• ໃຫ້ຈຳກັດບໍລິເວນຕົນເອງໃຫ້ຄົບ 14 ວັນ ຕາມຂໍ້ແນະນຳຂອງຄະນະສະເພາະກິດ
  • ໃຫ້ແຈ້ງຜູ້ທີ່ຕົນເອງໄດ້ພົວພັນໃກ້ຊິດ ຫຼື ສະຖານທີ່ ທີ່ຕົນເອງໄດ້ໄປ ຫຼັງຈາກສຳພັດກັບຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອແລ້ວນັ້ນໃຫ້ຕິດຕາມ ອາການຂອງຕົນເອງ
  • ຖ້າຜູ້ໃດມີອາການ ໄຂ້, ໄອ, ເຈັບຄໍ, ຫາຍໃຈຝຶດ ແມ່ນໃຫ້ລາຍງານແພດ ຫຼື ໂຮງໝໍຢູ່ໃກ້ບ້ານທ່ານ ເພື່ອຂໍຄຳແນະນຳ ຫຼື ໂທຫາສາຍດ່ວນ 166

Medialaos MMD