ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສຳມັນເທື່ອທີ 9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII, ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຂຶ້ນຊີ້ແຈງຕໍ່ຄຳຊັກຖາມຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ (ສສຊ) ກ່ຽວກັບທິດທາງແຜນການ ແລະ ມາດຕະການອັນລະອຽດ ໃນການຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ໃນເງື່ອນໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແກ່ຍາວ; ລວມທັງບັນຫາໄພທຳມະຊາດໃນປີຜ່ານ ມາ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງໃນປັດຈຸບັນ ເພື່ອຮັບປະກັນມີສະບຽງອາຫານພຽງພໍ ຕອບສະໜອງໃຫ້ການ ຊົມ ໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ການສົ່ງອອກ.
ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ສຳລັບແຜນການປີ 2020, ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຮ່ວມກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທົ່ວປະເທດ ສູ້ຊົນປະຕິບັດຕົວເລກຄາດໝາຍ 5 ນະໂຍບາຍ ແລະ 4 ມາດຕະການ ກຽວ່ກັບການຟື້ນຟູ ແລະ ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ແຜນການຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງສະບຽງອາຫານ, ແຜນງານຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ກາຍເປັນຂະ ບວນຟົດຟື້ນໃນທົ່ວປະເທດ ເຮັດໃຫ້ຕະຫລາດຈຳໜ່າຍສິນຄ້າຟົດຟື້ນຂຶ້ນໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ແຕ່ໃນຕົ້ນປີນີ້ ໄດ້ປະສົບກັບໄພແຫ້ງແລ້ງແກ່ຍາວຫລາຍເດືອນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມອາດສາມາດ ໃນການປະຕິບັດຕົວເລກຄາດໝາຍ ຫລາຍດ້ານບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂະແໜງກະສິກຳ ຈະສາມາດບັນລຸພຽງ 2,3% ຫລຸດແຜນການ 0,4%. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈະສູ້ຊົນຮັກສາລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວ 2,3 ຫາ 2,5% ປະກອບສ່ວນໃນລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ 15 ຫາ 17%; ສູ້ຊົນຜະລິດເຂົ້າເປືອກບໍ່ຫລຸດ 3,5 ລ້ານໂຕນ ໂດຍການສຸມໃສ່ຜະລິດເຂົ້ານາແຊງ ແລະ ນາປີ, ຜະລິດພືດຜັກ; ຂະຫຍາຍການລ້ຽງປາໃຫ້ມີຜົນຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ ເພື່ອສະໜອງການບໍລິໂພກ ໃຫ້ພຽງພໍ; ສູ້ຊົນການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອສົ່ງອອກໃຫ້ໄດ້ຫລາຍກວ່າ 1,2 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ.ຈາກນັ້ນ, ບັນດາ ສສຊ ໄດ້ສືບຕໍ່ສະເໜີ ແລະ ຊັກຖາມ ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕື່ມອີກ ໂດຍຢ້ຳລັດຖະບານຈະມີວິທີແກ້ໄກແນວໃດ ຕໍ່ການອະນຸຍາດບຸກເບີກເນື້ອທີ່ດິນ 500 ກວ່າເຮັກຕາເພື່ອປູກໄມ້ວິກຢູ່ບ້ານດົງບັງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພາະວ່າອີງໃສ່ກົດໝາຍການອະນຸມັດບຸກເບີກເນື້ອທີ່ດິນເພື່ອປູກໄມ້ກະສິກຳ ແມ່ນຈະຕ້ອງເປັນດິນປອກໂລ້ນ. ພ້ອມກັນນີ້, ຍັງມີບັນຫາກ່ຽວກັບການອະນຸມັດໃຫ້ເອກະຊົນສຳປະທານເນື້ອທີ່ດິນ, ການບຸກລຸກເນື້ອທີ່ປ່າໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ທີ່ມີເນື້ອທີ່ນາຂອງປະຊາຊົນອາໄສຢູ່. ນອກຈາກນີ້, ບັນຫາການລ້ຽງສັດ ໂດຍສະເພາຜູ້ປະກອບການລ້ຽງໝູ ຊຶ່ງພາກລັດມີການເກັບຄ່າບໍລິການຫລາຍຂັ້ນຫລາຍຂອດ ສ້າງຄວາມທໍ້ຖອຍໃຫ້ປະຊາຊົນ, ລວມທັງວິທີການແກ້ໄຂ ບັນຫາໂຄງການຊົນລະປະທານ ເພື່ອສະໜອງການຜິດແກ່ປະຊາຊົນ.
ໂອກາດດຽວກັນນີ້, ທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ກໍໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງບາງບັນຫາ ທີ່ບັນດາ ສສຊ ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຢືນຢັນຈະໄດ້ນຳເອົາແຕ່ລະບັນຫາດັ່ງກ່າວໄປປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ ໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ໂປ່ງໃສ. ພ້ອມກັນນີ້ ກໍຂະແກ້ໄຂຂໍ້ກຳນົດທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງຢູ່ໃນລະບຽບການ ແລະ ຈະນຳໄປກວດກາຄືນ.

ທີ່ມາ: ຂປລ