ທ່ານຄວນຊອກກິນໝາກໄມ້ 5 ຊະນິດທີ່ຊ່ວຍໃນການຂັບຖ່າຍ, ຮັກສາຕັບ, ລຳໄສ້, ໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ພະຍາດບໍ່ມາຢາມເລື້ອຍໆ ເມື່ອຮູ້ສຶກເມື່ອຍງ່າຍ, ເມື່ອຍໄວ, ໝົດແຮງທີ່ເກີດຈາກຄວາມກົດດັນ ຫຼື ສານພິດຈາກສິ່ງແວດລ້ອມ ທັງໝົດນີ້ລ້ວນເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍ ແລະ ເຈັບເປັນໄດ້ງ່າຍ ອາການເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປ້ອງກັນ ແລະ ບັນເທົາດ້ວຍໝາກໄມ້ທີ່ສາມາດລ້າງສານພິດໄດ້ ຮັບປະກັນວ່າເມື່ອກິນເປັນປະຈຳ ຈະມີຄວາມສົດຊື່ນ, ແຂງແຮງທັງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ… ພວກເຮົາມາກິນນຳກັນເລີຍ!!.

ໝາກອະງຸ່ນເປັນສານຟອກລ້າງຜິວໜັງ, ຕັບ, ລຳໄສ້ ແລະ ໝາກໄຂ່ຫຼັງ ເນື່ອງຈາກວ່າໝາກອະ ງຸ່ນມີຄຸນສົມບັດຮັກສານໍ້າເມືອກທີ່ອອກມາຈາກເຍື່ອເມືອກຕ່າງໆ ໃນຮ່າງກາຍ ໝາກອະງຸ່ນຍັງມີພະລັງງານສູງ ແລະ ນຳໄປໃຊ້ໄດ້ງ່າຍ ພ້ອມທັງຍັງອຸດົມສົມບູນໃນແຮ່ທາດ ສະນັ້ນມັນຊ່ວຍໃນການບໍາລຸງເລືອດ ແລະ ແກ້ໄຂເຊວໃນຮ່າງກາຍເຊັ່ນກັນ.

ໝາກນັດມີເອນໄຊໂປຣເມລິນສູງ ເອນໄຊນີ້ຊ່ວຍໃນການເຮັດວຽກຂອງກົດ hydrochloric ໃນກະເພາະອາຫານ ແລະ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກທາດໂປຼຕີນໃຫ້ແຕກສະຫຼາຍໄວຂື້ນ ນອກນັ້ນກໍ່ຍັງຊ່ວຍໃນການຮັກສາອາການອັກເສບໃນລະບົບອາຫານ ແລະ ຊ່ວຍແກ້ໄຂສ່ວນຕ່າງໆ ໃນຮ່າງກາຍ.

ໝາກໂປມແມ່ນໝາກໄມ້ດີທີ່ສຸດ ສຳລັບທຳລາຍສິ່ງເສດເຫຼືອອອກຈາກຮ່າງກາຍ ສານໃນໝາກໂປມຍັງຊ່ວຍທຳລາຍສານພິດ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ທາດໂປຼຕີນຢູ່ໃນລໍາໄສ້ບູດເນົ່າ ໝາກໂປມຍັງມີເສັ້ນໃຍຫຼາຍ ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ປັດກວາດຄວາມສະອາດໃນລຳໄສ້ ຊ່ວຍໃຫ້ຕັບ ແລະ ລະບົບຍ່ອຍອາຫານເຮັດວຽກໄດ້ດີ ນອກຈາກຍັງມີວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດ ແລະ ຍັງເໝາະສຳລັບຄົນທີ່ກຳລັງຫຼຸດນໍ້າໜັກໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ໝາກຫຸ່ງ, ໝາກມ່ວງ, ໝາກໂມມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ໝາກມ່ວງມີຄວາມສຳຄັນໜ້ອຍກວ່າໝາກຫຸ່ງ ໝາກໄມ້ທັງສອງຊະນິດນີ້ມີເອນໄຊທີ່ເອີ້ນວ່າ papain ຊື່ງຄ້າຍຄືກັບນໍ້າຍ່ອຍ pepsin ໃນກະເພາະອາຫານ ຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງທາດໂປຼຕີນສະຫຼາຍຕົວໄວຂື້ນເຊັ່ນດຽວກັນກັບ proline ໝາກຫຸ່ງ ແລະ ໝາກມ່ວງແມ່ນດີສໍາລັບການເຮັດຄວາມສະອາດໃນລຳໄສ້ ແລະ ລະບົບຍ່ອຍອາຫານ ໝາກຫຸ່ງສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດອາການຊຶມເສົ້າໄດ້ນຳອີກ.

ໝາກໂມສາມາດຊ່ວຍໃນຂັບຖ່າຍ ຊ່ວຍເຮັດຄວາມສະອາດໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ຮັກສາບາດແຜໃນກະເພາະອາຫານ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມດັນເລືອດສູງ ເຮັດໃຫ້ສະບາຍທ້ອງ ຖ້າບີບເອົານໍ້າຈາກເປືອກ ແລະ ແກ່ນໝາກໂມ ແລະ ດື່ມກ່ອນກິນຊີ້ນໝາກໂມປະມານເຄິ່ງຊົ່ວໂມງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ ເພາະວ່າເປືອກໝາກໂມແມ່ນອຸດົມໄປດ້ວຍທາດ chlorophyll ແລະ ແກ່ນກໍ່ມີວິຕາມິນຫຼາຍ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການທຳລາຍສານພິດແມ່ນພຽງແຕ່ສ່ວນນ້ອຍໆ ຂອງການຮັກສາສຸຂະພາບເທົ່ານັ້ນ ເພາະວ່າຖ້າທ່ານຢາກມີສຸຂະພາບດີ ຕ້ອງເລີ່ມຮັກສາສຸຂະພາບໃນທຸກໆ ດ້ານຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.