ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ,ວັດ ທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ)ຮ່ວມກັບກະຊວງສາທາ ລະນະສຸກ ຈັດກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວັກ ຊິນກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ ຂຶ້ນ ໃນວັນທີ25 ກຸມພານີ້ທີ່ຫໍວັດ ທະນະທໍາແຫ່ງຊາດ ໂດຍໄດ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການອຸຍນີເຊັບ (Unicef) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ຣາຊມຸນຕຣີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖວທ; ທ່ານ ພອນປະເສີດ ອຸນາພົມ ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ-ສົ່ງເສີມ ສຸຂະພາບ ກະຊວງສາທາ, ມີ ຕາງໜ້າຈາກອົງການອຸຍນີເຊັບພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ ແລະ ສື່ມວນຊົນອອ້ມຂ້າງ ກະຊວງ ຖວທ ເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນກອງປະຊຸມຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ ມູນພື້ນຖານມະເຮັງປາກມົດ ລູກ ແລະ ການ ໃຫ້ວັກຊິນກັນ ມະເຮັງປາກມົດລູກໃນ ສປປ ລາວ. ມະເຮັງປາກມົດລູກໄດ້ ນໍາໜ້າສາເຫດການຕາຍ ອັນ ດັບໜຶ່ງ ຂອງມະເຮັງໃນກຸ່ມ ແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ. ແມ່ຍິງ ລາວປະມານ 320 ຄົນ ເປັນ ມະເຮັງປາກມົດລູກແລະຫຼາຍ ກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຈຳນວນນີ້ໄດ້ເສຍ ຊີວິດ. ການໃຫ້ວັກຊິນ HPV ເພື່ອປ້ອງກັນມະເຮັງປາກມົດ ລູກແມ່ນສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນ ການເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດ ນີ້ໄດ້. ມະເຮັງປາກມົດລູກ ສ່ວນຫຼາຍມັກເກີດຂຶ້ນໃນແມ່ ຍິງໄວຈະເລີນພັນ, ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ ຈຶ່ງໄດ້ ສະໜັບສະໜູນການໃຫ້ວັກຊິນ HPVເພື່ອປ້ອງກັນມະເຮັງປາກ ມົດລູກ ແກ່ເດັກຍິງ 10-14 ປີທຸກໆຄົນໃນ ສປປ ລາວ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ວັກຊິນ HPV ກັນມະເຮັງປາກມົດລູກ ໃນປີ2013 – 2015 ມີຈຳນວນ ເດັກຍິງຮັບວັກຊິນມີຈຳນວນ ເກືອບ 15.000 ຄົນ ໄດ້ຮັບວັກ ຊິນ ຊຶ່ງສາມາດບັນລຸໄດ້94% ແລະ 97% ຕາມລຳດັບໃນທົ່ວ ປະເທດ. ສໍາລັບ ວັກຊິນນີ້ແມ່ນ ຈະໄດ້ສັກໃຫ້ຄົບຕາມກໍານົດ 2 ຄັ້ງ ໂດຍຫ່າງກັນ 12 ເດືອນ. ເດັກຍິງຈໍານວນ360.000 ຄົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງບໍ່ ໃຫ້ເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າວ ຫຼັງ ຈາກ ການນໍາສະເໜີວັກຊິນ HPV,ວັກຊິນHPVກັນມະເຮັງ ປາກມົດລູກໄດ້ນໍາສະເໜີເຂົ້າ ໃນໂຄງການສັກຢາກັນພະຍາດ ແຫ່ງຊາດໃນເດືອນມີນາ ປີ 2020. ຈະມີຂະບວນການໃຫ້ ວັກຊີນກັນພະຍາດນີ້ໃນວັນທີ 4 ມີນາ 2020 ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. ພະຍາດມະເຮັງປາກ ມົດລູກເປັນພະຍາດທີ່ຮ້າຍ ແຮງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງ ໃນ ສປປ ລາວ. ຈາກການນໍາ ໃຊ້ວັກຊິນດັ່ງກ່າວ ເດັກຍິງໃນ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຈະຖືກ ປົກປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເປັນພະຍາດ ສຸດທີ່ຮ້າຍແຮງອັນຕະລາຍເຖິງ ຊີວິດ. ການໃຫ້ວັກຊິນນີ້ແມ່ນ ຈະໄດ້ໃຫ້ຢູ່ບັນດາໂຮງຮຽນປະ ຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາ ໃນບ້ານຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ, ສໍາລັບເດັກຍິງທຸກຄົນທີ່ມີອາຍຸ 10-14 ປີ, ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າ ເຖິງເດັກຍິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍທຸກໆ ຄົນລວມທັງເດັກຍິງທີ່ເຂົ້າໂຮງ ຮຽນ ແລະ ເດັກຍິງຜູ້ອື່ນໆທີ່ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ. ຈຸດປະສົງ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ແມ່ນເພື່ອຊີ້ ແຈງການນໍາເຂົ້າວັກຊິນ ກັນ ມະເຮັງປາກມົດລູກໃຫ້ແກ່ສື່ ມວນຊົນ ແລະ ກະຊວງອ້ອມ ຂ້າງນໍາເອົາເນື້ອໃນໃຈຄວາມ ພື້ນຖານຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວັກ ຊິນດັ່ງກ່າວ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ມີປະ ສິດທິພາບ,ເພື່ອເສີມສ້າງຂອດ ປະສານງານລະຫວ່າງ ພາກ ສ່ວນຕ່າງໆວຽກງານໃຫ້ວັກຊິນ ກັນມະເຮັງປາກມົດລູກໃຫ້ໄດ້ ຮັບຜົນສໍາເລັດ.

ຂ່າວ-ພາບ: ຍຸພິນ