ປະຈຸບັນ, ພະຍາດໂຄວິດ-19 ກຳລັງແຜ່ລະບາດໃນທົ່ວໂລກ, ສະນັ້ນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສາກົນໃນການຕໍ່ຕ້ານພະຍາດແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ. ໃນກອງປະຊຸມຂ່າວຂອງຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວລັດຖະບານຈີນທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມີນານີ້, ຜູ້ຮັບຜິບຊອບຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແນະນຳໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຈີນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ 89 ປະເທດແລະ 4 ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອຕໍ່ຕ້ານກັບພະຍາດໂດຍແບ່ງເປັນ 4 ງວດ. ຕາມການແນະນຳໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຈີນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນແກ່ 28 ປະເທດທະວີບອາຊີ, 16 ປະເທດທະວີບເອີຣົບ, 26 ປະເທດທະວີບອາຟຣິກາ, 9 ປະເທດທະວີບອາເມຣິກາ, 10 ປະເທດປາຊີຟິກໃຕ້. ວັດຖຸຊ່ວຍເຫຼືອຕົ້ນຕໍລວມທັງ ຢາກວດຫາເຊື້ອ ຜ້າປິດປາກ ຊຸດປ້ອງກັນ ແວ່ນຕາກັນພະຍາດ ເຄື່ອງແທກອຸນຫະພູມໜ້າຜາກ ຖົງມືແລະຖົງເກີບທາງການແພດ ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນການປິ່ນປົວຕ່າງໆເຊັ່ນເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈແລະອື່ນໆ. ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເຕັກນິກການປິ່ນປົວ, ຈີນໄດ້ສົ່ງໜ່ວຍຜູ້ຊ່ຽວຊານການປິ່ນປົວໄປປະເທດຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງການ, ເພື່ອດຳເນີນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີໃນການປິ່ນປົວ. ນອກນີ້, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍແຫ່ງ ພ້ອມທັງວິສາຫະກິດ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະສ່ວນບຸກຄົນຈຳນວນຫຼາຍກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ພາຍນອກ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ພາຍນອກຂອງຈີນໄດ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຕາມຄວາມສາມາດຂອງຕົນແລະພະຍາຍາມສຸດຂີດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ພາຍນອກເພື່ອຕ້ານພະຍາດໃນຄັ້ງນີ້ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວັດຖຸ, ຫຼືວ່າເປັນການສົ່ງໜ່ວຍຜູ້ຊ່ຽວຊານການປິ່ນປົວໄປນອກ, ລ້ວນແຕ່ແມ່ນຈະຮັບປະກັນຄວາມຕ້ອງການໃນການປ້ອງກັນແລະຄວບຄຸມພະຍາດພາຍໃນປະເທດຈີນກ່ອນ.

Medialaos