(ພາບປະກອບ)

ໃນສະຖານະການທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ -19 ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບໃນວົງກວ້າງ ໃນຫຼາຍໆພາກສ່ວນ ໂດຍສະເພາະພາກທຸລະກິດເອກະຊົນ ແລະ ການສຶກສາ ໄດ້ປັບຮູບແບບການເຮັດວຽກ ໂດຍການນຳເອົາເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ເພື່ອຫຼີກລຽງການພົບປະ ແລະ ການຊຸມນຸມທີ່ມີຄົນຮ່ວມຈຳນວນຫຼາຍ. ພວກເຮົາຈຶ່ງຂໍແນະນຳແອັບພລີເຄຊັນ ທີ່ສາມາດດາວໂຫຼດ ແລະ ໃຊ້ງານໄດ້ຟຣີ ເພື່ອເປັນທາງເລືອກໜຶ່ງໃນການຕິດຕໍ່ສື່ສານທີ່ສະດວກສະບາຍ ຮອງຮັບການຮຽນ ແລະ ການເຮັດວຽກຜ່ານອອນລາຍໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ -19 ເຊັ່ນ:

  • Zoom: ສາມາດຮອງຮັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມໄດ້ 100 ຄົນ ເຊິ່ງການປະຊຸມແບບກຸ່ມ ແມ່ນຈຳກັດເວລາ 40 ນາທີ, ແຕ່ຖ້າລົມກັນ 2 ຄົນ ແມ່ນບໍ່ກຳນົດເວລາ ເຊິ່ງມີ Whiteboard ໃຫ້ໃຊ້ຂຽນຄືກັນປະຊຸມແທ້ ໂດຍສາມາດຮອງຮັບການໃຊ້ງານຜ່ານເວັບບຣາວເຊີ ແລະ ສາມາດແຊຣ໌ໜ້າຈໍໂດຍກົງຈາກອຸປະກອນໃນກຸ່ມຜູ້ປະຊຸມໄດ້. ພ້ອມນີ້ ຍັງແຊຣ໌ຮູບ, ເອກະສານ ແລະ ຍັງສາມາດບັນທຶກວິດີໂອໃນຕອນປະຊຸມໄດ້ອີກ.
  • Google hangout: ຮອງຮັບຜູ້ໃຊ້ໄດ້ສູງສຸດ 10 ຄົນ ແຕ່ຕ້ອງມີບັນຊີ Google ຮອງຮັບການໃຊ້ງານຜ່ານບຣາວເຊີ (ທຸກອຸປະກອນ), ສາມາດແຊຣ໌ໜ້າຈໍໂດຍກົງຈາກອຸປະກອນໃນກຸ່ມຜູ້ຮ່ວມປະຊຸມ, ສາມາດແຊຣ໌ຮູບ ແລະ ເອກະສານໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
  • Skype: ຮອງຮັບຜູ້ໃຊ້ງານໄດ້ 50 ຄົນ ຍັງສາມາດແຊຣ໌ໜ້າຈໍໂດຍກົງຈາກອຸປະກອນໃນກຸ່ມຜູ້ຮ່ວມປະຊຸມ ຮອງຮັບການໃຊ້ງານຜ່ານເວັບບຣາວເຊີ, ແປພາສາແບບ Real Time ໄດ້ 10 ພາສາ, ສາມາດແຊຣ໌ຮູບແຊຣ໌ໄຟລ໌ໄດ້ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງສຽງ-ພາບລະດັບ HD.
  • Facebook Messenger: ສາມາດຮອງຮັບຜູ້ໃຊ້ໄດ້ສູງສຸດ 6 ຄົນ ຮອງຮັບການໃຊ້ງານຜ່ານເວັບບຣາວເຊີ ສາມາດນຳໃຊ້ເປັນກຸ່ມຜູ້ຮ່ວມປະຊຸມ (ສະເພາະ PC) ແລະ ສາມາດແບ່ງປັນບົດຄວາມ, ຮູບພາບ ແລະ ເອກະສານໄດ້.
  • Microsoft teams: ສາມາດຮອງຮັບຜູ້ໃຊ້ງານໄດ້ເຖິງ 250 ຄົນ, ມີ Live Captions & Subtitles ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍແປພາສາຈາກສຽງເປັນຄຳບັນຍາຍໃນການສົນທະນາໄດ້. ນອກນັ້ນ ຍັງສາມາດບັນທຶກການປະຊຸມ ແລະ ເກັບໄວ້ Streams ໂດຍບໍ່ໜັກເຄື່ອງ ມີ Blur Background ເພື່ອຕັດການຖືກລົບກວນຈາກພື້ນຫຼັງ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Calendar ທີ່ໃຊ້ໃນ Outlook ເພື່ອນັດປະຊຸມໄດ້, ສາມາດແບ່ງປັນບົດຄວາມ, ຮູບພາບ ແລະ ເອກະສານໂດຍກົງຈາກອຸປະກອນໃນກຸ່ມຜູ້ຮ່ວມປະຊຸມ (ສະເພາະ PC).
  • Line: ສາມາດ Live ໄດ້ ແລະ ຮອງຮັບຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ເຖິງ 500 ຄົນ ແລະ ສາມາດປະຊຸມສາຍໄດ້ 200 ຄົນ ໂດຍແຊຣ໌ໜ້າຈໍໂດຍກົງຈາກອຸປະກອນໃນກຸ່ມຜູ້ຮ່ວມປະຊຸມ (ສະເພາະ Line ແລະ PC) ມີເອັບເຟັກໃຫ້ເລືອກຕົບແຕ່ງໃນລະຫວ່າງລົມກັນໄດ້.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິ-ການຄ້າ)