ວິທີໄລ່ຍຸງແບບງ່າຍໆ ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້
ຍຸງທີ່ນຳເອົາພະຍາດມາສູ່ຄົນ ຖ້າມີນໍ້າຂັງຢູ່ບ່ອນໃດພວກມັນຈະເພີ່ມຂື້ນຢ່າງໄວວາ ສະນັ້ນທຸກຄົນຕ້ອງຊອກຫາວິທີການກຳຈັດ ແລະ ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຍຸງ ພວກເຮົາຈະພາທຸກຄົນໃຫ້ຮູ້ວິທີການກຳຈັດຍຸງເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍວິທີທີ່ງ່າຍໆ ທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດເອງໄດ້.

ເຜົາໃບ Rosemary ເຊີ່ງແມ່ນກິ່ນທີ່ຍຸງບໍ່ມັກ ຖ້າທ່ານຈັດງານລ້ຽງຕອນແລງ ບໍ່ຄວນພາດທີ່ຈະຊອກຫາໃບ Rosemary ເພື່ອເຜົາເຊັ່ນດຽວກັນ ພຽງເທົ່ານີ້ມັນກໍ່ຈະໄລ່ຍຸງໄປທັນທີ.
ວາງຜັກທຽມຢູ່ຈຸດຕ່າງໆ ຄ້າຍຄືກັບ Rosemary ຍຸງບໍ່ມັກກິ່ນຂອງຜັກທຽມ ພຽງແຕ່ທຸບກະທຽມເພື່ອໃຫ້ມັນມີກິ່ນ ແລະ ເອົາໄປໃສ່ຈຸດຕ່າງໆ ເທົ່ານີ້ຍຸງກໍ່ບໍ່ກ້າບິນກາຍເລີຍ.
ກິ່ນໝາກພິກໄທດຳ ແມ່ນອີກກີ່ນໜຶ່ງທີ່ຍຸງບໍ່ມັກ ເຮົາເອົາໝາກພິກໄທດຳ ໄປວາງຢູ່ຕາມຈຸດຕ່າງໆ ເທົ່ານີ້ຍຸງກໍ່ໜີໝົດແລ້ວ.
ເຜົາເປືອກໝາກພ້າວ ແລະ ເປືອກໝາກກ້ຽງ ແມ່ນວິທີການຂັບໄລ່ຍຸງໃນສວນ ຫຼື ເຮືອນສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍໆ ໂດຍການເອົາເປືອກໝາກກ້ຽງຕາກແຫ້ງວາງໃສ່ຖາດເຫຼັກສະແຕນເລດ ຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາເປືອກໝາກພ້າວໃສ່ເທິງ ແລະ ຈູດໄຟ. ຍຸງຈະບໍ່ກ້າບິນເຂົ້າມາໃນເຮືອນຂອງພວກເຮົາອີກ.
ຍ່ອງສະໝູນໄພໃນເຮືອນຄົວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃບໝາກຂີ້ຫູດ, ຫອມລາບ ຫຼື ຫົວສີໄຄ ກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຍຸງຢູ່ໄກຈາກເຮືອນໄດ້ ໂດຍການນຳເອົາໃບສະໝູນໄພຕ່າງໆ ມາຍ່ອງໃຫ້ກິ່ນອອກມາ ຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາໄປວາງໄວ້ໃນຫຼາຍມູມໃນເຮືອນ ຫຼື ນຳມາທາຕົນໂຕເພື່ອປ້ອງກັນຍຸງກັດ.
ກຳຈັດແອ່ງ ຫຼື ໄຫໃນເຮືອນ ຍຸງເປັນສັດທີ່ຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍການວາງໄຂ່ລົງໃນນໍ້າ ໂດຍສະ ເພາະແມ່ນບ່ອນທີ່ມີນໍ້າຂັງ, ບ່ອນມືດອັບ ແລະ ອົບອຸ່ນ ດັ່ງນັ້ນຄວນສຳຫຼວດຮອບເຮືອນວ່າມີນໍ້າໃນບໍລິເວນໃດ ຖ້າພົບເຫັນຈົ່ງປ່ອຍນໍ້າທັງໝົດອອກມາ ເທົ່ານີ້ຍຸງກໍ່ບໍ່ສາມາດວາງໄຂ່ໄດ້ອີກແລ້ວ.
ສຳລັບວິທີໄລ່ຍຸງງ່າຍໆ ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້ ຫວັງວ່າທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກບົດຄວາມນີ້.