ໃນວັນທີ 08 ເມສາ 2020 ທະນາຄານ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າຈີນ ຈໍາກັດ (ທະນາຄານໄອຊີບີຊີ) ໄດ້ດໍາເນີນການຈັດຊື້ອຸປະກອນການແພດຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ຂົນສົ່ງທາງໄກ ເພື່ອມອບໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງ ສປປ ລາວ. ອຸປະກອນການແພດມີມູນຄ່າທັງໝົດປະມານ 120.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ລວມມີຜ້າອັດປາກອະນາໄມສໍາລັບທາງການແພດ 150.000 ອັນ, ເຄື່ອງກວດຫາເຊື້ອໄວຣັດ 2 ເຄື່ອງ, ເຊິ່ງອຸປະກອນການແພດດັ່ງກ່າວຈະຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າເພື່ອຊ່ວຍລັດຖະບານລາວໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານພະຍາດ COVID-19.

ໃນວັນທີ 24 ມີນາ 2020, ສປປ ລາວ ໄດ້ປະກາດເປັນທາງການວ່າມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ຄົນທໍາອິດ, ພະນະທ່ານສີຈິ້ນຜິງ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປ ຈີນ ໄດ້ມີຄວາມຫ່ວງໃຍເປັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນການລະບາດຂອງ COVID-19 ຢູ່ ສປປ ລາວ, ທ່ານໄດ້ມີຄໍາສັ່ງໃຫ້ຈັດຕັ້ງຄະນະຊ່ຽວຊານເພື່ອໄປເຮັດວຽກຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ, ພ້ອມທັງໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອອຸປະກອນການແພດ, ໂດຍອີງຕາມສະພາບຈໍາເປັນຕົວຈິງຂອງລາວ ຝ່າຍຈີນຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜັບໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຮອບດ້ານ.

ຫຼັງຈາກມີການປະການຂ່າວຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບ COVID-19 ໃນລາວ, ທະນາຄານ ໄອຊີບີຊີ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກໍ່ໄດ້ປະສານງານກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກທັນທີ, ເພື່ອເກັບກໍາສະພາບການການລະບາດໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານອຸປະກອນການແພດ, ແລະ ລາຍງານສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງທະນະຄານທັນທີ. ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນ, ການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ກໍ່ໄດ້ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວໂລກ, ທະນາຄານ ໄອຊີບີຊີ ໄດ້ວາງແຜນຊ່ວຍເຫຼືອວຽກງານການຕ້ານ COVID-19 ຢູ່ຕ່າງປະເທດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ ສປປ ລາວ, ກໍ່ໄດ້ຈັດປະເທດລາວເຂົ້າໃນລາຍຊື່ເປົ້າໝາຍທີ່ຈະມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອ, ແລະ ຊ່ວຍຊອກຫາແຫຼ່ງຈໍາໜ່າຍອຸປະກອນ ແລະ ເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງ.
ທະນາຄານ ໄອຊີບີຊີ ໄດ້ປຸກລະດົມສາຂາທົ່ວ ສປ ຈີນ ເພື່ອຊ່ວຍຊອກຫາແຫຼ່ງຈໍາໜ່າຍອຸປະກອນ, ແຕ່ລະສາຂາກໍ່ໄດ້ຕອບສະໜອງຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ພາຍໃນ 01 ມື້ ສາຂາຈ່ຽງຊີກໍ່ສາມາດຈັດຊື້ຜ້າອັດປາກອະນາໄມສໍາລັບທາງການແພດໄດ້ 150.000 ອັນ. ພາຍໃຕ້ການປະສານງານຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສໍານັກງານໃຫຍ່, ທະນາຄານ ໄອຊີບີຊີ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສາຂາຈ່ຽງຊີ ສາມາດປະສານງານກັນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ, ເຮັດໃຫ້ການຈັດຊື້ ແລະ ການຂົນສົ່ງຜ່ານໄປໄດ້ຢ່າງລຸລ່ວງ.
ໃນການປະສານງານກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂອງທະນາຄານພວກເຮົາຍັງໄດ້ຮັບຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ ໃນປັດຈຸບັນ ເຄື່ອງກວດຫາເຊື້ອໄວຣັດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງຂາດແຄນ, ເຮັດໃຫ້ການກວດຫາເຊື້ອຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ. ທະນາຄານ ໄອຊີບີຊີ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ກໍ່ໄດ້ປະສານງານຜ່ານ 2 ສາຂາພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ກໍ່ຄືສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສາຂາຫູໜານ, ໂດຍໄດ້ພົວພັນຫາຫົວໜ່ວຍຜະລິດອຸປະກອນຢູ່ແຂວງຫູໜານ ສປ ຈີນ ທັນທີ. ຜ່ານການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຫຼາຍຄັ້ງລະຫວ່າງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກລາວ, ສຸດທ້າຍກໍ່ສະຫຼຸບໄດ້ຂະໜາດຂອງເຄື່ອງມື, ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆ, ໃຊ້ເວລາທັງໝົດພຽງໜຶ່ງອາທິດ, ກໍ່ສາມາດສໍາເລັດຂັ້ນຕອນການຈັດຊື້ ແລະ ຂົນສົ່ງອອກຈາກສາງຊາ.
ທະນາຄານ ໄອຊີບີຊີ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກລາວ, ບໍລິສັດຂົນສົ່ງ, ສາຂາທະນາຄານໃນ ສປ ຈີນ, ຕິດຕາມສະພາບການຂົນສົ່ງ, ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການແຈ້ງສິນຄ້າຂາເຂົ້າ, ການຂໍຍົກເວັ້ນພາສີ ແລະ ຂັ້ນຕອນນໍາເຂົ້າອື່ນໆ, ຊ່ວຍປະສານງານແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າທີ່ເກີດມີໃນເວລາຂົນສົ່ງ, ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນຈາກແຕ່ລະຝ່າຍ ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນທັງໝົດສາມາດມາຮອດ ສປ ລາວ ໃນຕົ້ນເດືອນເມສາ.
ທະນາຄານ ໄອຊີບີຊີ ໄດ້ປະຕິບັດພັນທະຕໍ່ສັງຄົມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ການຮ່ວມມືກັບສັງຄົມລາວຕ້ານ COVID-19,ແມ່ນການສະແດງອອກທີ່ເປັນຮູບປະທໍາຂອງຄູ່ຮ່ວມຊະຕາກໍາ. ຄືດັ່ງກັບຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານ ຈຽງຈ້າຍຕົ່ງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສປ ຈີນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ທີ່ວ່າ: ພະຍາດເຖິງຈະຮ້າຍແຮງປານໃດ, ແຕ່ຄວາມຮັກແພງຈະເອົາຊະນະໄດ້, ການທີ່ມີພູຜາສາຍນໍ້າຕິດຈອດກັນ, ຕ່າງຊ່ວຍຊູ້ຍູ້ໜູນ ເປັນພຶດຕິກໍາຕົວຈິງທີ່ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄູ່ຮ່ວມຊະຕາກໍາລາວ-ຈີນຢ່າງແທ້ຈິງ, ລາວ-ຈີນຈະມີອະນາຄົດທີ່ສົດໃສກວ່າເກົ່າ.