ໃນວັນທີ 10 ກຸມພາ 2020 ນີ້, ຢູ່ເມືອງຕຸ້ມລານ ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຂອງກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ປະຈຳປີ 2019, ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ວາງທິດທາງແຜນການໆຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ປະຈຳປີ 2020 ໃນແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ປະສອນໄຊ ອິນສີຊຽງໃໝ່ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ທລຍ ສູນກາງ, ມີ ທ່ານ ວັນເພັງ ອິນທະສອນ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆຕຸ້ມລານ ແລະ ທ່ານ ກິພະຈັນ ໂພສາລີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ທັງແມ່ນຜູ້ປະສານງານ ທລຍ ຂັ້ນແຂວງ, ພະແນກການ, ຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານ ທລຍ ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຜູ້ປະສານງານຂັ້ນກຸ່ມບ້ານເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ເສລິພອນ ອິນຕາ ຫົວໜ້າທີມກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ເມືອງຕູ້ມລານ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ເມືອງຕູ້ມລານ ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ ເຫັນວ່າມີຜົນສໍາເລັດຫຼາຍດ້ານ ແລະ ໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີ່ຊຸມຊົນ ເປັນເຈົ້າການປະຕິບັດເອງ. ໃນປີ 2019 ມີທັງໝົດ 14 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 2 ຕື້ກວ່າກີບ, ຊຸມຊົນປະກອບສ່ວນ 100 ລ້ານກວ່າກີບ, ໃນນັ້ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ຮູບແບບຄື: ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອງ 1 ໂຄງການ ແລະ ຮູບແບບຜູ້ຮັບເໝົາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 13 ໂຄງການ ມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນສຳເລັດ 100%.

ຈາກຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວ ສາມາດຖອດຖອນບົດຮຽນໄດ້ໃນການແກ້ໄຂຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຂອງປະຊາຊົນ ໃນລະດັບໜຶ່ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ມີລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ, ມີປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ຮູ້ບໍລິຫານຈັດການດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ສໍາຄັນໄປກວ່ານັ້ນແມ່ນໄດ້ຊ່ວຍເຮັດປະຊາຊົນມີນໍ້າກິນ-ນໍ້າໃຊ້, ມີເສັ້ນທາງ, ມີສະຖານທີ່ບໍລິການປີ່ນປົວຄົນເຈັບ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໃນແຕ່ລະບ້ານ, ກຸ່ມບ້ານຂອງເມືອງຕຸ້ມລານ. ນອນຈາກນັ້ນຜູ້ປະສານງານຂັ້ນກຸ່ມບ້ານ ກໍ່ໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານກ່ຽວກັບໂຄງການບຸລິມະສິດ ທີ່ຊຸມຊົນ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນ. ໂອກາດດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ມີການມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທລຍ ແລະ ບ້ານ ຕື່ມອີກ.

ສຳລັບປີ 2020 ນີ້, ໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນມີທັງໝົດ 10 ໂຄງການ ຢູ່ເມືອງຕຸ້ມລານ ມູນຄ່າ 1,6 ຕື້ກວ່າກີບ, ໃນນັ້ນທຶນສົມທົບລັດຖະບານ 2 ໂຄງການ ຮູບແບບຜູ້ຮັບເໝົາ ມູນຄ່າ 400 ລ້ານກວ່າກີບ ເປັນຕົ້ນ: ໂຄງການປັບປຸງເສັ້ນທາງ ບ້ານຖ້ຳມະລື-ນາມະຕອງ 700 ກວ່າແມັດ, ສ້ອມແປງນ້ຳບາດານ ບ້ານລະມຶກ 7 ບໍ່, ອີກ 8 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 1 ຕື້ກວ່າກີບ ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄດ້ເລັງໃສ່ຮູບແບບຊຸມຊົນເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອງ ມີຄື: ກໍ່ສ້າງລະບົບນ້ຳປະປາຊຸມຊົນ 3 ບໍ່, ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ+ທໍ່ ບ້ານດອນບຸ່ງ ແລະ ບ້ານຖໍ້າມະລຶ-ນາມະຕອງ, ກໍ່ສ້າງນ້ຳບາດານ 7 ບໍ່, ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ ບ້ານກະແໝບ 1 ກິໂລແມັດ, ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບນ້ຳລິນ. ຫຼັງຈາກວາງແຜນເລືອກບຸລິມະສິດໂຄງການແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານແລ້ວ ແມ່ນຈະລົງສຳຫຼວດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃນປີ 2020 ນີ້.

ໂດຍ: ວິໄລວອນ ສິດທິໄຊ
medialaos salavan