ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 05/09/2019 ນີ້ ທ່ານ ສະຫວັນຄອນ ລາດຊມຸນຕຣີ ຮອງລັດຖະມົນຕີໄດ້ຊີ້ນຳອົງການສື່ມວນຊົນໃຫ້ກຽມພ້ອມລົງຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານສະພາບນໍ້າ ແລະ ການເຂົ້າໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງພາກລັດ-ເອກະຊົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງດ້ວຍຄາວມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຍັງໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຕັ້ງສູນບັນຊາການດ້າສື່ມວນຊົນຢູ່ທັງສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງເພື່ອລາຍງານຂ່າວທຸກຊົ່ວໂມງຜ່ານທຸກພາຫະນະສື່