ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ຄຳສັ່ງ ເລກທີ 06 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ການເພິ່ມທະວີ, ມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ກັນການລະບາດ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ເພື່ອຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ 19 (COVID -19), ລົງວັນທີ 29/03/2020