ການເປີດໄຟນອນສົ່ງຜົນກະທົບອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຫຼາຍກວ່າທີ່ຄິດ ເພາະວ່າສາຍຕາຂອງພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບຜິດຊອບໃນການເບິ່ງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບແສງສະຫວ່າງ ແລະ ສົ່ງສັນຍານໄປໃຫ້ສະໝອງ ເພາະໃນຂະນະທີ່ນອນນັ້ນຕ່ອມໃຕ້ສະໝອງຈະສັ່ງໃຫ້ຮ່າງກາຍປ່ອຍສານທີ່ເອີ້ນວ່າເມລາໂຕນິນ ເຊິ່ງສານນີ້ຈະຜະລິດອອກມາຕາມທຳມະຊາດໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົານອນຫຼັບຢູ່ໃນຄວາມມືດ ປະໂຫຍດຂອງທາດເມລາໂທນີນແມ່ນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສາມາດນອນຫຼັບໄດ້ດີ.

ການເປີດໄຟນອນຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສັບສົນວ່າແທ້ຈິງແລ້ວການນອນຫຼັບ ຫຼື ຕື່ນນອນ ເພາະ melatonin ຈະຍັບຍັ້ງການຜະລິດຮໍໂມນ ການປິດໄຟນອນກໍ່ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດນໍ້າໜັກໄດ້ ເພາະການປິດໄຟນອນເຮັດໃຫ້ລະບົບການເຜົາຜານພະລັງງານໃນຮ່າງກາຍເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ເກັບສະສົມພະລັງງານໃນຮູບແບບຂອງໄຂມັນເພີ່ມ ຂໍ້ເສຍຂອງການເປີດໄຟເຮັດໃຫ້ຮໍໂມນທັງສອງໃນຮ່າງກາຍເຮັດວຽກບໍ່ສົມດຸນ ເຊິ່ງແມ່ນຮໍໂມນ Leptin ແລະ ຮໍໂມນ GERLIN.

ຮໍໂມນ leptin ແມ່ນຮໍໂມນທີ່ຊ່ວຍສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຫາສະໝອງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຢຸດການເຊົາກິນ ຮໍໂມນ GERLIN ເຮັດໜ້າທີ່ຕ່າງກັນ ເພາະວ່າ GERLIN ແມ່ນຮໍໂມນທີ່ຊ່ວຍເລັ່ງການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຮ່າງກາຍເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກຫິວ ເມື່ອຮ່າງກາຍພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍກໍ່ຈະຜະລິດຮໍໂມນ GERLIN ບໍ່ໄດ້ຫຼາຍ ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນການເປີດໄຟນອນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສາຍຕາ ການຄົ້ນຄ້ວາເຫັນວ່າໃນເດັກນ້ອຍອາຍຸ 2 ປີ ຖ້າເປີດໄຟມີໂອກາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດໂລກກະດູກຜ່ອຍ ເພາະວ່າໃນຊ່ວງໄລຍະອາຍຸດັ່ງກ່າວເດັກນ້ອຍຈະພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ເຖິງວ່າຈະເປັນແສງທີ່ນ້ອຍກໍ່ຕາມ.