ໃນວັນທີ 21 ມັງກອນ 2020 ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຄະນະຜູ້ແທນແຫ່ງສປປລາວ ນຳໂດຍທ່ານ ບຸນເກີດ ສັງສົມສັກ, ລັດຖະມົນຕີປະຈໍາສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຈໍານວນ 25 ທ່ານທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ກະຊວງຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫັວດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດແລະສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 35 ຂອງໜ່ວຍງານທົບທວນປະຈຳໄລຍະດ້ານສິດທິມະນຸດ(UPR Working Group) ຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ, ທີ່ສໍານັກງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍານະຄອນເຊີແນວ, ປະເທດສະວິດ, ເພື່ອປ້ອງກັນບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດດ້ານສິດທິມະນຸດພາຍໃຕ້ ກົນໄກ UPRໃນຮອບວຽນທີ 3.
ການທົບທວນປະຈໍາໄລຍະ ຫລື Universal Periodic Review (UPR) ແມ່ນກົນໄກຫນຶ່ງຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ທີ່ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ກົດບັດຂອງອົງການ ສປຊ, ເຊິ່ງປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ ທຸກໆປະເທດ, ໂດຍບໍ່ມີການຈໍາແນກ, ມີພັນທະເຂົ້າຮ່ວມການທົບທວນດັ່ງກ່າວທີ່ມີຂຶ້ນທຸກໆ 4 ປີເຄິ່ງ, ບົນພື້ນຖານຄວາມສະເຫມີພາບ ແລະ ເຄົາລົບເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ການທົບທວນໃນຮອບວຽນທີ 3ນີ້, ໜ່ວຍງານເຮັດວຽກເພື່ອການທົບທວນໄດ້ປະເມີນ ແລະ ທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດທິມະນຸດ ລວມທັງຂໍ້ສະເໜີແນະ ຈຳນວນ116ຂໍ້ ທີ່ ສປປ ລາວທີ່ໄດ້ຮັບເອົາໃນຮອບວຽນທີ 2ໃນປີ 2015. ໃນກອງປະຊຸມທົບທວນຄັ້ງນີ້ໄດ້ມີຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ ຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໃນນັ້ນ 93 ປະເທດໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ມີຂໍ້ສະເໜີແນະຕໍ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອນໍາໄປພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົນພື້ນຖານຄວາມສະມັກໃຈ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າແລະພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍຍັງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງຫນ້າອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານແລະອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຈຳນວນຫນຶ່ງໃນຖານະຜູ້ສັງເກດການ.

ທ່ານ ບຸນເກີດ ສັງສົມສັກໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນໃນເວລາກ່າວເປີດ ເຖິງການໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງລັດຖະບານ ຕໍ່ການຮ່ວມມືກັບສາກົນໃນວຽກງານການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມການທົບທວນໃນຄັ້ງນີ້, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຄວາມຄືບຫນ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດທິມະນຸດຢູ່ ສປປລາວ ນັບແຕ່ການທົບທວນຄັ້ງທີ 2 ຜ່ານມາ, ຊຶ່ງລັດຖະບານໄດ້ມີການທົບທວນນະໂຍບາຍ, ປັບປຸງລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດຫມາຍຫລາຍສະບັບ ທີ່ ພົວພັນເຖິງການຜັນຂະຫຍາຍພັນທະຂອງ ສປປ ລາວ ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາສາກົນດ້ານສິດທິມະນຸດ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ 7 ສະບັບມາຮອດປະຈຸບັນ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການປັບປຸງບຸລະນະການປົກຄອງ, ການສ້າງລັດແຫ່ງກົດຫມາຍ, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ສປຊ, ການຮ່ວມມືສາກົນດ້ານສິດທິມະນຸດ ກໍລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງລັດຖະບານ ໃນການສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ, ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າສາມາດຊົມໃຊ້ສິດຂອງເຂົາເຈົ້າທາງດ້ານການເມືອງ, ພົນລະເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາ, ຕາມລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດຫມາຍ ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີຫຼາຍປະເທດໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນສໍາເລັດທີ່ ສປປ ລາວຍາດມາໄດ້ໃນການປະຕິບັດສິດທິມະນຸດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພ້ອມທັງໄດ້ມີຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມຕໍບາງບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ, ການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທາງດ້ານກົດໝາຍສໍາລັບປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ໂທດປະຫານຊິວິດ, ການຕ້ານການທໍລະມານ, ສະພາບເງື່ອນໄຂຄ້າຍຄຸ້ມຂັງ, ສິດຂອງຊົນເຜົ່າ, ສິດເສລີພາບດ້ານສາສະຫນາ, ສິດເສລີພາບໃນການສະແດງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ, ການນໍາໃຊ້ອິນເຕີແນັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ບັນຫາຄົນທີ່ຫາຍສາບສູນ, ສິດຂອງພົນລະເມືອງຕໍ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ, ສິດທິຂອງແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະອື່ນໆຈໍານວນໜຶ່ງ. ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວຜູ້ແທນລາວທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ກະຊວງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ແລະ ຊີ້ແຈງອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມ, ບົນພື້ນຖານນະໂຍບາຍ, ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆຂອງລັດ ທີ່ ຮັບຮອງເອົາ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ອັນໄດ້ເຮັດປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ ກໍຄືສະພາສິດທິມະນຸດ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອື່ນໆມີຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈເປັນຢ່າງດີກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສິດທິມະນຸດຢູ່ ສປປລາວ. ການທົບທວນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ດໍາເນີນໄປເປັນເວລາ 3 ຊົ່ວໂມງເຄິ່ງ ດ້ວຍບັນຍາກາດສ້າງສັນ ແລະ ກົງໄປກົງມາ.
ໃນວັນທີ 24 ມັງກອນ 2020, ຄະນະຜູ້ແທນລາວຍັງຈະສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງຫນ່ວຍງານທົບທວນປະຈໍາໄລຍະຂອງສະພາສິດທິມະນຸດເພື່ອຮັບຮອງເອົາຮ່າງບົດລາຍງານການທົບທວນຂອງ ສປປລາວທີ່ກວມເອົາຈໍານວນຂໍ້ສະເຫນີແນະຈາກປະເທດຕ່າງໆທີ່ສະເໜີໃຫ້ ສປປລາວ ນໍາເອົາຄືນມາພິຈາລະນາຮ່ວມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທາງສັງຄົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ໄປລາຍງານຄືນໃນກອງປະຊຸມສະພາສິດທິມະນຸດທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນເດືອນມິຖຸນາ 2020ທີ່ຈະມາເຖິງ ເພື່ອແຈ້ງວ່າ ຂໍ້ສະເໜີແນະໃດສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍພາຍໃນຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະໃດທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມອາດສາມາດຮັບເອົາມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ.

Medialaos ກົມສື່ມວນຊົນ