ສອງອາທິດລຽນຕິດ ສື່ອອນລາຍມີຂ່າວເລື່ອງຄ່າໄຟຟ້າເປັນກະແສໜາຫູຂຶ້ນນັບມື້ ທັງໆທີ່ຂັ້ນເທິງຍັງບໍ່ທັນມີແຈ້ງການຫຍັງອອກມາເທື່ອ…ຄົງແມ່ນຍັງພິຈາລະນາຢູ່…ສະນັ້ນ ສື່ອອນລາຍກໍ່ຄວນຕິດຕາມເບິ່ງກ່ອນນໍ?

ຕາມຕິດຕາມກໍ່ເຫັນວ່າແຈ້ງການລົງວັນທີ 11 ເມສາ 2020 ຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ກ່ຽວກັບລາຄາໄຟຟ້າສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ 2020 ເຖິງເດືອນທັນວາ 2025 ນັ້ນແມ່ນໄດ້ກຳນົດລາຄາສອງຂັ້ນເທົ່ານັ້ນ ຄື: ປະລິມານຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າສຳລັບທີ່ຢູ່ອາໄສເລີ່ມແຕ່ 0 ຫາ 150 ກິໂລວັດ ແມ່ນລາຄາຕ່ຳສຸດ ແລະ ແຕ່ 150 ກິໂລວັດຂຶ້ນໄປແມ່ນລາຄາສູງສຸດ ລາຄາຈະມີການເພິ່ມຂຶ້ນຈົນເຖິງປີ 2025.

ການກຳນົດລາຄາໃໝ່ນີ້ກໍ່ມີຫາງສຽງທ້ວງວ່າ: ເປັນຫຍັງຈຶ່ງປັບລາຄາຍາມອາກາດຮ້ອນທີ່ຄົນໃຊ້ໄຟຟ້າຫຼາຍ… ປະເທດເຮົາອາກາດຮ້ອນ ຄອບຄົວທີ່ໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າຕ່ຳສຸດ 150 ກິໂລວັດຕໍ່ເດືອນນັ້ນມີຈຳນວນໜ້ອຍ; ສະນັ້ນ ຈຶ່ງມີຂໍ້ສະເໜີໃຫ້ເພິ່ມພະລັງງານຕ່ຳສຸດ 0 – 300 ກິໂລວັດຕໍ່ເດືອນເປັນລາຄາຕ່ຳສຸດຈຶ່ງບໍ່ກະທົບຕໍ່ຜູ້ກິນເງິນເດືອນ.

ມາໃນວັນທີ 14 ພຶດສະພາ ນີ້ ກໍ່ໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າມີການຕອບສຳພາດຜ່ານໜັງສືພິມວຽງຈັນໃໝ່ຂອງໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງໃຫ້ຮູ້ໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າໃໝ່ພາກທີ່ຢູ່ອາໄສໄດ້ຫຼຸດລາຄາຈາກອັດຕາຄິດໄລ່ 6 ຂັ້ນ ມາເປັນຂັ້ນດຽວລາຄາ 710 ກີບຕໍ່ກິໂລວັດ ແຕ່ມີນະໂຍບາຍຫຼຸດລາຄາລົງ 50% ຕໍ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າບໍ່ເກີນ 150 ກິໂລວັດໃນລາຄາ 355 ກີບຕໍ່ໜຶ່ງກິໂລວັດ…ທັງມີນະໂຍບາຍເລື່ອນເວລາຊຳລະຄ່າໄຟຟ້າອອກໄປຈາກ 7–30 ວັນ ເປັນ 7–45 ວັນ.

ຫາກເບິ່ງຕາມລະບຽບການແລ້ວຄ່າໄຟຟ້າ ເດືອນພຶດສະພາ 2020 ແມ່ນຄິດໄລ່ການຊົມໃຊ້ພະລັງງານຂອງເດືອນເມສາ 2020 ສະນັ້ນການຄິດໄລ່ແມ່ນຕາມແບບເກົ່າມີ 6 ຂັ້ນ ຫາກບິນໄຟຟ້າເດືອນພຶດສະພາອອກມາໂດຍມີການຄິດໄລ່ຕາມລາຄາໃໝ່ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ…ບິນເດືອນມີຖຸນາພຸ້ນຈຶ່ງແມ່ນການຄິດໄລ່ຕາມລາຄາໃໝ່…ນັ້ນແມ່ນກະແສໜຶ່ງທີ່ສື່ອອນລາຍອອກມາທ້ວງຫຼາຍບໍ່ທໍ່ນັ້ນຍັງມີການທ້ວງແຈ້ງການລົງວັນທີ 11 ເມສາ 2020 ຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ກັບຄຳສຳພາດຂອງໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ ຄັ້ງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2020 ນັ້ນຄືບໍ່ກົງກັນ.

ມີຄຳເຫັນບາງກະແສວ່າ: ຂັ້ນເທິງຄວນສັ່ງລະງັບໃບບິນຄ່າໄຟຟ້າເດືອນພຶດສະພາ 2020…ລໍຖ້າແຈ້ງການຂອງຂັ້ນເທິງສາກ່ອນ…ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຕ້ອງກວດເບິ່ງວ່າໃນໃບບິນເດືອນພຶດສະພານັ້ນແມ່ນຄິດໄລ່ແບບໃດ? ຄັນແມ່ນຄິດໄລ່ແບບເກົ່າ 6 ຂັ້ນ ແມ່ນຖືກຕ້ອງ ເພາະມັນແມ່ນການຊົມໃຊ້ໄຟຂອງເດືອນເມສາ…ຖ້າບໍ່ຊັດເຈນກໍ່ຢ່າຟ້າວຊຳລະຄ່າໄຟຟ້າເພາະມີນະໂຍບາຍເລື່ອນຊຳລະຄ່າໄຟຟ້າ 7-45 ວັນ…ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານຖືກຕັດໄຟ.

ຕ້ອງໃຈເຢັນກວດກາເບິ່ງໃບບິນ…ລໍຖ້າແຈ້ງການຂອງຂັ້ນເທິງ ຢ່າໃຫ້ກະແສບານປາຍ…

ໂດຍ: ທິດດີ