29/8/2019ຢູ່ທີພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະສີ່ງແວດລ້ອມແຂວງຫຼວງນໍ້າທາຖອດຖອນບົດຮຽນດ້ານວີຊາການວຽກງານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະສີ່ງແວດລ້ອມ ລະຫວ່າງພະແນກ ຊສ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາກັບພະແນກ ຊສ ແຂວງຫົວພັນ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ສົມຫວັງ ນາບຸນແພງ ຫົວໜ້າພະແນກ ຊສ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ,ທ່ານ ສະຖຽນ ວັນນະສຸກ ກຳມະການພັກແຂວງຫົວໜ້າພະແນກ ຊສ ແຂວງຫົວພັນ,ມີຫົວໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງພະແນກ ຊສ ທັງສອງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວທັງສອງແຂວງກໍ່ໄດ້ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ວຽກງານທີດີນໄດ້ສຳຫຼວດວັດແທກອອກໃບຕາດີນໄດ້ 2,970 ຕອນ,ເນື້ອທີ 11 ລ້ານ 5 ແສນ 21 ພັນກວ່າຕາແມັດ ທຽບໃສ່ແຜນປີປະຕິບັດໄດ້ 49,5%,ສືບສວນສີດທົ່ວແຂວງໄດ້ 2,087 ຕອນ,ເຊັນໃບຕາດີນໄດ້ 1,610 ຕອນ ທຽບໃສ່ແຜນປີ 34,87% ແຈກໃບຕາດີນ 1,927 ໃບ,ທຽບໃສ່ແຜນປີໄດ້ 43,4% ຈົດທະບຽນໂອນສີດນຳໃຊ້ທີດີນ 83 ຕອນ,ຂົງເຂດຊັບພະຍາກອນນໍ້າ,ອຸຕຸນິຍົມແລະອຸທົກກະສາດ ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງຄູນນະພາບນໍ້າຂອງສົ່ງໃຫ້ສູນວີໄຈ 6 ຄັ້ງ,ລົງເກັບຂໍ້ມຸນວັດແທກນໍ້າເຂດເສັ້ນທາງລົດໄຟເລກທີ 5 ໄດ້ 6 ຄັ້ງ,ສົ່ງສານອາກາດຊີນົບໃຫ້ສູນກາງ 905 ຊົ່ວໂມງ,ສົ່ງສານອາກາດເມຕາໃຫ້ສະໜາມບີນຫຼວງນໍ້າທາ 2,153 ຊົ່ວໂມງ,ຕິດຕາມເກັບກຳຂໍ້ມຸນລະດັບນໍ້າທາ 362 ຄັ້ງ=100% ແລະ ວຽກງານໃນຂະແໜງການອື່ນໆກໍ່ໄດ້ຮັບການເຄື່ອນໄຫວແລະມີຜົນສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ ໃນການຖອດຖອນບົດຮຽນຄັ້ງນີ້ ແຕ່ລະຂະແໜງການກໍ່ໄດ້ແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນວີຊາການໃນວຽກງານທີຕົນຮັບຜິດຊອບໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຊອກວີທີທາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ນັບມື້ດີຂື້ນ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວທັງສອງແຂວງກໍ່ໄດ້ລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ວຽກງານທີດີນໄດ້ສຳຫຼວດວັດແທກອອກໃບຕາດີນໄດ້ 2,970 ຕອນ,ເນື້ອທີ 11 ລ້ານ 5 ແສນ 21 ພັນກວ່າຕາແມັດ ທຽບໃສ່ແຜນປີປະຕິບັດໄດ້ 49,5%,ສືບສວນສີດທົ່ວແຂວງໄດ້ 2,087 ຕອນ,ເຊັນໃບຕາດີນໄດ້ 1,610 ຕອນ ທຽບໃສ່ແຜນປີ 34,87% ແຈກໃບຕາດີນ 1,927 ໃບ,ທຽບໃສ່ແຜນປີໄດ້ 43,4% ຈົດທະບຽນໂອນສີດນຳໃຊ້ທີດີນ 83 ຕອນ,ຂົງເຂດຊັບພະຍາກອນນໍ້າ,ອຸຕຸນິຍົມແລະອຸທົກກະສາດ ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງຄູນນະພາບນໍ້າຂອງສົ່ງໃຫ້ສູນວີໄຈ 6 ຄັ້ງ,ລົງເກັບຂໍ້ມຸນວັດແທກນໍ້າເຂດເສັ້ນທາງລົດໄຟເລກທີ 5 ໄດ້ 6 ຄັ້ງ,ສົ່ງສານອາກາດຊີນົບໃຫ້ສູນກາງ 905 ຊົ່ວໂມງ,ສົ່ງສານອາກາດເມຕາໃຫ້ສະໜາມບີນຫຼວງນໍ້າທາ 2,153 ຊົ່ວໂມງ,ຕິດຕາມເກັບກຳຂໍ້ມຸນລະດັບນໍ້າທາ 362 ຄັ້ງ=100% ແລະ ວຽກງານໃນຂະແໜງການອື່ນໆກໍ່ໄດ້ຮັບການເຄື່ອນໄຫວແລະມີຜົນສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ ໃນການຖອດຖອນບົດຮຽນຄັ້ງນີ້ ແຕ່ລະຂະແໜງການກໍ່ໄດ້ແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນວີຊາການໃນວຽກງານທີຕົນຮັບຜິດຊອບໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຊອກວີທີທາງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ນັບມື້ດີຂື້ນ.