ເມື່ອມີອາການຄັນຄາຍ ແລະ ລຳຄານກັບອາການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນຍ້ອນຍຸງກັດ ແມງໄມ້ຕອດ ຫຼື ອາການແພ້ອື່ນໆ ເຊີ່ງແມ່ນການທໍລະມານທີ່ສຸດ ໃນຄວາມເປັນຈິງຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄັນເປັນເວລາດົນນານ ພວກເຮົາມາຊອກຫາວິທີຮັກສາຜື່ນຄັນກັນດີກ່ວາ.

  • ອາບນໍ້າເຢັນ

ຊ່ວຍໄດ້ແທ້ໆ ເພາະວ່າຄວາມເຢັນສາມາດຫຼຸດອາການຄັນ ຫຼື ອາດຈະແຊ່ໃນອ່າງນໍ້າເຢັນໝົດຕົນຕົວເລີຍຍີ່ງເປັນການດີ.

  • ການເຕັງດ້ວຍນໍ້າເຢັນ

ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າແລ້ວຄວາມເຢັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອາການຄັນໄດ້ ສະນັ້ນຜູ້ໃດທີ່ບໍ່ອາບນໍ້າເຢັນ ຫຼື ແຊ່ນໍ້າເຢັນ ການເຕັງດ້ວຍນໍ້າເຢັນສາມາດຊ່ວຍໄດ້ ໂດຍການເອົາຜ້າເຊັດໂຕຈຸ່ມນໍ້າເຢັນມາເຕັງໄວ້ປະມານ 30 ນາທີ ອາການຄັນຈະຫຼຸດລົງ ແລະ ຫ້າມເຕັງນໍ້າຮ້ອນເດັດຂາດ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ມີອາການຄັນຫຼາຍຂື້ນກ່ວາເກົ່າ.

  • ໃຊ້ສານລະລາຍ bicarbonate

ເຮົາມາທົດລອງໃຊ້ວິທີທຳມະຊາດດ້ວຍການເອົາ baking Soda ເຊີ່ງສາມາດຮັກສາອາການຄັນໄດ້ ແລະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນມີຜົນດີຕໍ່ອາການຄັນທີ່ເກີດຈາກການຕອດເຜິ້ງ ແລະ ແມງໄມ້ກັດ ວິທີການແມ່ນເອົາ baking Soda ລົງໃນອ່າງນໍ້າເຢັນ 1 ຖ້ວຍ ແລ້ວລົງໄປແຊ່ໃນອ່າງນໍ້າທີ່ເຢັນ ຫຼັງຈາກນັ້ນປະມານ 30 ນາທີ ຫາ 1 ຊົ່ວໂມງ ລ້າງຮ່າງກາຍໃຫ້ສະອາດອາການຄັນ ແລະ ຕຸ່ມຜື່ນຈະຫາຍໄປ.

  • ເຂົ້າໂອດ

ເຂົ້າໂອດມີສ່ວນປະກອບຂອງສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ ສາມາດຊ່ວຍຜ່ອນຄາຍຜິວໜັງ ແລະ ຍັງຊ່ວຍຢຸດການລະຄາຍເຄືອງ ພວກເຮົາເອົາແປ້ງເຂົ້າໂອດ ຫຼື ແປ້ງເຂົ້າໂອດທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປຸງແຕ່ງໄດ້ທັງໝົດວິທີເຮັດແມ່ນສາມາດລົງແຊ່ ແລະ ຟອກຕົນຕົວໄດ້.

  • ການລົງແຊ່ນໍ້າ

ເອົາເຂົ້າໂອດລົງໄປໃນອ່າງອາບນໍ້າ ນໍ້າເຢັນ ຫຼື ນໍ້າອຸ່ນກໍ່ໄດ້ ຄວນຫຼີກລ່ຽງນໍ້າຮ້ອນເລີຍ ເພາະວ່ານໍ້າຮ້ອນຈະສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ຜິວໜັງ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກລະຄາຍເຄືອງຍິ່ງຂຶ້ນ ຄວນເອົາເຂົ້າໂອດແຊ່ປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ທຸກໆ ມື້ ຈົນກວ່າອາການຈະຫາຍໄປ.

  • ການຟອກ

ເອົາເຂົ້າໂອດປະສົມກັບນໍ້າໃນອັດຕາສ່ວນໃຫ້ພໍໜຽວ ແລະ ນຳມາຟອກຕາມຕົນຕົວ ຟອກໄວ້ປະມານ 20 – 30 ນາທີ ຟອກທຸກໆ ມື້ຈົນກວ່າມັນຈະຫາຍດີ.

  • ໃຊ້ຫ້ວານຫາງແຂ້

ງ່າຍໆ ສຳລັບຜູ້ທີ່ປູກໄວ້ຢູ່ບ້ານ ພຽງແຕ່ຕັດເປັນຕ່ອນໆ ປອກເອົາເຈລພາຍໃນອອກມາ ເອົາໃສ່ບໍລິເວນທີ່ເປັນຕຸ່ມຜື່ນຄັນ ແລ້ວປ່ອຍເຂົ້າຊືມໃນຜິວໜັງເທົ່ານີ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອາການຂອງຜື່ນຄັນໄດ້.

ແຕ່ຖ້າຜະລິດຕະພັນທັງໝົດນີ້ເອົາໄປນຳໃຊ້ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຜົນ ແລະ ຕຸ່ມຜື່ນກໍ່ເພີ່ມຂື້ນ ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດແມ່ນຮີບຟ້າວໄປພົບແພດດ່ວນ.