ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກແຈ້ງການໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ 2019 ໂດຍໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເລັ່ງການຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍ ໃນຮ່ວງເງິນທີ່ມີແລ້ວໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໃຫ້ສຳເລັດໄວໂດຍຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍເດືອນຕຸລາ 2019 ນີ້. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍໃຫ້ກະ ຊວງການເງິນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮີບຮ້ອນກວດກາຄືນຂັ້ນຕອນໃນ ການດຳເນີນເອກະສານໃນການຂໍຊຳລະຄ່າຊົດເຊີຍສິ່ງກີດຂວາງ (ທີ່ດິນ, ສິ່ງປູກສ້າງ, ຜົນລະ ປູກ ແລະ ອື່ນໆ) ໃຫ້ໄວຂຶ້ນຕື່ມ, ສ່ວນຂັ້ນຕອນໃດບໍ່ຈຳເປັນກໍໃຫ້ຕັດອອກ.

ແຈ້ງການຍັງໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ແລະ ຄະນະຮັບ ຜິດຊອບໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ເບີກຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍສິ່ງກີດຂວາງໂຄງການດັ່ງກ່າວ. ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສືບຕໍ່ເພິ່ມທະວີວຽກງານປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໂລ່ງໃຈ ແລະ ບໍ່ຍອມຮັບລາຄາຫົວໜ່ວຍທີ່ດິນນັ້ນໃຫ້ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ແນວທາງນະໂນບາຍຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ຮ່ວມມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການ ມອບທີ່ດິນທີ່ຍັງເຫຼືອນັ້ນໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ ແລະ ບໍ່ເຫັນດີໃຫ້ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ດິນ ເພື່ອກໍ່ ສ້າງສະຖານີໂດຍສານລົດໄຟເພິ່ມອີກ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ໃຫ້ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ກວດກາຄືນເນື້ອທີ່ດິນທີ່ມີແລ້ວໃຫ້ລະອຽດວ່າເນື້ອທີ່ດິນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບ ສ້າງສະຖານີລົດໄຟແທ້ໆມີເທົ່າໃດ ໂດຍມີການສົມທົບກັບສະຖານີລົດໄຟຢູ່ ສປ ຈີນ ແລະ ປະ ເທດອື່ນໆ, ກໍລະນີກວດກາເຫັນວ່າມີເນື້ອທີ່ເຫຼືອກໍໃຫ້ຫຼຸດເນື້ອທີ່ລົງ ມອບໃຫ້ກະຊວງໂຍທາ ທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອະທິບາຍ ແລະ ຊີ້ແຈງເຫດຜົນໃຫ້ບໍ ລິສັດທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຮັບຊາບເພາະລັດຖະບານບໍ່ມີງົບປະມານຊົດເຊີຍເຮັດໃຫ້ປະຊາ ຊົນບໍ່ຍອມມອບດິນ ເຊິ່ງຈະພາໃຫ້ໂຄງການແກ່ຍາວ.

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ມອບໃຫ້ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເປັນເຈົ້າ ການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເພິ່ມທະວີວຽກງານໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໃນການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ- ຈີນ, ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການໃຫ້ສັງ ຄົມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ ໂດຍຜ່ານສື່ຕ່າງໆ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບ ການ ແລະ ຫຼາຍວິທີເພື່ອຕີຖອຍຕໍ່ການໂຈມຕີ ແລະ ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ບໍ່ຫວັງ ດີຈຳນວນໜຶ່ງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມ ປະເທດລາວ