ຖ້າຮ່າງກາຍກຳລັງຊຸດໂຊມລົງ ເງີນຄຳກໍ່ຄົງຈະຫາຍາກ ສິ່ງທີ່ເຮັດກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍໆ ຄົນທີ່ມີອາຍຸ 60 ປີ ຫຼາຍຄົນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ກຽມພ້ອມ ພໍມາເຖິງເວລາອາດບໍ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້ທັນ ແລະ ຄົງຈະເສຍໃຈກັບວັນເວລາເກົ່າໆ ຖ້າເຮົາຍັງມີຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແຕ່ບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນສິ່ງທີ່ຝັນ ມື້ນີ້ພວກເຮົາຂໍແນະນຳວິທີທາງແນວຄວາມຄິດທີ່ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຊີວິດປະຈຸບັນຂອງທ່ານໃຫ້ດີຂື້ນ ແລະ ຮັບປະກັນອະນາຄົດຂອງທ່ານໃຫ້ສວຍງາມ ເຮົາມາເລີ່ມຕົ້ນວາງແຜນຊີວິດນຳກັນເລີຍ.

ການວາງແຜນຊີວິດມີດັ່ງນີ້:

1. ວາງແຜນປະຢັດເງິນສຳລັບຊີວິດຫຼັງບຳນານ

ຫຼາຍຄົນບໍ່ໄດ້ປະຢັດເງິນທີ່ຫາມາໄດ້ ແລະ ຈ່າຍອອກໝົດ ເຖິງເວລາທີ່ຫາບໍ່ໄດ້ກໍ່ເປັນການຍາກແນ່ນອນ, ໃນໄລຍະອາຍຸທີ່ຍັງຫາໄດ້ ຫຼື ມີລາຍຮັບ ແລະ ປະຢັດເງິນໄດ້ ພະຍາຍາມສຶກສາການລົງທືນປະເພດຕ່າງໆ ຫຼື ຊື້ຫຸ້ນ, ພັນທະບັດລັດຖະບານ ຫຼື ສະສົມຄຳ ເພື່ອໃຫ້ສະຖານະພາບທາງການເງິນໃນເກນອາຍຸກະສຽນບໍ່ຂັດສົນໃນອະນາຄົດ.

2. ເຮັດໃຫ້ຄວາມຝັນເປັນຈິງ

ໃນອາຍຸທີ່ຍັງແຂງແຮງ ຈົ່ງຂຸດຄົ້ນຄວາມຝັນໃນໄວເດັກຂອງທ່ານຂື້ນມາ ຈາກນັ້ນເຮັດໃຫ້ມັນກາຍເປັນຈິງ ໂດຍໄປລ້ຽງແມວໃນຄາເຟ ຫຼື ຈະໄປເຕັ້ນບ່ອນໃດກໍ່ໄປໂລດ ມື້ໜຶ່ງຖ້າບໍ່ມີກຳລັງ, ບໍ່ມີເງິນ, ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍ ເທື່ອນີ້ອາດບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້.

3. ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງຄົນໃກ້ຊິດ ຄອບຄົວ ແລະ ພໍ່ແມ່ໃຫ້ດີ.

ທຸກມື້ນີ້ຄົນທີ່ເຮົາຮັກຍັງຢູ່ນຳເຮົາ ຄວນຮັກສານໍ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຮູ້ການໃຫ້ອະໄພ, ການເບິ່ງແຍງ, ພາພໍ່ແມ່ຂອງທ່ານເດີນທາງ ເວົ້າຄວາມຮັກກັບພວກເຂົາເລື້ອຍໆ, ໃນມື້ທີ່ພວກເຂົາຍັງຕອບສະໜອງຕໍ່ເຮົາໄດ້ ອະນາຄົດບໍ່ແນ່ນອນເຮັດມື້ນີ້ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ.

4. ຢຸດພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ດີ

ພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ດີ ແມ່ນພຶດຕິກຳທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສູນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ເຊັ່ນ: ດື່ມເຫຼົ້າຫຼາຍ, ສູບຢາ, ກິນອາຫານທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນການເປັນຄົນຂີ້ຄ້ານໃນການອອກກຳລັງກາຍ ພຶດຕິກຳເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການສະສົມສິ່ງທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ພະຍາດຕ່າງໆ ເມື່ອເຮົາເຖົ້າແກ່ ສະນັ້ນຄວນປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳແຕ່ຕອນຍັງໝຸ່ມນ້ອຍ.

5. ຊອກຫາສັງຄົມໃໝ່

ການສ້າງສັງຄົມໃໝ່ ແລະ ການຮູ້ຈັກກັບຫຼາຍຄົນກໍ່ຈະເປັນສິ່ງທີ່ດີສຳລັບທ່ານ ເຊື່ອວ່າໝູ່ເພື່ອນທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກອາດຈະຫາຍໄປເທື່ອລະໜ້ອຍຕາມການເວລາ ແຕ່ຖ້າຫາກເຮົາມີສັງຄົມທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຄ້າຍຄື ເຊັ່ນ: ການເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງຮ່ວມກັນ ເຊື່ອວ່າຊີວິດເຮົາບໍ່ໄດ້ໂດດດ່ຽວ ແລະ ງຽບເຫົງາ ເພາະມັນຈະມີກິດຈະກຳທີ່ຕ້ອງເຮັດ, ພົບປະຜູ້ຄົນ ແລະ ສົນທະນາກັນເລື້ອຍໆ.

ເຊື່ອວ່າຫຼາຍທ່ານ ອາດຈະບໍ່ເຄີຍຄິດໄກເຖິງຊີວິດໃນປັ້ນປາຍ ແຕ່ການກຽມພ້ອມແຕ່ຫົວທີກໍ່ຈະເປັນຜົນດີ  ເພາະວ່າເວລາຈະໄວກວ່າທີ່ພວກເຮົາຮູ້ສຶກ, ຄວາມຮູ້ສຶກນີ້ຄ້າຍຄືກັບການສະຫຼອງປີໃໝ່ທີ່ບໍ່ດົນມານີ້ ຮູ້ຕົວອີກເທື່ອໜຶ່ງແມ່ນອີກເຄິ່ງປີຜ່ານໄປແລ້ວ ສະນັ້ນຄວນກຽມຕົວເພື່ອອະນາຄົດ ແລະ ຄວນເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ວິນາທີເປັນຕົ້ນໄປ, ບໍ່ມີຄໍາວ່າບໍ່ພ້ອມ, ບໍ່ມີຄຳສາຍເກີນໄປ, ບໍ່ພ້ອມກໍ່ຕ້ອງພ້ອມ.