ສຳລັບລະດູໜາວອາດຈະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນເຈັບເປັນ ຫຼື ຫຼາຍຄົນພັດຜິວແຫ້ງແຕກລາຍ ມື້ນີ້ເຮົາມີຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບວິທີການເບີ່ງແຍງຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ສຸຂະ ພາບຜິວດີໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງຂອງທ່ານ ພ້ອມທີ່ຈະທ້າທາຍກັບສະພາບອາກາດໜາວເຢັນໃນປີນີ້ເພື່ອເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ແລະ ສຸຂະພາບຜິວຂອງທ່ານ.

 • ການກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ຄວນກິນໃຫ້ຄົບ 5 ໝູ່ ພະຍາຍາມດື່ມນໍ້າອຸ່ນເລື້ອຍໆ ອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ, ນອນຫຼັບໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກໜັກ ຖ້າຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ສະບາຍຄວນຢຸດ ແລະ ເລີ່ມເບີ່ງແຍງຕົນເອງ.

ວິທີຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາພ້ອມຈະຕໍ່ສູ້ກັບໂລກພະຍາດຕ່າງໆ ທີ່ສາມາດພົບໄດ້ໃນລະດູທີ່ໂດດດ່ຽວ ຫຼື ລະດູໜາວ ເຊັ່ນ: ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່, ໄຂ້ຫວັດ, ໄອຈາມ ແລະ ພະຍາດຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ.

 • ຄວນຫຼີກລ້ຽງການດື່ມເຫຼົ້າ, ສູບຢາ ແລະ ສິ່ງເສບຕິດອື່ນໆ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ສຸຂະ ພາບ ຂອງທ່ານເສື່ອມໂຊມໄວ ແລະ ເປັນການເພີ່ມໂອກາດທີ່ຈະຕິດເຊື້ອໄດ້ງ່າຍ.
 • ພະຍາຍາມຢູ່ບ່ອນທີ່ມີອາກາດລະບາຍໄດ້ດີ ຄວນຫຼີກລ້ຽງສະຖານທີ່ຊຸມຊົນ, ເຂດທີ່ມີຄວາມແອອັດ ໂດຍສະເພາະຖ້າມີການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆ ຫຼື ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ເປັນຕົ້ນ.
 • ພະຍາຍາມລ້າງມືຂອງທ່ານເລື້ອຍໆ ເພາະມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຕິດຕໍ່ກັບເຊື້ອພະຍາດ ຫຼື ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໂທລະສັບ, ລູກບິດປະຕູ, ຮາວຂັນໄດ ແລະ ອື່ນໆ ເປັນຕົ້ນ.
 • ຄວນຫຼີກລ້ຽງການຕິດຕໍ່ກັບຄົນເຈັບໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ຫຼື ໄຂ້ຫວັດຕ່າງໆ ບໍ່ຄວນໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ຮ່ວມກັນເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດໄດ້ເຊັ່ນ: ແວ່ນຕາ, ບ່ວງ, ສ້ອມ, ຈານ, ຖ້ວຍ, ຜ້າເຊັດມື ຜ້າເຊັດມື ແລະ ອື່ນໆ ເປັນຕົ້ນ.
 • ຖ້າເພື່ອນຂອງທ່ານເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ມີອາການໄອ, ຈາມ ຄວນໃຊ້ຜ້າປິດປາກ ແລະ ປິດດັງ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມຄົນອ້ອມຂ້າງຍີ່ງເປັນການດີ.
 • ສຳລັບຜູ້ທີ່ເປັນຫອບຫືດ ຫຼື ອາການພູມແພ້ ອາການຈະເກີດຂື້ນງ່າຍໃນລະດູນີ້ ນອກ ຈາກອາກາດໜາວເຢັນກໍ່ເປັນສາເຫດໂດຍກົງ ແລະ ເຫດຜົນຫຼັກອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍ່ຄືຂີ້ຝຸ່ນຫລາຍກ່ວາປົກກະຕິ ຫຼື ເກີດອາການແພ້ຂົນ ຈາກການນຳສັດເຂົ້າເຮືອນໃນລະດູໜາວ ຖ້າທ່ານມີອາການແພ້ກັບຂົນ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ມີອາການຮຸນແຮງຫລາຍຂື້ນ ຫຼື ຖ້ານອນເປັນເວລາດົນໃນລະດູໜາວແບບນີ້ ເພາະລະດູມືດໄວ ແລະ ແຈ້ງຊ້າ ນອກ ຈາກນີ້ໂອກາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານ ມີອາການແພ້ເຊັ່ນ: ຂີ້ເຫຍື່ອ ຫຼື ຂີ້ຝຸ່ນບ່ອນນອນ ຜ້າຫົ່ມ, ໝອນ, ສະນັ້ນຄວນລະມັດລະວັງ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ໂດຍການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງທ່ານ.
 • ພະຍາຍາມຮັກສາອຸ່ນຫະພູມຮ່າງກາຍໃຫ້ອົບອຸ່ນຕະຫຼອດເວລາ ສຳລັບການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຜິວໃນລະດູໜາວ ຫຼື ເມື່ອສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງເລື້ອຍໆ ຄວນເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ແລະ ຜິວໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ໂດຍການນຸ່ງເຄື່ອງທີ່ອົບອຸ່ນ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນແມ່ນການເບີ່ງແຍງຜິວໜັງ ແລະ ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍທີ່ເໝາະສົມກັບລະດູການ ຖ້າຢູ່ບ່ອນທີ່ມີອາກາດໜາວຫຼາຍ ທ່ານຄວນໃສ່ໝວກ ແລະ ຊອກຫາຜ້າພັນຄໍເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບຂອງທ່ານໃຫ້ອົບອຸ່ນຕະຫຼອດເວລາ.
 • ສຳລັບການອາບນໍ້າ ຫຼັງຈາກຕື່ນນອນເພື່ອນໆ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃສ່ສະບູ່ ຫຼື ຄັດຜິວພຽງບາງຈຸດຖ້າຢູ່ບ່ອນທີ່ມີອາກາດໜາວຫຼາຍ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອາບນໍ້າໃນຕອນເຊົ້າ – ຕອນແລງ ແລະ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດບໍ່ຄວນອາບນໍ້າດົນ.
 • ຢ່າເປີດນໍ້າອຸ່ນ ແລະ ອາບນໍ້າອຸ່ນຮ້ອນຈົນເກີນໄປ ໂດຍສະເພາະຜິວໜ້າ ເພາະນໍ້າອຸ່ນຈະເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງຂາດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ນອກຈາກນີ້ຄວນຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ເຄື່ອງເຮັດຄວາມສະອາດທີ່ມີໂຟມຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ເພາະວ່າໂຟມຈະດຶງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນອອກຈາກໃບໜ້າ ແລະ ສິ່ງສໍາຄັນບໍ່ຄວນເຊັດຖູຜິວໜ້າ, ແຂນ, ແຂນ, ຂາ, ຕົນໂຕແຮງ ເພາະສິ່ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຜິວລອກງ່າຍ.
 • ທາຄີມບຳລຸງຜິວໜ້າ, ແຂນ, ຂາ ຫຼັງຈາກອາບນໍ້າແລ້ວ ແລະ ເຊັດຕົນໂຕໃຫ້ໝາດໆ ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜິວໜັງແຫ້ງ, ຜິວແຕກງ່າຍໃນລະດູໜາວ ແລະ ຄວນທາທົ່ວຮ່າງກາຍ ບໍ່ພຽງແຕ່ທາຄີມບຳລຸງຜິວໜ້າ ຫຼື ທາໃສ່ຕົນໂຕ, ແຂນ ແລະ ຂາເທົ່ານັ້ນ ຄວນທາຄີມບຳລຸງຜິວໃຫ້ທົ່ວຮ່າງກາຍ, ໃສ່ຖົງຕີນກ່ອນນອນ ຈະສາມາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຕີນລຽບ, ນຸ່ມ, ຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ຍັງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາຮອຍແຕກຂອງສົ້ນໄດ້ງ່າຍເຊັ່ນກັນ.
 • ສຳລັບຜິວທີ່ແຫ້ງ ແລະ ມີຮອຍແຕກ ຄວນໝັ່ນທາຄີມບຳລຸງ ເພາະວ່ານອກຈາກສາມາດປັບປຸງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງຜິວແລ້ວ ຍັງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ສຶກອົບອຸ່ນໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຜິວແຫ້ງຫຼາຍພະຍາຍາມນວດດ້ວຍນໍ້າມັນໝາກກອກ ແລະ ປ່ອຍມັນໄວ້ໄລຍະໜຶ່ງ ແລ້ວລ້າງອອກດ້ວຍນໍ້າ ຫຼັງຈາກນັ້ນຄ່ອຍໆ ນວດດ້ວຍຄີມບຳລຸງຜິວອີກເທື່ອໜຶ່ງ ບໍ່ຊ້າ ຫຼື ໄວ ຮອຍຫ່ຽວແຫ້ງຈະຫາຍໄປຢ່າງຈະແຈ້ງ.
 • ສ່ວນຜູ້ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ມືເຮັດວຽກດ້ວຍນໍ້າເຢັນ ຫຼື ນໍ້າອຸ່ນຕະຫຼອດເວລາເຊັ່ນ: ເສີມສວຍ ລ້າງຖ້ວຍ, ຊັກເຄື່ອງນຸ່ງ ສຳລັບລະດູໜາວຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກແສບມືກ່ວາປົກກະຕິ ແລະ ອາດຈະມີອາການບວມແດງ, ຜິວໜ້າ, ແຂນ ແລະ ຂາຈະແຕກງ່າຍ ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນໂດຍການໃສ່ຖົງມືຢາງປ້ອງກັນເພື່ອຮັກສາຜິວຂອງທ່ານໃຫ້ດີທີ່ສຸດ.
 • ສຳລັບການເບີ່ງແຍງຮັກສາປາກແຫ້ງ ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບການບຳລຸງ ແລະ ເບີ່ງແຍງດ້ວຍການປ້ອງກັນເພື່ອສຸຂະພາບຜິວທີ່ດີ ສຳລັບປັດຈຸບັນນີ້ມີລິບຫລາຍທາປາກໃຫ້ທ່ານເລືອກຫຼາຍ ລວມທັງປະເພດທາສົບສຳລັບທ່ານຊາຍກໍ່ມີ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນບໍ່ຄວນເລຍສົບເລື້ອຍໆ ເພາະສິ່ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ປາກແຫ້ງ ແລະ ແຕກ.
 • ການສະຜົມໃນລະດູໜາວ ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄປຫ້ອງນໍ້າເພື່ອສະຜົມເລື້ອຍໆ ແລະ ຄວນໃຊ້ແຊມພູພຽງໜ້ອຍດຽວກໍ່ພຽງພໍແລ້ວ ເພາະມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜົມແຫ້ງແຕກປາຍໄດ້ງ່າຍກ່ວາເກົ່າ ແລະ ການໃຊ້ແຊມພູເລື້ອຍໆ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຜິວໜັງແຫ້ງເກີນໄປ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຕຸ່ມເປື່ອຍໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ສຳລັບຄົນທີ່ມີຜົມແຫ້ງຫຼາຍຄວນໃຊ້ແຊມພູ ແລະ ເຄື່ອງສຳອາງຕ້ອງທີ່ເລືອກດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼັງຈາກສະຜົມແລ້ວຄວນໃຊ້ຄີມບຳລຸງເສັ້ນຜົມ ເພື່ອນຳໃຊ້ຊັ້ນເຄືອບຊັ້ນບາງໆ ຢູ່ປາຍຂອງຜົມເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນໄຟຟ້າສະຖິດ ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃນການຮັກສາຜົມໃຫ້ສະອາດເຊັ່ນດຽວກັນ.
 • ເມື່ອໄດ້ບຳລຸງຜິວ, ໜ້າ, ແຂນ, ຂາ ແລະ ຮ່າງກາຍແລ້ວຢ່າລືມຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນພາຍໃນຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ ທ່ານສາມາດເບີ່ງແຍງຮັກສາສຸຂະພາບຂອງທ່ານໂດຍການດື່ມນໍ້າອຸ່ນ ປະມານ 6-7 ແກ້ວຕໍ່ມື້ ໂດຍສະເພາະການດື່ມນໍ້າອຸ່ນສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງ ທ່ານອົບອຸ່ນໄດ້ທັນທີ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນຄວນກິນໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກທີ່ມີວິຕາມິນຊີ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນສຸຂະພາບພາຍໃນ ແລະ ຜິວທີ່ມີສຸຂະພາບດີເປັນປະຈຳ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈາກພາຍໃນ ຈະເຮັດໃຫ້ຜິວຂອງທ່ານມີສຸຂະພາບດີຍິ່ງຂຶ້ນ.
 • ສຳລັບວິທີການຊື້ເສື້ອກັນໜາວແມ່ນເປັນສິ່ງສຳຄັນ ບາງຄົນທີ່ເລືອກຊື້ເສື້ອມືສອງຍ້ອນວ່າມັນມີລາຄາຖືກ ແລະ ສວຍງາມ ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າເຄື່ອງນຸ່ງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເຮັດມີເຊື້ອພະຍາດຄວນເລືອກເອົາຢ່າງລະມັດລະວັງ ເພາະມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຕິດເຊື້ອໄດ້ງ່າຍເຊັ່ນ: ການຕິດເຊື້ອລາ, ພະຍາດຜິວໜັງ ຫຼື ພະຍາດລະບົບຫາຍໃຈຕ່າງໆ ສຳຄັນກ່ອນໃສ່ຄວນນຳເຄື່ອງນຸ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄປຕົ້ມໃນນໍ້າອຸ່ນ ແລະ ຊັກໃຫ້ສະອາດໃນຂະ ນະທີ່ນຳໄປຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງໝົດ ແລະ ເສື້ອກັນໜາວໃໝ່ກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ທ່ານຄວນຊັກ ແລະ ຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງກ່ອນທີ່ຈະສວມໃສ່ເຊັ່ນກັນ ເພາະຜ້າຂອງເສື້ອກັນໜາວໃໝ່ອາດມີສານເຄມີທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຜິວໜັງ ຫຼື ພະຍາດລະບົບຫາຍໃຈຕ່າງໆ ເຊັ່ນກັນ.

ນີ້ແມ່ນການສະຫຼຸບສັງລວມ 15 ວິທີການໃນການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ສຸຂະພາບຜິວ.

ສຳລັບ 15 ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ການຮັກສາຜີວໜັງທີ່ແຫ້ງ ແລະ ແຕກໃນລະດູໜາວທັງໝົດຂ້າງເທິງ ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ຜິວໜ້າ, ແຂນ, ຜິວໜັງ ແລະ ຂາມີສຸຂະພາບດີ ພ້ອມທີ່ຈະກຽມພ້ອມທີ່ຈະທ້າທາຍກັບລົມໜາວເຢັນທີ່ກຳລັງມາປີນີ້.