ມິເດຍລາວແຂວງຄຳມ່ວນ ຂ່າວ: ກອງຄຳ ພິທີຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ “ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ” ໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ເມືອງນາກາຍ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3-4 ມີນາ 2021 ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສະຖິດ ເພັດສິງເລືອງ ຫົວໜ້າກົມຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານ ໝັ້ນຍືນ ຄີນສະໝອນ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງຄຳມ່ວນ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈຳປາສັກ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື ແລະ ບັນດາເມືອງຕ່າງໆຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອແລກປ່ຽນ ຖອດຖອນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ກ່ຽວກັບວຽກງານເສນາທິການ ດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ ເວົ້າສະເພາະກໍ່ຄືການຄົ້ນຄວ້າບັນດາເອກະສານ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານໃຫ້ແກ່ຂັ້ນເທິງ ໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ທັນກັບສະພາບການຕົວຈິງ, ຮັບປະກັນທາງດ້ານເນື້ອໃນ ແລະ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຂອດການຄົ້ນຄວ້າເອກະສານແບບຫຼາຍຂັ້ນຕອນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ໃຫ້ມີຄວາມສັ້ນກະທັດຫັດ ທັງເປັນການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ກ້າວໄປສູ່ການຫັນເປັນຊ່ຽວຊານ ແລະ ເປັນຜູ້ຊຳນານງານໃນຕໍ່ໜ້າ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຟັງການບັນລະຍາຍ ໃນຫົວຂໍ້: 1. ການເປັນເສນາທິການດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ, 2. ການຮ່າງບົດລາຍງານ, ແຈ້ງການ ແລະ ເອກະສານທາງການ, 3. ກົນໄກແບບແຜນການກະກຽມກອງປະຊຸມ ແລະ ບົດໂອ້ລົມ, 4. ກົນໄກແບບແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຊຸກຍູ້ ຕິດຕາມເອກະສານໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ພ້ອມທັງລົງເລິກການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນໃນບັນດາຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງແຕ່ລະເອກະສານມີຄວາມສົມບູນ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບການຕົວຈິງ ແນໃສ່ການກະກຽມສ້າງປຶ້ມຄູ່ມືກ່ຽວກັບວຽກງານຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງ ສາມາດນຳໄປເຜີຍແຜ່ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງ.