ໄວຣັດມາຮອດແລ້ວ! ຢ່າວາງໃຈວ່າທ່ານຈະບໍ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັດ Covid-19 ຖ້າທ່ານຍັງອອກໄປນອກເຮືອນ ຖ້າທ່ານຍັງພົບຄົນ ຖ້າທ່ານສຳຜັດວັດຖຸໂດຍບໍ່ມີການປ້ອງກັນ ການຕິດເຊື້ອອາດຈະຕິດຢູ່ກັບທ່ານໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ ແລະ ສິ່ງດຽວທີ່ສາມາດຢຸດການຕິດເຊື້ອເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ແມ່ນອຸປະກອນ ແລະ ວິທີການປ້ອງກັນໄວຣັດ.

ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີວິທີການຕໍ່ສູ້ກັບໄວຣັດ Covid-19 ດ້ວຍ 5 ອຸປະກອນທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ພົບຕິດຕົວ ພ້ອມດ້ວຍວິທີປ້ອງກັນໄວຣັດ ທ່ານຕ້ອງຮູ້! ມີສີ່ງໃດແດ່ທີ່ຈະເຫັນໃນຕອນນີ້ມາເບີ່ງກັນນໍາກັນເລີຍ….

  • ຜ້າອັດປາກ-ດັງ

ເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງປີນີ້ແທ້ໆ ຫາຊື້ຍາກຫຼາຍ ຍ່າງໄປຊອກຫາທຸກຮ້ານຂາຍໝົດ ແຖມລາຄາຍັງສູງຂື້ນນຳອີກ ສິນຄ້າດີທີ່ສຸດກໍ່ຄືຜ້າອັດປາກ-ດັງນັ້ນເອງ ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ຖືວ່າເປັນອຸປະກອນທາງການແພດທີ່ໃຊ້ດີທີ່ສຸດໃນການປ້ອງກັນໄວຣັດ ເນື່ອງຈາກວ່າໄວຣັດສາມາດແຜ່ເຊື້ອ ເຊັ່ນ: ນໍ້າລາຍ, ນໍ້າມູກ ແລະ ສາມາດແຜ່ລາມຜ່ານການໄອ, ຈາມ ແລະ ການສໍາຜັດ ເພາະສະນັ້ນຜ້າອັດປາກ-ດັງແມ່ນສີ່ງທີ່ຈຳເປັນແທ້ໆ ໃນໄລຍະວິກິດນີ້ ເພາະມັນສາມາດປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອຈາກເຮົາສູ່ຄົນອື່ນ ແລະ ສາມາດປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອຈາກຜູ້ອື່ນສູ່ເຮົາໄດ້ເຊັ່ນກັນ.

ຄຳເຕືອນ: ເວລາໃສ່ພະຍາຍາມຢ່າເອົາມືປັບ ຫຼື ຈັບຜ້າອັດປາກ-ດັງເລື້ອຍໆ ເພາະມືຂອງພວກເຮົາອາດສຳຜັດສີ່ງຕ່າງໆ ເຊິ່ງອາດຈະມີເຊື້ອໄວຣັດຕິດຢູ່ໃນສີ່ງຂອງເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ໄດ້ ແລະ ເມື່ອເຮົາຈັບ​​ໜ້າ ເລື້ອຍໆ ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ທ່ານໄດ້.

  • ເຫຼົ້າ, ເຈລລ້າງມື

ຊ່ວຍໃຫ້ກຳຈັດເຊື້ອໄວຣັດໄດ້ດີທີ່ສຸດ! ແລະ ຂາດຕະຫຼາດ ບໍ່ພຽງພໍໃນການນຳໃຊ້ ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ກໍ່ຄືເຫຼົ້າ ແລະ ເຈລລ້າງມືນັ້ນເອງ ເຫຼົ້າແອລກໍຮໍມີຫຼາຍຊະນິດ ເຊີ່ງແຕ່ລະຊະນິດກໍ່ມີວິທີການໃຊ້ງານແຕກຕ່າງກັນ ທ່ານຄວນເລືອກຊື້ ເລືອກໃຊ້ໃຫ້ຖືກກັບການໃຊ້ງານ ເຊື້ອໄວຣັດ Covid-19 ຈະບໍ່ສາ ມາດຂະຫຍາຍໂຕໄດ້ໃນລະດັບ 60 ອົງສາ ແລະ ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຈະຕາຍເມື່ອພວກເຮົາເຊັດດ້ວຍເຫຼົ້າ 70% ຂື້ນໄປ ດັ່ງນັ້ນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຈຳເປັນຫຼາຍທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປອດໄພ ຫ່າງໄກຈາກເຊື້ອພະຍາດອັນຕະລາຍຂອງຍຸກນີ້!

ຄຳເຕືອນ: ມີເຫຼົ້າຫຼາຍປະເພດ ຊື່ງແຕ່ລະປະເພດມີວິທີການນຳໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຢ່າລືມຊື້ເລືອກ ໃຊ້ ໃຫ້ຖືກກັບການໃຊ້ງານ.

  •  ຖົງມືທາງການແພດ

ຖົງມືແພດແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍ ສຳລັບບຸກຄົນ ແລະ ພະນັກງານແພດໝໍ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຈັບສີ່ງຂອງທີ່ອາດຈະມີເຊື້ອໄວຣັດ ຫຼື ສຳລັບແພດທີ່ສຳຜັດກັບຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອ ຖົງມືຢາງເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍແຕ່ເຖີງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະໃຊ້ຖົງມືຈັບບາຍ ຫຼື ສໍາຜັດມັນກໍ່ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າການຕິດເຊື້ອຈະບໍ່ເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ທາງທີ່ດີຫຼັງຈາກໃຊ້ແລ້ວຖອດຖົງມື ຄວນລ້າງມືດ້ວຍສະບູອີກເທື່ຶອໜື່ງ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສະອາດ ແລະ ປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໄວຣັດອັນຕະລາຍນຳອີກ.

  • ການວັດແທກໄຂ້ທາງໜ້າຜາກ

ພວກເຮົາທຸກຄົນອາດຈະເຄີຍໃຊ້ບາຫຼອດທີ່ແນບໄວ້ກັບຂີ້ແຮ້ ຫຼື ເຄື່ອງກວດແບບແທກກັບຫູ ແຕ່ວ່າໃນວິກິດອັນຕະລາຍນີ້ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກໄຂ້ແບບນັ້ນອີກຕໍ່ໄປ ເພາະວ່າການຕິດເຊື້ອອາດເກີດຈາກການສຳພັດໄດ້.

ດັ່ງນັ້ນໃນການວັດແທກໄຂ້ທາງໜ້າຜາກ ຈີ່ງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນປະຈຸບັນເພື່ອວັດອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງ ກາຍ ມີຄຸນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສຳຜັດກັບຜິວໃນຂະນະທີ່ວັດອຸນຫະພູມ ແລະ ບໍ່ ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດຄວາມສະອາດ ຫຼື ຂ້າເຊື້ອ ສາມາດວັດອຸນຫະພູມໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເລີຍ ເຊີ່ງເປັນທີ່ນິຍົມໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ສະຖານທີ່ໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ຢູ່ດ່ານທີ່ມີຄົນຜ່ານໄປ-ມາ.

ຄຳເຕືອນ: ໃຫ້ກວດເບິ່ງວ່າອຸປະກອນພາຍໃນແມ່ນຂອງແທ້ ຫຼື ປອມ ເພາະມີຂ່າວວ່າບາງຮ້ານຂາຍຂເຄື່ອງວັດແທກປອມ ສຳລັບການວັດແທກ ຈົ່ງລະມັດລະວັງໄວ້.

  •  ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອ

ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອສາມາດໃຊ້ເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄດ້ແທນເຫຼົ້າອາດຈະບໍ່ເທົ່າ ແຕ່ສາມາດຂ້າເຊື້ອພະຍາດໄດ້ ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ ແລະ ເຊື້ອຣາໄດ້ເຖີງ 99,9% ຢາຂ້າເຊື້ອ Dettol ສາມາດເອົາໄປແຊ່ຜ້າ ຊັກຜ້າເພື່ອຂ້າເຊື້ອພະຍາດ ລວມທັງໃຊ້ຖູພື້ນເຮືອນ ພ້ອມທັງນໍາໃຊ້ການຂ້າເຊື້ອສີ່ງຂອງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສາມາດແຊ່ເຄື່ອງ ຫຼື ເຊັດອຸປະກອນ ເຄື່ອງມື ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວຕ່າງໆ ຢ່າລືມຊອກຫາມາໃຊ້ກັນເດີ!

ຄຳເຕືອນ: ຄືກັນກັບເຫຼົ້າ ຢາຂ້າເຊື້ອມີ 2 ແບບ ອີງຕາມການໃຊ້ງານ ແບບທໍາອິດສາມາດເຮັດຄວາມສະອາດໂດຍຮ່າງກາຍ ສ່ວນແບບທີສອງສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອເຮັດຄວາມສະອາດສີ່ງຂອງຕ່າງໆ ບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ກັບຜິວໜັງໄດ້.

ວິທີປ້ອງກັນໄວຣັດ Covid-19 ທ່ານຕ້ອງຮູ້ໄວ້!

  • ຄວນໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອເມື່ອຈຳເປັນຕ້ອງອອກໄປທາງນອກ.
  • ໝັ່ນລ້າງມື ຫຼື ເຊັດດ້ວຍເຫຼົ້າເລື້ອຍໆ.
  • ຫຼີກລ້ຽງການຢູ່ໃນສະຖານທີ່ແອອັດ ແລະ ມີມົນລະພິດ.
  • ບໍ່ໃຊ້ສີ່ງຂອງຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນ ເຊັ່ນ: ຜ້າເຊັດມື, ແວ່ນຕາ ແລະ ອື່ນໆ.
  • ຄວນກິນອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງສຸກດີ ຫຼີກລ້ຽງຈາກອາຫານດິບ ແລະ ຊີ້ນສັດປ່າຕ່າງໆ.

ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນເຖີງອັນຕະລາຍຂອງເຊື້ອໄວຣັດ Covid-19 ບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບເທົ່ານັ້ນ ເຫດການນີ້ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໃນຫຼາຍໆ ດ້ານບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ການສຶກສາ ແລະ ອື່ນໆ ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງຊ່ວຍກັນເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ແລະ ທຸກຄົນໃນຄອບຄົວໃຫ້ປອດຈາກເຊື້ອພະຍາດຕ່າງໆ ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງທ່ານໝໍ ຖ້າບໍ່ຈຳເປັນກໍ່ບໍ່ຄວນອອກນອກເຮືອນ ຢູ່ເຮືອນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັດ Covid-19 ຮ່ວມກັນຢູ່ເຮືອນເພື່ອຢຸດການຕິດເຊື້ອໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ!