ເພື່ອນຜູ້ອ່ານອອນລາຍສົ່ງຂ່າວມາວ່າ: ສັບສົນຫຼາຍເລື່ອງລາຄາໄຟຟ້າ…ເພາະແນມເບິ່ງບິນໄຟຟ້າເດືອນພຶດສະພາ ມັນໂລດຫົດຫູ່ຈິດໃຈ…ຍາມບ້ານເມືອງພົບວິກິດຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ -19; ການຈັດຕັ້ງບອກໃຫ້ຢູ່ເຮືອນໄຟພັດຂຶ້ນລາຄາວ່າຊັ່ນ…!

ຕາມຕິດຕາມກໍ່ເຫັນວ່າມີບາງອັນບໍ່ຈະແຈ້ງເຊັ່ນວ່າ: ແຈ້ງການເລກທີ 394/ຫສນຍ ລົງວັນທີ 19 ມີນາ 2020 ນັ້ນລັດຖະບານຮັບຮອງເອົາລາຄາໄຟຟ້າແຕ່ປີ 2020-2025 ໂດຍໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດແຕ່ວັນທີ 01 ພຶດສະພາ ເຖິງ 31 ທັນວາ 2025 ເຊິ່ງປະເພດທີ່ຢູ່ອາໄສແມ່ນມີສອງຂັ້ນຄື: ແຕ່ 0-150 ກິໂລວັດໂມງ ແມ່ນລາຄາຕ່ຳສຸດ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 150 ກິໂລວັດໂມງ ແມ່ນສູງສຸດ ອັນນີ້ແມ່ນຕໍ່ເດືອນເນີ…

ຈາກນັ້ນກໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 31/ນຍ ລົງວັນທີ 02 ເມສາ 2020 ວ່າ: “ໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າຜ່ອນຜັນລາຄາ ແລະ ຕໍ່ເວລາໃນການຊຳລະຄ່າໄຟຟ້າ ແລະ ນ້ຳປະປາຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຄົວເຮືອນ ແລະ ພາກທຸລະກິດ…”

ວັນທີ 11 ເມສາ 2020 ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບລາຄາໄຟຟ້າສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ 2020 ເຖິງເດືອນທັນວາ 2025 ຕາມແຈ້ງການຂອງລັດຖະບານເລກທີ 394/ຫສນຍ. ເຊິ່ງໃນນີ້ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ລາຄາໄຟຟ້າສຳລັບທີ່ຢູ່ອາໄສມີສອງຂັ້ນ. ວັນທີ 14 ພຶດສະພາ ໄຟຟ້ານະຄອງຫຼວງວຽງຈັນ ອອກສຳພາດຜ່ານສື່ມວນຊົນວ່າ: ລາຄາໄຟຟ້າພາກທີ່ຢູ່ອາໄສໄດ້ຫຼຸດລາຄາຈາກ 6 ຂັ້ນມາເປັນຂັ້ນດຽວໃນລາຄາ 710 ຕໍ່ກິໂລວັດໂມງຕໍ່ເດືອນ; ຫາກຜູ້ຊົມໃຊ້ 150 ກິໂລວັດໂມງຕໍ່ເດືອນ ຈະເກັບໃນລາຄາ 355 ກີບ ຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ.

ມາຮອດວັນທີ 19 ພຶດສະພາ ຫຼາຍຄອບຄົວຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ບິນໄຟຟ້າທີ່ຄິດໄລ່ລາຄາດຽວຄື: 710 ກີບ ຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ; 355 ກີບ ຕໍ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າບໍ່ເກີນ 150 ກິໂລວັດໂມງ.

ມີຜູ້ສັງເກດວ່າ: ໄຟຟ້າລາວເຮັດບໍ່ຊັດເຈນ…ສັບສົນເຊັ່ນວ່າ: ໃນແຈ້ງການຮັບຮູ້ລາຄາເລກທີ 394/ຫສນຍ ນັ້ນແມ່ນໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດແຕ່ວັນທີ 01 ພຶດສະພາ ເຖິງ 31 ທັນວາ 2025 ນັ້ນ ກໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ ບິນເດືອນມີຖຸນາຈຶ່ງແມ່ນລາຄາໃໝ່ ບໍ່ແມ່ນບິນເດືອນພຶດສະພາ. ອັນທີສອງແມ່ນໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ຄິດໄລ່ລາຄາດຽວນັ້ນມີແຈ້ງການຂອງລັດຖະບານຫຼືບໍ່? ແລະ ສຸດທ້າຍແມ່ນໄຟຟ້າລາວເຮັດຖືກຕາມຫຼັກການປົກຄອງຫຼືບໍ່?

ຫາງສຽງສັງຄົມຕັ້ງບັນຫາວ່າ:ເປັນຫຍັງໃນຍາມວິກິດການເຊັ່ນນີ້: ໄຟຟ້າລາວຈຶ່ງບໍ່ເຮັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 31/ນຍ ລົງວັນທີ 02 ເມສາ 2020 ຂອງລັດຖະບານ.

ບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຫ້ບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວ ຕົກລົງລາຄາໄຟຟ້າແບບນັ້ນ…ຄວນລະງັບບິນໄຟຟ້າເດືອນພຶດສະພາ 2020 ໄວ້ ແລ້ວຊອກຫາທາງອອກ; ອາດຈະຄິດໄລ່ 6 ຂັ້ນແບບເກົ່າ; ແຕ່ຫຼຸດລາຄາລົງ 5% ຄືນ້ຳປະປາ ຫຼື ບໍ່ກໍ່ບໍ່ເກັບຄ່າບຳລຸງຮັກສາໝໍ້ນັບໄຟ ແລະ ອາກອນມູນຄ່າເພິ່ມ 10% ສຳລັບເດືອນ 4-5-6/2020…ເມື່ອພະຍາດໂຄວິດຜ່ອນຄາຍລົງລາຄາໃໝ່ຈະເລີ່ມປະຕິບັດເດືອນ 10/2020 ຈະເປັນການດີຍິ່ງ…

ໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ຕ້ອງມີການອອກມາຖະແຫຼງຊັດເຈນກ່ຽວກັບລາຄາໄຟຟ້າຫາກປ່ອຍບານປາຍຈະແກ້ໄຂຍາກ %

ໂດຍ: ທິດດີ