ໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ ຂອງທຸກໆປີ, ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນລວມທັງສັງຄົມກໍໄດ້ເປັນເຈົ້າການປ່ອຍປາລົງສູ່ແຫຼ່ງນ້ຳຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ສຸມໃສ່ເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມທາງນ້ຳ ແລະ ທາງບົກມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຂຶ້ນ.

ສຳລັບປີຜ່ານມາ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຊຸກຍູ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມຮ່ວມກັນປ່ອຍປາລົງສູ່ແມ່ນ້ຳທຳມະຊາດ, ອ່າງກັບນ້ຳ, ບຶງ ແລະ ໜອງ ປະມານ 50 ລ້ານໂຕ. ອີກບໍ່ເທົ່າໃດ ວັນປ່ອຍປາ ແລະ ອະນຸລັກສັດນ້ຳ-ສັດປ່າແຫ່ງຊາດ ກໍຈະໝູນມາຮອດອີກວາລະໜຶ່ງ ຊຶ່ງມັນຮຽກຮ້ອງເຖິງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ຕ້ອງໄດ້ເປັນເຈົ້າການປ່ອຍປາສູ່ແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດ, ອ່າງເກັບນ້ຳ, ບຶງ ໃຫ້ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ.

ລັດຖະບານ ໄດ້ມີແນວທາງນະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ໂດຍໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍອອກເປັນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການອະນຸລັກສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປະມົງ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການລ້ຽງ, ການອະນຸລັກ, ການປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນ, ຫຼຸດຜ່ອນການທຳລາຍສັດນ້ຳ-ສັດປ່າ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສັດນ້ຳກໍຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍທັງນອກຕົວ ແລະ ໃນຕົວ ຄື: ປັດໄຈນອກຕົວ ແມ່ນພົນລະເມືອງຂອງປະເທດເຮົາເພິ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການໃນການບໍລິໂພກປາ ແລະ ສັດນ້ຳເພິ່ມຂຶ້ນ. ຂະນະທີ່ປາ ສັດນ້ຳ ຢູ່ຕາມແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດ ຊ້ຳພັດມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ ຍ້ອນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຂະແໜງການອື່ນ. ສ່ວນປັດໄຈໃນຕົວ ແມ່ນປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຈຳນວນໜຶ່ງ ຍັງບໍ່ທັນເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງໄວ ຊຶ່ງສະແດງອອກຢູ່ບ່ອນວ່າ ຍັງມີປາກົດການລ່ວງລະເມີດໃຊ້ເຄື່ອງມື ຫຼື ວິທີການຫາປາ ຈັບປາ ຈັບສັດນ້ຳ ແບບດັບສູນ ເຊັ່ນ: ຊັອດ, ລະເບີດ, ເບື່ອ ແລະ ມຸດຍິງປາ, ໃຊ້ເຄື່ອງມືຕັນເອົາປາຕາມຫ້ວຍຮ່ອງຄອງບຶງຕ່າງໆ, ຈັບປາ ແລະ ສັດນ້ຳໃນລະດູຂຶ້ນວາງໄຂ່ ແລະ ອື່ນໆ.

ແນວໃດກໍຕາມ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງທ້າທາຍດັ່ງກ່າວ ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະມົງ ເພື່ອຊ່ວຍປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບົດບາດຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນສັດນ້ຳໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ. ຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະມົງອອກເປັນລຸ່ມນິຕິກຳຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ, ອອກແຮງປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການປະມົງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນປ່ອຍປາ ອະນຸລັກສັດນ້ຳ-ສັດປ່າແຫ່ງຊາດປີນີ້, ຮຽກຮ້ອງເຖິງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ຈົ່ງພ້ອມກັນຮ່ວມໃຈປ່ອຍປາ, ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາສັດນ້ຳ-ສັດປ່າໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແນ່ໃສ່ເພິ່ມຄວາມອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານຊະນິດພັນ ແລະ ປະຊາກອນຂອງສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ທີ່ເປັນມໍລະດົກທາງທຳມະຊາດອັນລ້ຳຄ່າຂອງຊາດໃຫ້ໄດ້ຮັບການປົກປັກຮັກສາ, ຊົມໃຊ້ແບບຍືນຍົງເຊັ່ນລູກເຊັ່ນຫຼານຕະຫຼອດໄປ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມ ປະເທດລາວ)