ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ,ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ,ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຄັ້ງວັນທີ 17-18 ກຸມພາ 2020 ນີ້ ທີ່ສະໂມສອນຫ້ອງວ່າການປົກຄອງສະຫວັນນະເຂດ. ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ພູຂົງ ນາມມະຈັກ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ,ທ່ານ ປອ ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ ຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ພ້ອມຄະນະ,ມີຫົວໜ້າຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ,ແຂວງຄຳມ່ວນ ຕະຫຼອດຮອດຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຫ້າງຮ້ານເຂົ້າຮ່ວມນຳ.

ທ່ານ ພູຂົງ ນາມມະຈັກ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມພ້ອມທັງມີຄຳເຫັນວ່າ: ໃນປີ 2019 ຜ່ານມາທົ່ວປະເທດມີລາຍຮັບຈາກການເກັບສ່ວຍສາອາກອນໄດ້ທັງໝົດ 11.472 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 93,12% ຖ້າທຽບໃສ່ການປະຕິບັດໃນປີຜ່ານມາເຫັນວ່າມີທ່າເພີ່ມຂຶ້ນ 6,18%. ສະເພາະການຈັດເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃນປີຜ່ານມາ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ໄດ້ຕາມຕົວເລກທີ່ວາງໄວ້ ແຕ່ກໍ່ເຫັນວ່າການສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວເລກໄດ້ເຖິງ 639,613 ຕື້ກີບ.
ໃນທ່າມກາງທີ່ສະພາບ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກໍ່ຄືພາຍໃນປະເທດເຮົາໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ການປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆໃຫ້ມີຄວາມແທດເໝາະສອດຄ່ອງ ກໍ່ຄືຫັນປ່ຽນກົນໄກໃນການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບໃຫ້ເປັນທັນສະໄໝແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເກັບລາຍຮັບມີຄວາມຖືກຕ້ອງ,ຄົບຖ້ວນ ແລະ ໂປ່ງໃສ ທັງສ້າງເງື່ອນໄຂເອື້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ແຈ້ງມອບພັນທະ. ດັ່ງນັ້ນໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຮອງເອົາ 3 ກົດໝາຍໃໝ່ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານສ່ວຍສາອາກອນ ຄື: ກົດໝາຍການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ,ກົດໝາຍອາກອນລາຍໄດ້ ແລະ ກົດໝາຍອາກອນຊົມໃຊ້ ທີ່ແຍກອອກຈາກກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສ່ວຍສາອາກອນສະບັບກ່ອນ ມາເປັນອັນສະເພາະຕາມແຕ່ລະປະເພດອາກອນດັ່ງນີ້: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນແມ່ນເປັນກົດໝາຍແມ່ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດຫຼັກການລວມໃນການຄຸ້ມຄອງແຕ່ລະປະເພດອາກອນ ແລະ ມີບັນດາກົດໝາຍລູກເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ,ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍເປັນຫຼັກການສະເພາະແຕ່ລະດ້ານ ແຕ່ລະປະເພດອາກອນ.

ການຮັບຮອງກົດໝາຍໃໝ່ເລົ່ານີ້ໄດ້ປ່ຽນແປງຫຼາຍອັນທີ່ສຳຄັນເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການປັບຫຼຸດອັດຕາອາກອນກຳໄລຈາກ 24% ມາເປັນ 20%,ປັບການມອບອາກອນກຳໄລຈາກ 4 ຄັ້ງຕໍ່ປີ ມາເປັນ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ,ເງື່ອນໄຂຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຍົກເວັ້ນອາກອນ ແມ່ນຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ມີລາຍຮັບ 12 ລ້ານກີບລົງມາ ໄດ້ປັບເພີ່ມເປັນຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບ 50 ລ້ານກີບລົງມາ. ໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ທ່ານ ປອ ພູທະນູເພັດ ໄຊສົມບັດ ຫົວໜ້າກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ ຍັງໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ: ບົນພື້ນຖານແຜນພັດທະນາສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງນິຕິກຳຂະແໜງການເງິນ ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນຈະໄດ້ປັບປຸງກົດ ໝາຍຈຳນວນ 6 ສະບັບ ໃນແຜນແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2025. ໃນເມື່ອກ່ອນມີພຽງແຕ່ 2 ກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນຄືກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ກົດໝາຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ສຳລັບໃນປີ 2019 ແມ່ນໄດ້ແຍກກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນອອກເປັນ 3 ສະບັບຄື: ກົດໝາຍການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ,ກົດໝາຍອາກອນລາຍໄດ້ ແລະ ກົດໝາຍອາກອນຊົມໃຊ້ ສ່ວນວ່າໃນປີ 2020 ຈະໄດ້ມີອີກ 2 ກົດໝາຍຄື: ກົດໝາຍອາກອນດິນແລະຊັບສິນ ແລະ ກົດໝາຍອາກອນສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຈາກນັ້ນບັນດາແຂກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍທັງ 4 ສະບັບ ຈາກຄະນະກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນຕື່ມອີກ

ພາບ – ຂ່າວ: ອັກສອນສິນ ພົມມະຈັນ
savannakhet Medialaos