ຜັກທຽມເປັນຢາສະຫມຸນໄພສຳລັບກຳລັງ

ຜັກທຽມມີສັບພະຄຸນທາງດ້ານອາຫານ ແລະ ຢາ ມີຄວາມເຊື່ອຕັ້ງແຕ່ສະໄໝບູຮານວ່າການກິນຜັກທຽມເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງ, ທົນທານ, ບຳລຸງຮ່າງກາຍ, ເພີ່ມສະມັດຖະພາບ ແລະ ເປັນຢາອາຍຸວັດທະນະໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ຜັກທຽມມີສັບພະຄຸນຢາຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ຮັກສາໂລກຂີ້ກາກ, ຂີ້ຫິດ, ຫຼຸດຄວາມດັນ, ຫຼຸດໄຂມັນ ແລະ ຄໍເລສເຕີຣໍ, ຫຼຸດນໍ້າຕານໃນເລືອດ, ປ້ອງກັນຜະໜັງຫຼອດເລືອດຕີບຕັນໄຂມັນ, ສາມາດໃສ່ບາດແຜສົດ ແລະ ຮອຍແປ້ວ, ຮັກສາໂລກຄໍອັກເສບ, ຮັກສາອາການເຈັບຫູ, ຮັກສາວັນນະໂລກປອດ, ພະຍາດອັກເສບປອດ, ພະຍາດລຳໄສ້, ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ, ແກ້ເຈັບທ້ອງ, ໂລກຫອບຫືດ, ຫຼອດລົມອັກເສບ, ແກ້ປວດຂໍ້, ຮັກສາລີດສີດວງຢູ່ດັງ, ຮັກສາພູມແພ້ຜົ້ງດັງ, ແກ້ອາການຊໍ້າໃນ, ແກ້ປວດເປັນປະຈຳເດືອນ ແລະ ອື່ນໆ.

ວິທີການນຳໃຊ້

  1. ແກ້ອາການທ້ອງເບັງ, ອາຫານຍ່ອຍຍາກ ແລະ ກະເພາະໃນອາຫານ ເຮົາສາມາດປອກເປືອກກິນດິບໆ ເທື່ອລະ 5 ງີມຕໍ່ຄັ້ງ.
  2. ຮັກສາໂລກຜິວໜັງ ຝ່າຫົວຜັກທຽມແລ້ວທາບໍລິເວນຮອບໆ ປະມານ 3-4 ເທື່ອຕໍ່ມື້.
  3. ຄັ້ນນໍ້າກະທຽມປະສົມກັບນໍ້າອຸ່ນ ແລະ ເກືອເລັກໜ້ອຍ ທາໃສ່ຄໍ ເພື່ອຂ້າເຊື້ອພະຍາດໃນປາກ ແລະ ຄໍ ສາມາດປິ່ນປົວໂລກຄໍອັກເສບທີ່ຫາກໍ່ເລີ່ມເປັນໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
  4. ກິນກະທຽມສົດ 1 ກຣາມ ຫຼື ປະມານ 10-15 ງີມຕໍ່ມື້ ຊ່ວຍຫຼຸດລະດັບໄຂມັນໃນເລືອດເຫັນຜົນພາຍໃນ 2-4 ເດືອນ.