ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່າງແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີຄັ້ງທີ IV (2021-2025) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2020, ທີ່ ໂຮງແຮມທະວີສຸກ, ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ, ຮອງປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ທັງເປັນຮອງປະທານຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ແລະ ທ່ານ ວິກເຕີ ວາລາດີເອໂຊ, ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNFPA ປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ມີຄະນະກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ວິຊາການ ທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມລວມທັງໝົດຈຳນວນ 50 ທ່ານ, ຍິງ 38 ທ່ານ ແລະ ຊາຍ 12 ທ່ານ ຊື່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການ United Nations Fund for Population Activities (UNFPA).
ທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ, ຮອງປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ທັງເປັນຮອງປະທານຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີຄັ້ງທີ IV (2021-2025) ເປັນແຜນທີ່ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບອັນແທ້ຈິງລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍທາງດ້ານສິດທິ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ໂອກາດ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຍິງ ແລະ ຊາຍ, ລົບລ້າງທຸກການກະທຳທີ່ເປັນການຈຳແນກຕໍ່ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ແລະ ສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບັນດາຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງຄະນະກຳມະການຊີດໍສາກົນ.

ທ່ານ ວິກເຕີ ວາລາດີເອໂຊ, ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UNFPA ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຕີລາຄາສູງ ທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ສົນທິສັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ – ຊາຍ ເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດຂອງຕົນ, ລວມທັງກົດໝາຍຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃໝ່ ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ.


ໃນຕອນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມທ່ານປະທານກອງປະຊຸມ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ເປັນເຈົ້າການຕິດຕາມ, ກຳແໜ້ນເນື້ອໃນບັນດາເອກະສານ, ເຊີດຊູນ້ຳໃຈຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ສຸມທຸກສະຕິປັນຍາ ໃນການຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຈາກພຶດຕິກຳຕົວຈິງທີ່ຜ່ານມາໃຊ້ເວລາທີ່ມີໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ຕັ້ງໜ້າເອົາໃຈໃສ່ປະກອບຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮ່າງແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີຄັ້ງທີ IV (2021-2025) ທີ່ມີຂໍ້ມູນ ແລະ ເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ ກະທັດຮັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາທິດທາງ ແລະ ຕົວຊີ້ບອກຕ່າງໆໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນເປັນເອກະພາບ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າສູ່ໜ້າວຽກຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. ເຊິ່ງແຜນດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນພວກເຮົາຈະໄດ້ນຳເຂົ້າຜ່ານໃນກອງປະຊມຄົບຄະນະ ຄຊກມດ ໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.