ວັນທີ 29/01/2020 ໂດຍການເປັນປະທານ ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ຣາຊະມຸນຕີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ທ່ານ ປອ. ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມດ້ວຍ ບັນດາຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າບັນນາທິການ ແລະ ພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງການພົບປະຄັ້ງນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບກົນໄກການຮ່ວມື ແລະ ການປະສານໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ສື່ມວນຊົນ ເພື່ອໂຄສະນາໃຫ້ແກ່ວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເປັນຕົ້ມແມ່ນ: ສະພາບຝຸ່ນລະອອງທີ່ມີຂະໜາດ 2.5 ໄມໂຄຼກຼາມ (PM 2.5) ຜ່ານທາງສື່ມວນຊົນ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມຢ່າງທັນການ.

ຂ່າວ-ພາບ: Medialaos