ໃນວັນທີ 14 ມັງກອນ 2020 ນີ້ຢູ່ທີ່ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ໂຄງການສຶກສາ ແລະ ສໍາຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການລົງທຶນບົວລະບັດຮັກສາ ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນປູກຕົ້ນໄມ້ແປກໃນເຂດເນື້ອທີ່ດິນປ່າຊຸດໂຊມ, ປ່າປອກໂລ້ນຢູ່ ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານ ຂອງທ່ານ ເພັງນິລັນ ຄໍາພັນເພັງ ຮອງເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຫົວໜ້າພະແນກການ, ເຈົ້າເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນໂຄງການນີ້ແຂວງໄຊຍະບູລີມີຄວາມປາຖະໜາດີ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈຸບັນເຫັນວ່າແຂວງໄຊຍະບູລີມີໂອກາດ ແລະ ທ່າແຮງທີ່ດີ, ທ່າງກຸ່ມບໍລິສັດມີຕະຫຼາດຮອງຮັບຜະລິດຕະພັນຈາກຢາງແປກທີ່ໝັ້ັັັນຄົງ ເພື່ອຍົກລະດັບກຳລັງການຜະລິດ, ຫັນປ່ຽນຈາກການຜະລິດແບບເກົ່າ, ຄອງເດີມ ຫັນໄປແບບທັນສະໄໝດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີທີ່ກ້າວໜ້າ ເປັນລະບົບອຸດສາຫະກໍາຜະລິດໄດ້ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ອີກຢ່າງໜຶ່ງເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ເພື່ອຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແນໃສ່ສ້າງຄວາມພ້ອມໃນການເຂົ້າປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ. ຂອບເຂດເນື້ອທີ່ໂຄງການສຶກສາ ສໍາຫຼວດຕົ້ນແປກຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແມ່ນກວມເອົາ 5 ເມືອງຄື: ເມືອງຄອບ, ເມືອງຫົງສາ, ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ເມືອງໄຊສະຖານ ແລະ ເມືອງທົ່ງມີໄຊ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມລົງສໍາຫຼວດແຕ່ ເດືອນມັງກອນຫາເດືອນທັນວາປີ 2020 ກໍານົດ 1 ປີໂດຍຈະເລັ່ງໃສ່ເກັບກໍາຂໍ້ມູນເນື້ອທີ່, ຈໍານວນຕົ້ນໄມ້ແປກ, ເນື້ອທີ່ປ່າຊຸດໂຊມ ແລະ ປ່າປອກໂລ້ນ, ຄວາມຄ້ອຍຊັນ, ແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆ. ສຶກສາ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນບ້ານເປົ້າໝາຍແຮງງານທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ, ເຕັກນິກການບົວລະບັດຮັກສາ, ເຕັກນິກການປາດ ແລະ ຕັດຕົ້ນໄມ້ແປກ, ເຕັກນິກການປູກ, ຮູບແບບການເກັບຊື້. ລາຄາຊື້ນໍ້າມັນໄມ້ແປກ ຕົ້ນໄມ້ແປກທໍາມະຊາດ, ຕົ້ນໄມ້ແປກທີ່ປະຊາຊົນປູກໄວ້ກ່ອນແລ້ວ ແລະ ໄມ້ແປກທີ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນປູກ ຫຼື ປະຊາຊົນລົງທຶນປູກເອງ, ສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ(FS), ບົດປະເມີນຜົນຕໍ່ສັງຄົມ(SIA), ບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ(EIA), ແຜນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ(EMMP) ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມກວດກາດ້ານສັງຄົມ(SMMP) ຂອງໂຄງການໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ສປປ ລາວ ກໍານົດໄວ້. ຈາກນັ້ນຕາງໜ້າອົງການປົກຄອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ທ່ານ ນາງ ຄໍາມີ ຈັນທິບ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ແລະ ທ່ານ ນາງ ສຸກສະຫວັນ ສຸລິໃຈ ໃນນາມຜູ້ຈັດການບໍລິສັດ ຈີດີພີເຄ ມາຍນິ້ງ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ຮ່ວມກັນເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໂຄງການສຶກສາ ແລະ ສໍາຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການລົງທຶນບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນປູກຕົ້ນແປກໃນ 5 ເມືອງຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີຢ່າງເປັນທາງການ.

ຂ່າວ: ບຸນທີ.
Medialaos xayaboury