ຕ້ອງຍອມຮັບວ່າກະແສສື່ອອນລາຍຍາມນີ້ເລື່ອງຄ່ານໍ້າປະປາ; ຄ່າໄຟຟ້າມາແຮງຫຼາຍ; ເກືອບຢາກວ່າພໍໆກັບຂ່າວໂຄວິດ-19.

        ມາຮອດມື້ນີ້ຍັງບໍ່ທັນມີແຈ້ງການຢ່າງເປັນທາງການ ເລື່ອງນະໂຍບາຍນີ້; ສະນັ້ນຢ່າແຕກຕື່ນຕາມກະແສ ສ້າງຄວາມສັບສົນເນີ! ຫາກເບີ່ງຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 31/ນຍ ລົງວັນທີ 12/4/2020 ໃນມາດຕາ 02: ຂໍ້ 7 ນ້ອຍບອກວ່າ: ໃຫ້ຄົ້ນຄ້ວາຜ່ອນຜັນລາຄາ ແລະ ຕໍ່ເວລາໃນການຊຳລະຄ່າໄຟຟ້າ ແລະ ນໍ້າປະປາຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຄົວເຮືອນ ແລະ ພາກທຸລະກິດ… ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ແຈ້ງການຍັງບໍ່ມີ; ຍິນແຕ່ວ່າຈະຄົ້ນຄ້ວາຫຼຸດໃນເດືອນ 4-5-6/2020.

        ເວົ້າເລື່ອງໃບເກັບເງິນຄ່ານໍ້າ-ຄ່າໄຟນີ້ ເຂົາບໍ່ເກັບແບບເດືອນຕໍ່ເດືອນເນີ! ບິນເດືອນ 4 ແມ່ນເຂົາເອົາການຊົມໃຊ້ໃນເດືອນ 3 ສະນັ້ນ ວ່າຈະມີການຜ່ອນຜັນ (4-5-6/2020) ນັ້ນ ມັນຈະເລີ່ມແຕ່ໃບບິນເກັບເງິນເດືອນ 5/2020. ຜ່ານມາຄ່າໄຟ-ຄ່ານໍ້າມີການເກັບຫຼາຍລະດັບແຕກຕ່າງກັນ; ສຳລັບລາຄາຕໍ່າສຸດໄຟຟ້າ 0-25 ກິໂລວັດແມ່ນລາຄາ 348 ກີບ ສ່ວນນໍ້າ 0-10 ແມັດກ້ອນ ແມ່ນ 1,379 ກີບ ສ່ວນວ່າລາຄາໃໝ່ທີ່ຫຼາຍຄົນຮູ້ວ່າຈະເລີ່ມປະຕິບັດແຕ່ເດືອນ 5/2020 ເປັນຕົ້ນໄປໝາຍວ່າ ເປັນໃນບິນເດືອນ 6/2020 ຕາມແຈ້ງການລົງວັນທີ 11 ເມສາ 2020 ຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຫຼື ບໍ່?

        ເວົ້າເລື່ອງຄ່ານໍ້າ-ຄ່າໄຟນີ້ ມີຄົນບອກວ່າ: ປັບແນວໃດກໍ່ແພງ ຍ້ອນວ່າບໍ່ປັບຕົວເລກລາຄາຕໍ່າສຸດຂື້ນໃຫ້ຫຼາຍຊັ້ນເດ! ລອງປັບເບີ່ງແມວ່າ: ຄ່ານໍ້າປະປາໃນລະດັບ 0-20 ແມັດກ້ອນແມ່ນຕໍ່າສຸດ; ຄ່າໄຟຟ້າ 0-300 ກິໂລວັດແມ່ນລາຄາຕໍ່າສຸດ. ເວລານັ້ນຈະເຫັນຄ່ານໍ້າ-ຄ່າໄຟຫຼຸດລົງໂລດ. ການກຳນົດຜ່ານມາບໍ່ເໝາະສົມກັບການໃຊ້ຕົວຈີງ ແລະ ລາຍຮັບຂອງຄົນທົ່ວໄປວ່າຊັ້ນ!!.

        ສຳຄັນແມ່ນການບໍລິການໄຟຟ້າ ຕ້ອງປົກກະຕິ ບໍ່ມອດງ່າຍ. ນໍ້າກໍ່ມາປົກກະຕິ ມັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນແຮງສຽດສີລົງໄດ້.

ໂດຍ: ທິດດີ