ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 6 ມີນາ 2020ນີ້ ໂຄງການຮ່ວມໃຈສາຍໄຍ ໂລມາຄຳ ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາຄວາມຄືບໜ້າຂອງຂອງການ,ຕໍ່ກັບວຽກງານທີ່ກຳລັງປະຕິບັດຢູ່ ຄືການສ້າງຝາຍນ້ຳລົ້ນຢູ່ ບ້ານ ປະແນະ ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນການລົງຕິດຕາມກວດກາຄັ້ງນີ້ມີ: ທ່ານ ນີວົງ ສີປະເສີດ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ, ທ່ານ ສຸກສາຄອ ໂພທິລາດ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ ຫົວໜ້າຄະນະຈັດຕັ້ງເມືອງ, ທ່ານ ຂຽວງາມ ນວນນະລາດ ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ ຫົວໜ້າ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມເມືອງ ແລະເຈົ້າຂອງໂຄງການ ທ່ານ ເກຍ ອູ໊ດສິດທິເດດ ນັກພັດທະນາດີເດັ່ນຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຈົ້າຂອງໂຮງງານນ້ຳດື່ມ-ນໍ້າກ້ອນໂລມາຄຳ ແລະ ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ກວານເມືອງຈັນ ອຳນວຍກາຍສະຖາບັນສາຍໄຍຈຸລະພາກ ພ້ອມດ້ວຍທິມງານ ແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮ່ວມຕິດຕາມ.

ໂຄງການຮ່ວມໃຈສາຍໄຍໂລມາຄຳເປັນໂຄງການທີ່ເຂົ້າເຖິງເຮັດແທ້ທຳຈິງຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອ ປະຊາຊົນໂດຍທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແຕ່ເນັ້ນໃສ່ທຸກຂັ້ນຕອນໃນການປະຕິບັດໂຄງການ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບໜາກຜົນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ, ເປັນໂຄງການໄລຍະ 1 ປີເທົ່າ ສະນັ້ນທຸກຂັ້ນຕອນໃນການປະຕິ ບັດຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄວ ແລະເຫັນຜົນໄວ ໂຄງການດັ່ງກ່າວເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ 2020 ມາຮອດປັດຈຸບັນເປັນໄລຍະ2ເດືອນກວ່າ ໂດຍການໃຫ້ທຶນ ຂອງທ່ານ ເກຍ ອູ໊ດສິດທິເດດ ນັກພັດທະນາດີເດັ່ນແຫ່ງຊາດ ເຈົ້າຂອງໂຮງງານນ້ຳດື່ມ – ນໍ້າກ້ອນໂລມາຄໍາ ແລະ ທ່ານ ສາຍສະໜອນ ກວານເມືອງຈັນ ອຳນວຍການ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກສາຍໄຍສຳພັນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ທຶນຮອນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເອງເຂົ້າໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃນການມີສ່ວນຮ່ວມລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ 3 ບ້ານ ທີ່ຂຶ້ນກັບຈຸດສຸມ ຕັງອາໄລ-ລະແບງ ຄື:

ບ້ານ ປະແນະ, ບ້ານ ຕາຢົງ ແລະ ບ້ານລະໄກ໋ ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນນັ້ນທາງໂຄງການໄດ້ສະໜອງສິ່ງທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຫຼ່ງນ້ຳຄື: ສ້າງຝາຍນ້ຳລົ້ນຢູ່ບ້ານ ປະແນະ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຊົມໃຊ້ ແລະທຳການຜະລິດ ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ແລະເພື່ອໃຫ້ເກີດວົງຈອນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງລະບົບນິເວດຊີວະນາໆພັນ, ນອກນັ້ນກໍ່ໄດ້ເຈາະນໍ້າບາດານໃຫ້ປະຊາຊົນ ບ້ານເປົ້າໝາຍ ແລະ ບ້ານນອກເປົ້າໝາຍທັງໝົດ 10 ໜ່ວຍ ປັດຈຸບັນທາງໂຄງການໄດ້ສືບຕໍ່ສຳຫຼວດແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ຈະສ້າງຝາຍນ້ຳລົ້ນຢູ່ເຂດບ້ານຕາຢົງ.

ພາຍຫຼັງຕິດຕາມການກວດກາວຽກງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງບາງໜ້າວຽກແລ້ວກໍ່ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃນຫຼາຍບັນຫາເປັນຕົ້ນ: ທາງໂຄງການໄດ້ສະເໜີໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຂອງເມືອງ ແກ້ໄຂ ຈັດສັນເນື້ອທີ່ດິນຂອງປະຊາຊົນທີ່ຈະທຳການຜະລິດໃນ2ບ້ານຄື:ບ້ານ ປະແນະ ແລະ ບ້ານ ຕາຢົງ ໂດຍໄວເພື່ອໃຫ້ທ່ວງທັນຕໍ່ກັບລະດູການຜະລິດ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິຊາການພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຮ່ວມຕິດຕາມນຳໂຄງການໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ສຶກສາ, ສາທາ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການດຳເນີນໄປຖືກລະບຽບຫຼັກການ ແລະເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຕໍ່ກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຈາກນັ້ນທາງຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການກໍ່ໄດ້ຮັບເອົາຄຳສະເໜີທີທາງໂຄງການ ຮ່ວມໃຈສາຍໄຍໂລມາຄຳສະເໜີເພື່ອນຳໄປພິຈາລະນາ ແລະແກ້ໄຂໂດຍດ່ວນ.

savannakhet medialaos