ຫຼາຍຄົນມີບັນຫາທາງສາຍຕາ ສາເຫດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາຈາກການອ່ານປື້ມ, ຫຼີ້ນເກມ ຫຼື ເບິ່ງໜ້າຈໍຄອມພິວເຕີ້ ແລະ ໂທລະສັບເປັນເວລາດົນໆ ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີວິທີຮັກສາສາຍຕາໃຫ້ກັບມາດີຄືເກົ່າ ມາເບີ່ງນຳກັນເລີຍ!

ໃນປັດຈຸບັນມີຫຼາຍຄົນທີ່ມີບັນຫາທາງສາຍຕາ ແລະ ອາຍຸສະເລ່ຍຂອງຄົນສາຍຕາສັ້ນແມ່ນຫຼຸດລົງ ນອກຈາກຈະມີບັນຫາກ່ຽວກັບສາຍຕາແລ້ວ ຍັງມີບັນຫາອື່ນໆ ອີກເຊັ່ນ: ເຈັບບ່າ, ເຈັບຫົວ, ເບື່ອອາຫານ, ນອນບໍ່ຫຼັບ, ຊຶມເສົ້າ, ເຈັບແອວ, ຜິວແຫ້ງ ແລະ ອື່ນໆ ອີກຫຼາຍຢ່າງ ເຊື່ອວ່າຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາສາມາດຮັກສາ ແລະ ຟື້ນຟູໄດ້ ດັ່ງນັ້ນຈີ່ງແນະນຳວິທີທີ່ເຮັດໃຫ້ສາຍຕາໃຫ້ດີຂື້ນ ໂດຍພິສູດມາແລ້ວວ່າດີຂື້ນແທ້.

ການຫາຍໃຈໃຫ້ຖືກວິທີ ເນື່ອງຈາກວ່າສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຮັບອົກຊີແຊນບໍ່ພຽງພໍ ເພາະຫາຍໃຈບໍ່ເລິກ ຊື່ງວິທີຫາຍໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນການຫາຍໃຈເລິກໆ ຜ່ານທາງດັງ ແລະ ຫາຍໃຈອອກທາງປາກຢ່າງໜ້ອຍ 6 ວິນາທີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ປະມານ 50 ເທື່ອ/ມື້.

ການນວດ, ຈັບບາຍ, ສຳຜັດ ແລະ ກົດບໍລິເວນສາຍຕາ, ຮອບຕາ, ເທີງຄີ້ວ, ຄີ້ວ, ເບົ້າຕາ, ຢູ່ລຸ່ມສາຍຕາ ແລະ ຂະມັບຈະເຮັດໃຫ້ເສັ້ນປະສາດ ແລະ ສະໝອງຕື່ນຕົວ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ດີຂື້ນ ຫຼື ລອງເອົາປາຍນີ້ວມືສຳຜັດຈາກຫົວຄິ້ວໄປຫາຫາງຄີ້ວ ແລະ ຈາກລຸ່ມສາຍຕາໄປາຫາງຕາຈະຮູ້ສຶກດີຂື້ນ.

ການໂດດພ້ອມຫາຍໃຈຍາວ, ການຍ່າງ, ອອກກຳລັງກາຍ ຫຼື ແລ່ນ ຊື່ງແມ່ນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະພາຍໃນເຫື່ອອອກຫຼາຍເທົ່າທີ່ຄວນ ການໂດດເບົາໆ 500 ເທື່ອຕໍ່ມື້ ເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະພາຍໃນຫຼັ່ງເຫື່ອອອກມາ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ລະບົບການໝູນວຽນດີຂື້ນ.

ການບໍລິຫານກ້າມຊີ້ນສາຍຕາ ແມ່ນອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສາຍຕາຜ່ອນຄາຍ ແລະ ສະບາຍຂື້ນ ກໍ່ຄືຕ້ອງເອົາຜ້າຂົນຫນູຈຸ່ມກັບນໍ້າອຸ່ນແລ້ວມາປົກໃສ່ຕາ ແລະ ມ້ວນຕາຂື້ນລົງ ມ້ວນຕາໄປທາງຂວາ ແລະ ຊ້າຍ ປະມານ 6 ວິນາທີ.

ນອນຫຼັບໃຫ້ພຽງພໍແມ່ນປັດໃຈທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບການເຮັດໃຫ້ສາຍຕາຂອງທ່ານແຂງແຮງ ແລະ ໄດ້ຮັບອົກຊີແຊນພຽງພໍ.

ໃສ່ຄອນເທັກເລນເທົ່າທີ່ຈຳເປັນ ການໃສ່ຄອນເທັກເລນເປັນເວລາດົນເຮັດໃຫ້ຕາຂາດອົກຊີເຈນ ຖ້າອົກຊີເຈນບໍ່ພຽງພໍໃນເວລາດົນໆ ຈະເຮັດໃຫ້ຕາຈະເສື່ອມສະມັດຖະພາບ ພວກເຮົາຄວນໃສ່ຄອນເທັກເລນໃນເວລາທີ່ຈຳເປັນ.