ໃນຍຸກຂອງອິນເຕີເນັດ ງ່າຍຫຼາຍຖ້າພວກເຮົາຈະເຫັນຮູບຂອງໃຜຕໍ່ໃຜ ແລະ ຮູບພາບທີ່ພວກເຮົາເຫັນສ່ວນຫຼາຍມັກຈະເປັນຮູບພາບທີ່ເຈົ້າຂອງຮູບຖ່າຍເອງໃນທ່າທາງຕ່າງໆ  ແລະ ອະທິບາຍຮູບພາບດ້ວຍຄຳວ່າ #selfie ຫຼື #me ໂດຍສະເພາະໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມເຊັ່ນ Instagram ແລະ Facebook ການປະພຶດຂອງຄົນທີ່ຖ່າຍຮູບຕົນເອງ ແລ້ວແຊໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນ ນີ້ເອີ້ນວ່າການຖ່າຍຮູບ “Selfie”.

ໄວລຸ້ນມັກ “selfies” ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສູນເສຍ ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງ ແລະ ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດຳເນີນຊີວິດ ແລະ ຄວາມສຳພັນກັບຄົນອ້ອມຂ້າງ ພຶດຕິກຳການ selfie ຂອງຄົນໃນສັງຄົມອອນລາຍກຳລັງກາຍເປັນພຶດຕິກຳຊິນເຄີຍ ເຊິ່ງເປັນການສະແດງອອກຂອງຕົນເອງ ໂດຍການຖ່າຍຮູບຕົນເອງໃນທ່າທາງຕ່າງໆ ແລະ ແຊຮູບພາບເຜີຍແຜ່ໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍ ເຊິ່ງ selfie ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ຄວາມຄິດ ເຊີ່ງບອກເຖີງຄວາມເປັນຕົວຕົນຂອງຄົນຜູ້ນັ້ນ ມີອິດທິພົນຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ຄວາມສຳພັນກັບຄົນອ້ອມຂ້າງ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຖ້າ selfie ໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມແມ່ນບໍ່ມີຜົນເສຍຫັຍງ ສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນຄວາມປະທັບໃຈແຕ່ຖ້າ selfie ມີຄວາມຖີ່ຫຼາຍເພື່ອໃຫ້ເພື່ອນມາກົດໄລ ຫຼື ຂຽນຂໍ້ຄວາມ ສະແດງຄຳເຫັນຕ່າງໆ ອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຫຼື ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງ.

ຖ້າໂພສຮູບຕົນເອງໄປແລ້ວ ແລະ ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບໜ້ອຍ ຄົນກົດໄລໜ້ອຍ ບໍ່ໄດ້ຕາມຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ຖ້າໂພດຂໍ້ຄວາມໃໝ່ກໍ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ຄົນນັ້ນຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈ ແລະ ບໍ່ມັກ ຫຼື ບໍ່ພໍໃຈກັບຮູບລັກສະນະຂອງຕົນເອງ ກັງວົນ ຊີວິດທີ່ບໍ່ມີຄວາມສຸກ ເມື່ອເກັບລວມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງຈິດ ແລະ ອາລົມໄດ້ ເຊັ່ນ: ຄວາມວຸ່ນວາຍ, ຄວາມກົດດັນ ແລະ ຄຽດ.

ນັກຈິດຕະວິທະຍາອາເມລິກາຕົກລົງເຫັນດີວ່າການ selfies ສາມາດທຳລາຍຄວາມໝັ້ນໃຈ ຫຼື ຄວາມນັບຖືຕົນເອງ ສິ່ງເສບຕິດໃນສື່ສັງຄົມເຊັ່ນ: Facebook ແລະ Twitter ແມ່ນປະເພດຂອງການເຈັບເປັນ ປະເພດໜື່ງ ໃນທຸກໆ ປີມີຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນພະຍາຍາມຊອກຫາວິທີຮັກສາພະຍາດນີ້.

ເພາະຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງເປັນປັດໃຈສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາມີຄວາມສຸກ ແລະ ຍອມຮັບຄວາມຈິງ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຢາກ ຫຼື ຄວາມສົນໃຈຈາກຄົນອື່ນ ສະນັ້ນການສູນເສຍຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນໆ ນັ້ນຮູ້ສຶກບໍ່ສະຫງົບ ກະວົນກະວາຍ ແລະ ລັງເລໃຈໃນຊີວິດ ຖ້າຢູ່ໃນສະພາບແບບນີ້ເປັນເວລາດົນໆ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍທາງດ້ານອາລົມ ແລະ ຈິດໃຈ ເຊັ່ນ: ໂລກວາດລະແວງ, ຂີ້ອິດສາ ແລະ ໂລກຊຶມເສົ້າ.

​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າຖ້າໄວລຸ້ນຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງພວກເຂົາຈະບໍ່ກ້າທີ່ຈະເຮັດສິ່ງໃໝ່ໆ ໃນຊີວິດໄດ້ ມີແຕ່ຈະຍ່າງຕາມ ຫຼື ຮຽນແບບຄົນອື່ນເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຄວາມກ້າວໜ້າໃນອາຊີບແມ່ນຊ້າກວ່າຜູ້ທີ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງ ແລະ ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດໃນອະນາຄົດ ເພາະວ່າມັນມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳໜ້ອຍລົງໃນຄົນຮຸ່ນໃໝ່ ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດສິ່ງກີດຂວາງຕໍ່ການລິເລີ່ມ ແລະ ປະດິດສ້າງ.