫ້ໄດ້ 20 ແຫ່ງ, ຂົວເບເລ 2 ແຫ່ງ ແລະຂົວໄມ້ 4 ແຫ່ງ, ສອມແປງທາງ-ຂົວໃຫ້ໄດ້ຄື: ສອມແປງທາງໃຫ້ໄດ້ 716 ກິໂລ, ໃນນັ້ນທາງປູຢາງ 312 ກິໂລ, ປູດິນແດງໃຫ້ໄດ້ 92 ກິໂລ ແລະບູລະນະສອມແປງທາງດ້ວຍແຮງປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ 312 ກິໂລ, ສຳລັບຂົວສອມແປງໃຫ້ໄດ້ 10 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນຂົວເບລເລ 6 ແຫ່ງ, ຂົວໄມ້ 2 ແຫ່ງ, ຂົວຂາງອີປະສົມໄມ້ 1 ແຫ່ງ ແລະຂົວອູ່ 1 ແຫ່ງ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫ້ທົ່ວແຂວງມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ-ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດມູນູຄ່າຜະລິດຕະພັນພາຍໃນເພີ້ມຂື້ນໃນລະດັບ 8% ແລະສ້າງມູນຄ່າເພີ້ມໃຫ້ໄດ້ 5.360 ຕື້ກວ່າກີບ, ສະເລຍຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ 12 ລ້ານກວ່າກີບ ຫຼືເທົ່າກັບ 1.527 ໂດລາ, ໃນນັ້ນກະສີກຳ-ປ່າໄມ້ເພີ້ມຂື້ນ 3,03%, ອຸດສະຫະກຳເພີ້ມຂື້ນ 10,32%, ການບໍລິການ ແລະພາສີນຳເຂົ້າເພີ້ມຂື້ນ 10,43%, ຄາດຄະເນລວມຍອດລາຍຮັບທັງໝົດ 188 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນລາຍຮັບພູດສູນກາງ 70 ຕື້ກີບ, ລາຍຮັບພູດຂອງແຂວງ 118 ຕື້ກີບ ( ລວມທັງລາຍຮັບວິຊາການ ) ແລະລາຍຈ່າຍປະມານ 429,76 ຕື້ກີບ, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກໃຫ້ໄດ້ 440 ຕື້ກີບ ແລະມູນຄ່າສິນຄ່ານຳເຂົ້າ ໃຫ້ໄດ້ 187 ຕື້ກີບ.

ພາບ-ຂ່າວ: ສິດຕາ ເພັດວົງສາ
medialaos salavan