ເຂົ້າສູ່ລະດູໜາວຢ່າງເປັນທາງການ ເຫດຜົນໜື່ງທີ່ສຳຄັນເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນເປັນໄຂ້, ເປັນ ຫວັດ, ຕັນດັງ, ເຈັບຄໍ, ໄອເປັນຂີ້ກະເທີ່ ຫຼື ບາງຄົນນອນໝົດແຮງຢູ່ເທິງຕຽງກໍ່ມີ ຈະເປັນການດີຖ້າໃນລະດູໜາວນີ້ຈະບໍ່ເຈັບອອດໆ ແອດໆ ອີກຕໍ່ໄປຂໍແນະນຳ 5 ວິທີຮັກສາສຸຂະພາບໃນລະດູໜາວໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ກຽມພ້ອມທີ່ຈະຮັບມືກັບພະຍາດໄຂ້ຫວັດນີ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຈັບເປັນຢ່າງແນ່ນອນ.

1 ອາບນໍ້າຮ້ອນສະຫຼັບນໍ້າເຢັນ

ການອາບນໍ້າຮ້ອນສະຫຼັບນໍ້າເຢັນ ແມ່ນການອາບນໍ້າຂອງຕຳລາຈີນ ຕາມຫຼັກການແລ້ວການອາບນໍ້າຮ້ອນສະຫຼັບນໍ້າເຢັນບໍ່ຄວນອາບໄວເກີນໄປ ເພາະຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້ທັນເວລາ ອາດເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນສູງຂື້ນໄດ້ ຄວນອາບນໍ້າຮ້ອນສະຫຼັບນໍ້າເຢັນ ຫຼື ອາບນໍ້າຮ້ອນກ່ອນ 1-2 ນາທີຈີ່ງເລີ່ມອາບນໍ້າເຢັນ (ຖ້າຫາກມີເຄື່ອງນໍ້າອຸ່ນໃຫ້ອາບຕາມອຸ່ນຫະພູມພາຍໃນຫ້ອງກ່ອນ ຫຼັງຈາກນັ້ນຈີ່ງປັບໃຫ້ຮ້ອນ ແລະ ເຢັນຕາມລຳດັບ) ສະຫຼັບຮ້ອນ ແລະ ເຢັນປະມານສາມຮອບຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສົມດຸນ ອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ພາຍໃນຮ່າງກາຍບໍ່ວ່າຈະເປັນຕັບ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງ, ປອດ ແລະ ອື່ນໆ ເຮັດວຽກດີ ແລະ ຊ່ວຍລະບົບຕ້ານທານເຊື້ອໄວຣັດຫວັດຕ່າງໆ ຖືວ່າເປັນໜຶ່ງໃນຄໍາແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຮັກສາສຸຂະພາບສຳລັບລະດູໜາວ.

2 ຄວນດື່ມນໍ້າເລື້ອຍໆ ໃນເວລາເປັນຫວັດ

ລະດູໜາວຮ່າງກາຍຈະສູນເສຍຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຫຼາຍກວ່າລະດູອື່ນ ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງຄວນດື່ມນໍ້າເລື້ອຍໆ ຄືກັບການເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃຫ້ຮ່າງກາຍສົດຊື່ນ, ຮ່າງກາຍປະກອບດ້ວຍນໍ້າຫຼາຍກວ່າ 70% ການດື່ມນໍ້າຕະຫຼອດເວລາ ຈຶ່ງເປັນການເພີ່ມຄວາມສົມດຸນຂອງຮ່າງກາຍໂດຍສະເພາະໃນລະດູໜາວເຮັດໃຫ້ຜິວແຫ້ງ, ປາກແຫ້ງ, ຄໍແຫ້ງ ຖ້າດື່ມນໍ້າ 1.5-2 ລິດຕໍ່ມື້ ຈະເຮັດໃຫ້ຜິວພັນຊຸ່ມຊື່ນ, ຫຼຸດຜ່ອນຄໍແຫ້ງ ຫຼື ເຈັບຄໍ ເພາະການດື່ມນໍ້າອຸ່ນຈະຊ່ວຍຮັກສາອຸ່ນຫະພູມພາຍໃນຮ່າງກາຍໄດ້ດີກ່ວານໍ້າປົກກະຕິ ເຊີ່ງເປັນອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ຮັກສາສຸຂະພາບຂອງທ່ານໃນລະດູໜາວ.

3 ອອກກໍາລັງກາຍ 15-30 ນາທີຕໍ່ມື້

ການອອກກຳລັງກາຍ ແມ່ນການຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ດີໃນທຸກໆ ລະດູ ແຕ່ມັນຈະເປັນຜົນດີຫຼາຍຖ້າໃນລະດູໜາວ ຫຼື ຝົນ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະສຳຜັດກັບສະພາບອາກາດເຢັນ ຫຼື ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນກ່ວາປົກກະຕິ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການຕິດເຊື້ອຈາກພະຍາດຕ່າງໆ ການອອກກຳລັງກາຍແມ່ນເຮັດໃຫ້ລະບົບພູມຕ້ານທານແຂງແຮງ, ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍອົບອຸ່ນຍ້ອນມີພູມຕ້ານທານຫຼາຍ ຫຼື ຖ້າມີການເຈັບປ່ວຍກໍ່ເຊົາໄວກ່ວາຄົນທີ່ບໍ່ອອກກຳລັງກາຍ.

4 ໃສ່ຖົງຕີນກ່ອນເຂົ້ານອນ

ຕີນແມ່ນຈຸດໃຈກາງຂອງເສັ້ນປະສາດຈຳນວນຫຼາຍ ຖ້າປ່ອຍໃຫ້ຕີນເຢັນຈະສົ່ງຜົນກະ ທົບຕໍ່ອຸ່ນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະໃນລະດູໜາວທີ່ມີອຸ່ນຫະພູມຫຼຸດລົງຮ່າງກາຍອາດຈະປັບອຸ່ນຫະພູມບໍ່ທັນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດພະຍາດເຊັ່ນ: ເປັນຫວັດ ແລະ ເປັນໄຂ້ ເພາະສະນັ້ນເມື່ອຮູ້ສຶກຕີນເຢັນ ຕ້ອງຮີບຮ້ອນເຮັດໃຫ້ຕີນອຸ່ນໂດຍການໃສ່ຖົງຕີນທຸກໆ ຄັ້ງ ການເບີ່ງແຍງຮັກສາສຸຂະພາບໃນລະດູໜາວ ວິທີນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍປັບອຸ່ນຫະພູມພາຍໃນໄດ້ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງຕີນນໍາອີກ.

5 ເກືອ ແລະ ນໍ້າອຸ່ນ

ທິດສະດີບາງຢ່າງໄດ້ກ່າວວ່າການດື່ມນໍ້າຊາແມ່ນບໍ່ເປັນຜົນດີ ແຕ່ບໍ່ມີການຢັ້ງຢືນຈາກນັກວິຊາການໃດຢ່າງແທ້ຈີງ ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມທາງການແພດໄດ້ອອກມາເວົ້າ ກ່ຽວກັບວິທີການທຳອິດຂອງການຮັກສາອາການຫັວດລົງຄໍ ທີ່ມັກຈະເກີດຂື້ນໃນລະດູໜາວ ສາ ມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍໂດຍນຳເອົາເກືອມາປະສົມກັບນໍ້າຮ້ອນ ແລ້ວອົມ ແລະ ລ້າງຄໍປະມານ 6-7 ເທື່ອຕໍ່ມື້ຕາມຄວາມສະດວກ ເທື່ອທໍາອິດມັນອາດຈະມີການເຈັບເລັກນ້ອຍຈາກຄວາມເຄັມຂອງເກືອ ແຕ່ວິທີການນີ້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການອັກເສບຄໍໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ.

ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າການຮັກສາສຸຂະພາບໃນລະດູໜາວທັງ 5 ວິທີ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກພຽງແຕ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລະບຽບວິໄນ ເຊັ່ນ: ການອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ ຫຼື ດື່ມນໍ້າເລື້ອຍໆ ຈະເປັນການດີຖ້າໃນລະດູໜາວນີ້ທ່ານມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ສາມາດຍ່າງໃນສະພາບອາກາດທີ່ໜາວເຢັນສະບາຍໂດຍບໍ່ມີການຕັນດັງ ຫຼື ມີຂີ້ມູກໄຫຼ ກັບມາເບິ່ງແຍງຕົນເອງໃນມື້ນີ້ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງທຸກໆ ມື້.

ນອກຈາກ 5 ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຮັກສາສຸຂະພາບ ອາຫານກໍ່ແມ່ນອີກປະການໜຶ່ງ ທີ່ຊ່ວຍຮັກສາສຸຂະພາບໃນໄລຍະອາກາດໜາວ ຄວນທົດລອງເບິ່ງວ່າອາຫານປະເພດໃດຄວນກິນ ແລະ ບໍ່ຄວນກິນ.