ຊຸດອົບຮົມການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ ການບໍລິການວຽກງານ ກປຊ (ATD) ການສົ່ງຕໍ່ເຂົ້າອອກໂຮງໝໍ. ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 21 ມັງກອນ 2020 ນີ້. ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງໄຊຍະບູລີ. ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ ນາງ ຄໍາຜິວ ພູທອນສີ ຫົວໜ້າ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ທ່ານ ດຣ ພັນທອງ ບົວສະຫວັນ ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງ ປະກັນສຸຂະພາບ, ມີວິທະຍາກອນ ຈາກສູນກາງ ພ້ອມດ້ວຍນັກສໍາມະນາກອນທີ່ມາຈາກຫ້ອງການປະກັນສັງຄົມສຸຂະພາບແຂວງ, ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ 11 ເມືອງ ພາຍໃນແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ດຣ ນາງ ຄໍາຜິວ ພູທອນສີ ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການປະກັນສຸຂະພາບ ແມ່ນການຮັບປະກັນ ໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວ ແລະ ຜູ້ປະກັນຕົນ ໄດ້ຮັບການບໍລິການປິ່ນປົວ ເປັນຕົ້ນການບໍລິການກວດ ແລະບົ່ງມະຕິພະຍາດການປິ່ນປົວທາງການແພດ ການຟື້ນຟູສະມັດຕະພາບຮ່າງກາຍ, ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ການກັນພະຍາດ ດ້ວຍການສົມທົບທຶນ ເຂົ້າໃນກອງທຶນປະກັນ ສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສຸຂະພາບ ສະບັບນີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າມັນໄດ້ກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ເວົ້າລວມເວົ້າສະເພາະ ແມ່ນການດູແລຮັກສາສຸຂະພາບ ໃນເວລາເຈັບເປັນ ແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວໄດ້ຮັບການປະກັນສຸຂະພາບ.

ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການປິ່ນປົວຢ່າງສະເໜີພາບ; ເປັນທໍາ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາ ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ພົ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຕາມຈຸດໝາຍທີ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານວາງອອກເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ວຽກງານກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ຊັດເຈນ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ນັ້ນຕ້ອງອີງໃສ່ລະບົບການລາຍງານຂອງສະຖານທີ່ບໍລິການ ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການບໍລິການປິ່ນປົວ ສະຖານທີ່ບໍລິການ ປິ່ນປົວ ຕ້ອງສົ່ງບົດລາຍງານ ການບໍລິການໃຫ້ຫ້ອງການ ປະກັນສຸຂະພາບ ທີ່ຕົນຂຶ້ນກັບຢ່າງປົກກະຕິ. ຊຸດອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ດໍາເນີນໄປເປັນເວລາ 4 ວັນ ນັກສໍາມະນາກອນຈະໄດ້ຮໍ່າຮຽນຄົ້ນຄວ້າ ກໍາແໜ້ນວິທີການ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ປ້ອນຂໍ້ມູນ ບໍລິການ ປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າໃນລະບົບເອັກເຊວ, ວິທີການປ້ອນຂໍ້ມູນບໍລິການເຂົ້າໃນລະບົບ( ATD ) ສໍາລັບໂຮງໝໍເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ ວິທີປ້ອນຂໍມູນການບໍລິການເຂົ້າໃນລະບົບ ATD ສໍາລັບຫ້ອງການປະກັນສຸຂະພາບ ເມືອງ, ການລົງຂໍ້ມູນການບໍລິການ ກປຊ ເຂົ້າໃນລະບົບ ATD ແລະ ວິທີການນໍາອອກຂໍ້ມູນ ພິມບົດລາຍງານ ນອກຈາກຮຽນທິດສະດີແລ້ວນັກສໍາມະນາກອນຈະໄດ້ເຮັດຝຶກຫັດ ແລະ ລົງຕົວຈຶງຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງ ແລະ ເມືອງໄຊຍະບູລີຕື່ມອີກ.

ຂ່າວ: ບຸນທີ.
Medialaos xayaboury