ການສຶກສາບໍ່ສາມາດຢຸດຢັ້ງໄດ້.
ລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວ ແລະ ອົງການຢູນີເຊັບ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກທຸກຄົນໄດ້ກັບຄືນໄປໂຮງຮຽນຢ່າງປອດໄພ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ປິດໂຮງຮຽນມາເປັນເວລາ 2 ເດືອນກວ່າ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 5 ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2020: ເດັກທຸກຄົນໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ກັບຄືນໄປຮຽນຢ່າງປອດໄພ ໃນວັນທີ 2 ເດືອນ ມິຖຸນາ. ບັນດາໂຮງຮຽນໃນທົ່ວປະເທດ ຖືກປິດ ເປັນເວລາ 8 ອາທິດ ໂດຍປະຕິບັດຕາມ ມາດຕາການຕອບໂຕ້ ການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງລັດຖະບານ ລາວ. ອີງໃສ່ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບ ການກັບເຂົ້າໂຮງຮຽນປອດໄພ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໜ່ວຍສະເພາະກິດ ສໍາລັບການຕ້ານ ແລະ ຕອບໂຕ້ພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັນ ເພື່ອເປີດໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ສຳຄັນ ເຊັ່ນ: ອົງການຢູນິເຊັບ.

ທ່ານ ຮສ ປອ ກອງສີ ແສງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົາຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງເດັກທຸກຄົນ ຈົ່ງສົ່ງລູກຫຼານຂອງຕົນ ກັບເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານຈົ່ງສະໜັບສະໜູນນັກຮຽນ”. ທ່ານກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: “ເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ ພໍ່ແມ່ຕ້ອງຮັບປະກັນ ໃຫ້ເດັກຮູ້ເຖິງມາດຕະການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການລ້າງມືດ້ວຍສະບູ, ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ, ການໃສ່ຜ້າປິດປາກອະນາໄມ ແລະອື່ນໆ ເພື່ອປົກປ້ອງພວກເຂົາຈາກໄພອັນຕະລາຍຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19”.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ລັດຖະບານ ກໍຮັບປະກັນໃຫ້ ການກັບຄືນໄປໂຮງຮຽນປອດໄພ, ໂດຍວາງກົດລະບຽບ ແລະ ຄຳແນະນຳຢ່າງຈະແຈ້ງ. ພ້ອມນີ້ ຍັງຮັບຮູ້ວ່າ ໂຮງຮຽນທຸກແຫ່ງອາດຈະມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ທີ່ວາງອອກ. ເມື່ອເປັນແນວນີ້, ຄຳແນະນຳຍັງສະເໜີທາງເລືອກອື່ນທີ່ມີຢູ່. ບໍ່ວ່າສະພາບການຈະເປັນແນວໃດກໍ່ຕາມ ກໍບໍ່ຄວນກີດກັ້ນ ແລະ ໃຫ້ເດັກກັບຄືນໄປໂຮງຮຽນ ໃນຊ່ວງເວລານີ້.
ໃນກອງປະຊຸມສື່ມວນຊົນທີ່ຈັດຂື້ນທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນມື້ນີ້, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ໄດ້ມີມາດຕະການຄວາມປອດໄພໃນໂຮງຮຽນ ໂດຍອີງໃສ່ກົດລະບຽບຂອງໜ່ວຍສະເພາະກິດລະດັບຊາດ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນອີງໃສ່ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຂອງໂຮງ ຮຽນປອດໄພໃນທົ່ວໂລກ, ຊຶ່ງໄດ້ດັດແກ້ໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບການຂອງ ສປປ ລາວ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ ຢູນິເຊັບ ແລະ ກອບວຽກ ສຳລັບການເປີດໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່ທີ່ເຜີຍແຜ່ ໂດຍອົງການຢູແນສະໂກ, ອົງການຢູນິເຊັບ, ອົງການອາຫານໂລກ (WFP) ແລະ ທະນາຄານໂລກ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຍັງໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ໂຮງຮຽນຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການດຳເນີນງານກ່ຽວກັບໂຮງຮຽນປອດໄພ.
ເຊັ່ນດຽວກັນນັ້ນ, ໂຮງຮຽນຄວນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປ້ອງກັນການດູຖູກໝິ່ນປະມາດ ແລະ ການຈຳແນກທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໃນຊ່ວງການແຜ່ລະບາດ, ພ້ອມທັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານຈິດໃຈ ແລະ ດ້ານຈິດຕະສາດສັງຄົມແກ່ນັກຮຽນ, ຄູອາຈານແລະ ພະນັກງານການສຶກສາ. ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ມີສາຍດ່ວນທີ່ແນໃສ່ຊາວໜຸ່ມ ເພື່ອໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານວິຊາຊີບ ເພື່ອຊ່ວຍພວກເຂົາຮັບມືກັບຄວາມຕຶງຄຽດ.

ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ຣາຊະມຸນຕີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຖະແຫລງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມວ່າ: “ສື່ມວນຊົນເຮົາໄດ້ເຮັດບົດບາດຂອງຕົນ ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນປະຕິບັດໜ້າທີ່ການໂຄສະນາຕິດຕາມສະພາບການການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຕິດຕາມ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ເອົາຂ່າວທຸກເຫດການ, ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ… ໂຄສະນາແນະນຳ ວິທີປ້ອງກັນພະຍາດ ອອກທຸກຊ່ອງທາງຄື: ສື່ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ, ໜັງສືພິມ, ສື່ອອນລາຍ ຮອດໂທລະໂຄ່ງປະຈຳບ້ານ ເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຮັບຮູ້ເຖິງຜົນອັນຕະລາຍຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແລະ ຮູ້ເຖິງວິທີປ້ອງກັນຕົນເອງ ແລະ ຄວບຄົວ ຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19” ທ່ານຍັງເຫນັ້ນຫນັກວ່າ ໃນໄລະການກັບເຂົ້າໂຮງນຽນນີ້ “ຂໍໃຫ້ບັນດາສື່ມວນຊົນທຸກຂົງເຂດ ຈົ່ງນຳເອົາຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ໄດ້ຮັບໃນມື້ນີ້ໄປເຜີຍແຜ່ອອກທຸກຊ່ອງທາງຂອງສື່ ແລະ ສືບຕໍ່ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ນັກຮຽນນັກສຶກສາຕະຫລອດເຖິງເດັກນ້ອຍໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເອົາໄປປະຕິບັດ.”

ທ່ານ ນາງ ບີອາເຕ ດາສ໌ເທວ, ຮັກສາການຜູ້ຕາງຫນ້າ ອົງການຢູນິເຊບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ: “ນີ້ແມ່ນຊ່ວງເວລາໃໝ່ ສຳລັບພວກເຮົາທຸກຄົນແລະ ພວກເຮົາທຸກຄົນ ກຳລັງຮຽນຮູ້ທີ່ຈະປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບປົກກະຕິແບບໃໝ່. ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ເດັກທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂອງຕົນ, ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກ ເວົ້າເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ອາລົມຂອງຕົນເອງ.”
ປະຈຸບັນນີ້ ບັນດາໂຮງຮຽນໃນທົ່ວປະເທດ ກຳລັງມີການອະນາໄມ ແລະ ຂ້າເຊື້ອຢ່າງເປັນປະຈຳ ແລະ ບ່ອນລ້າງມືກໍ່ກຳ ລັງໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງ. ໃນໄລຍະທີ 1 ຂອງການເປີດໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່, ເດັກນັກຮຽນຊັ້ນມໍ 4, ມໍ 5 ແລະ ມໍ 7 ໄດ້ກັບຄືນໄປໂຮງຮຽນໃນວັນທີ 18 ເດືອນ ພຶດສະພາ. ໃນວັນທີ 2 ເດືອນມິຖຸນາ, ໂດຍອີງຕາມຄຳສັ່ງເລກທີ 597 ຂອງນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງຕົນໄດ້ເປີດຫ້ອງຮຽນຄືນໃໝ່ ສຳລັບເຮືອນຝາກເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ແລະ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາທີ່ຍັງເຫຼືອ. ນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບ, ວິທະຍາໄລສ້າງຄູ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ກໍ່ໄດ້ກັບຄືນໄປໂຮງຮຽນແລ້ວ, ສ່ວນຫ້ອງຮຽນທີ່ຍັງເຫຼືອທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 15 ເດືອນ ມິຖຸນາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ໃນລະຫວ່າງການປິດໂຮງຮຽນ, ລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ລວມທັງອົງການ ທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ (INGOs) ໄດ້ຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ບໍ່ຄວນມີເດັກຂາດການສຶກສາ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ ໄດ້ເປີດລາຍການໂທ ລະພາບ ເພື່ອການສຶກສາທີ່ຖ່າຍທອດອອກໃນໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ພ້ອມທັງຊ່ອງໂທລະພາບດາວທຽມການສຶກສາ ແລະ ກິລາ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ອົງການຢູນິເຊັບໄດ້ນຳເອົາລາຍການ “ບ້ານຂອງຂ້ອຍ” ມາອອກອາກາດຄືນໃໝ່, ຊຶ່ງເປັນລາຍການໂທລະ ພາບສຳລັບເດັກນ້ອຍລາວ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະພື້ນຖານທີ່ຈະຊ່ວຍ ພັດທະນາດ້ານຮ່າງກາຍ, ດ້ານສະຕິປັນຍາ, ດ້ານສັງຄົມ ແລະ ດ້ານຈິດໃຈຂອງເດັກທຸກຄົນ ລວມທັງເດັກຍິງ, ເດັກຊາຍ, ເດັກບັນດາຊົນເຜົ່າ ແລະ ເດັກພິການ.
ອົງການຢູນິເຊັບ ຍັງໄດ້ສ້າງສູນຂໍ້ມູນການຮຽນຮູ້ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງຕົນ, ລວມທັງກິດຈະກຳ, ວິດີໂອ ແລະ ຮູບພາບ, ເອກະ ສານຕ່າງໆ ສຳລັບຄູ ແລະ ພໍ່ແມ່ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຮຽນຢູ່ເຮືອນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນການສ້າງແຜນການການສຶກສາເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ເພື່ອເປັນຂໍ້ແນະນຳໃນໂຄງການຕ່າງໆເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດໃນຂະແໜງການ.

ກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ
ອົງການຢູນິເຊັບເຮັດວຽກໃນບາງສະຖານທີ່ທຸລະກັນດານທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເດັກດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດໃນໂລກ. ໃນທົ່ວ 190 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ, ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອເດັກທຸກຄົນ, ຢູ່ທຸກແຫ່ງຫົນ ເພື່ອສ້າງໂລກທີ່ດີກ່ວາສຳລັບທຸກຄົນ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ວຽກງານຂອງອົງການ ສຳລັບເດັກ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງໃນ: www.unicef.org

ຕິດຕາມເບິ່ງອົງການຢູນິເຊັບ ໃນ Twitter ແລະ Facebook

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຕິດຕໍ່:
ທ່ານນາງເຄດ ໂຣສ໌, ອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳສປປລາວ, +856 2057314321, [email protected]