ມີການຕັ້ງບັນຫາເລື່ອງການຈະອອກໄປຕ່າງປະເທດຂອງພົນລະເມືອງລາວໃນເວລາທີ່ປະເທດເຮົາຍັງຢູ່ໃນໄລຍະດຳເນີນມາດຕະການປ້ອງກັນ; ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid -19 ນັ້ນ ຫາກອີງຕາມແຈ້ງ ການສະບັບເລກທີ 597/ຫສນຍ; ລົງວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2020 ທາງຄະນະສະເພາະກິດຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກໍ່ໄດ້ມີຄຳແນະນຳ ເລກທີ 00001444/ຕປທ.ສພກ ລົງວັນທີ 01 ມິຖຸນາ 2020 ສຳລັບການເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະດຳເນີນມາດຕະການປ້ອງກັນ; ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid -19. ຄຳແນະນຳນີ້ລະອຽດສົມຄວນ ເຊິ່ງລວມມີ ຂາເຂົ້າ ແລະ ຂາອອກ ຄື:

  1. ຂາເຂົ້າ: ມີ 3 ຂໍ້ ແລະ II. ຂາອອກ: ມີ 3 ຂໍ້ ເຊັ່ນກັນ.

ເພື່ອຕອບສະໜອງເພື່ອນຜູ້ອ່ານອອນລາຍ ເລື່ອງການເດີນທາງອອກນອກປະເທດ (ຂາອອກ) ຈຶ່ງຂໍສະເໜີສະ ເພາະ ຂາອອກ ດັ່ງນີ້:

  1. ສຳລັບພົນລະເມືອງລາວທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຮີບດ່ວນເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເດີນທາງແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງປະເທດປາຍທາງ.
  2. ສຳລັບພົນລະເມືອງຕ່າງປະເທດທີ່ມີຈຸດປະສົງເດີນທາງອອກຈາກ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ສະເໜີຜ່ານສະຖານເອກອັກຄະລັັດຖະທູດຂອງປະເທດຕົນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງປະເທດປາຍທາງ.
  3. ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງເຮັດໜັງສືສະເໜີມາຍັງກະຊວງການຕ່າງປະເທດພ້ອມແຈ້ງລາຍຊື່; ເລກທີໜັງສືຜ່ານແດນ; ວັນເວລາ; ດ່ານທີ່ຈະເດີນທາງອອກ, ພາຫະນະໃນການເດີນທາງເພື່ອພິຈາລະນາອຳນວຍຄວາມສະດວກ.
  4. ຄຳແນະນຳນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີ 02 ຫາ 30 ມິຖຸນາ 2020 %

ໂດຍ: ທິດດີ